Hopp til innhold
Kronikk

Lurt igjen!

Den smilende førsteklasselæreren hvisker til min femåring: «Nå skal vi leke masse!» Men det er jo ikke sant.

Christoffer Annerstedt

Altfor mange førsteklassinger blir stressa, urolige og får en dårlig skolestart, skriver far og psykiater Christoffer Annerstedt. Her med den yngste av seks barn, som er ny førsteklassing i høst.

Foto: Privat

Skolestart for de unge lovende, våre forventningsfulle fem- og seksåringer.

De har gledet seg og gruet seg lenge, i barnehagen og i sommerferien til å stille i rekke utenfor barneskolen og bli innviet i skolen. De møter finkledde med store øyne og med en skolesekk nesten like stor som seg selv.

Smilende blide lærere møter dem med varme og omsorg.

Solen skinner, men jeg vil bare skrike:

«Vi blir lurt!»

Reform-97 utvidet grunnskolen til ti år, og fikk fem- og seksåringene til å begynne på skolen. Det var en stor endring av skolesystemet som ikke har innfridd hva den lovet.

Altfor mange barn opplever at det ikke passer inn eller får det til.

Det som finnes av evalueringer er nedslående. Vi har mer enn nok vitenskap fra hjerneforskning og psykologi, sammen med sunn fornuft, til å støtte opp om hvor mislykket grep dette var.

Altfor mange førsteklassinger blir stressa, urolige og får en dårlig skolestart.

Altfor mange førsteklassinger sliter grunnet for lav voksenoppfølging og for lite lek.

Den smilende og fantastisk profesjonelle førsteklasselæreren hvisker til min fem år gamle jente «Nå skal vi leke masse!» Men det er jo ikke sant. Reform-97 lovet at klassene skulle ha spesielt god lærertetthet, og at leken skulle ha en sentral plass i opplæringen.

Kunskapsløftet 2006 fjernet disse løftene fra barnas skoledag.

Jeg har fulgt mine seks barn til Reform-97 sin tidlige skolestart og har som forelder og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri fulgt med på hva som skjer med de tidlige skolestarterne.

Når min femåring sier at hun «ikke vil på skolen fordi det er et fengsel», er jeg ganske enig med henne.

Jeg mener at altfor mange barn blir lidende av dette og fratas en bedre utvikling som et ytterligere år med lek og tettere voksenkontakt ville gitt dem.

Antall ADHD-diagnoser og autisme-diagnoser som vi i BUP blir bedt om å vurdere og faktisk også stiller, har økt dramatisk.

Trivsel og følelsen av å passe inn i skolen har sunket.

Altfor mange barn opplever at de ikke passer inn eller får det til. Altfor mange barn og unge sliter med selvbilde og psykiske lidelser øker. Psykiske lidelser som kan utvikle seg til funksjonsnedsettelser og antall unge uføre stiger.

Norske skolebarn har ikke oppnådd større skolefaglig kompetanse og scorer ikke høyere på PISA undersøkelsene. Den norske skolen har i dag flere barn som sliter faglig, trivselsmessig og psykisk.

Solen skinner, men jeg vil bare skrike: «Vi blir lurt!»

Så når min fem år gamle datter sier at hun ikke vil gå på skolen fordi det er et fengsel, og hun savner barnehagen, er jeg egentlig ganske enig med henne.

Reform-97 har ikke levert hva den lovet, og det er tid for å la våre barn få slippe tidlig skolestart og heller få enda et år med barnehage.

Der fokus på lek og tettere voksenkontakt vil la dem utvikle seg roligere og bedre til å kunne bli trygge barn.

Christoffer Annerstedt og datter.
Foto: privat