Lukten av kål

Heidi Follett anses ikke som troverdig fordi hun ikke jobber i NAV. Da hører dere kanskje på meg, da? Jeg har jobbet der i 17 år.

NAV

Heidi Follett vant Ytrings kronikkonkurranse med kronikk om NAV, og sa opp jobben etter sterk kritikk. Nå får hun støtte fra en NAV-ansatt, som uroer seg for den måten Follett ble møtt på av NAVs ledelse.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kronikkvignett Ytring

Kjære Heidi Follett. Jeg hørte deg i Dagsnytt atten den dagen kronikken din om «Dumskapens system» ble publisert. Den måten du ble møtt på uroer meg. Det var noe der jeg reagerte sterkt på fordi jeg kjente det igjen. Noe det er vanskelig å sette fingeren på. Jeg synes metaforen du brukte, om «lukten av kål», som man ikke helt vet hvor kommer fra, var treffende.

Og den passer også godt på samtalen din med NAVs representant, tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, i radiostudio.

SE DEBATTEN: Heidi Follett i Dagsnytt atten

Over grensen

Du har brukt det du opplever til daglig i jobben din, du har brukt ditt engasjement som fagperson og medmenneske, i en kronikk som du har sendt inn til en kronikkonkurranse. Dette gjorde du så bra at du vant. Du virker klok og oppegående. Det virker som om du innehar den kompetansen som skal til for å være en god kollega og veileder for dine brukere. Jeg tror du kunne gjort en strålende jobb i NAV. I tillegg er du veldig flink til å skrive. Metaforisk, billedlig og bra. Det er ikke rart at du vant. Du vil «gi mennesker muligheter». Den formuleringen bruker også NAV når de snakker om sin «visjon».

Du vil «gi mennesker muligheter». Den formuleringen bruker også NAV når de snakker om sin «visjon».

Gitte Larsen, NAV-ansatt

Men hva skjedde på Dagsnytt atten da makta skulle kommentere kronikken din? Makta syntes ikke at det du skrev var bra nok. Du jobbet ikke i NAV. Og du var utydelig, og kom ikke med konkrete innspill til forbedring. Du tråkket over en grense da du nevnte hvordan NAVs ansatte utsettes for vold og trusler. Og så var det så vanskelig å forholde seg til noen som snakker om kål.

Faren ved å si ifra

Attføringsbedrifter som den du jobbet i utfører oppgaver som NAV har lagt føringer for. Skal en arbeidssøker komme raskt ut i arbeidslivet, må det være et godt samarbeid mellom NAV Lokal som følger opp arbeidssøkeren, NAV tiltak som følger opp tiltaksgjennomføringen og attføringsbedriften som gjennomfører tiltaket. Hvordan kan da en ansatt i en attføringsbedrift ikke være en representant for NAV-systemet? Og hvorfor ble dette et tema i Gudbjørgsruds tilbakemelding til deg? Det lurer jeg på.

Du utfordret nok NAVs krav til lojalitet innad og oppover i systemet.

Gitte Larsen, NAV-ansatt

LES OGSÅ: Heidi Follett sa opp jobben

Heidi Follett: Jeg følte meg ikke personlig rammet av kritikken din. Jeg opplevde ikke at du snakket om vår fagkompetanse og den jobben vi gjør i det daglige. Jeg tror ikke du mente at det var meg og mine NAV-kolleger som satt med makta.

Du snakket, slik jeg oppfattet det, om faren ved å si ifra om det som hindrer oss i å gjøre jobben vår godt. Og om hvorfor så få sier ifra når den gjøres dårlig. Dette fikk du jo også smertelig erfare. Du jobber ikke lenger i attføringsbedriften.

NRK gjorde kanskje noe dumt da de oppfordret folk til å skrive om det som engasjerer dem. Du snakket om det på din måte: Om maktkulturen. Du utfordret nok NAVs krav til lojalitet innad og oppover i systemet. Jeg vet ikke om du kunne gjort det på noen annen og bedre måte. Jeg har prøvd. Det funket ikke, det heller.

Angrep og hersketeknikker

Jeg har tenkt litt på situasjonen du havnet i da du stilte opp i Dagsnytt atten. På hvordan den artet seg og hvordan den kunne ha artet seg. Kanskje kan det avsløre lukten av kål – og fjerne den:

1. To parter møtes i Dagsnytt atten med svært ulik agenda. Den ene parten har vunnet en kronikkonkurranse om makt og avmakt. Teksten handler om den andre parten. Begge ønsker å «gi mennesker muligheter». Men den andre parten går rett i angrep og bruker kommunikasjonsknep som er velkjent for alle, herskerteknikker som kronikken faktisk omtaler. Hvordan oppleves dette av dem som ser og hører på? Hvem taler deres sak? Hadde de likt et slikt motsvar hvis det var dem som hadde skrevet noe eller sagt noe ved et besøk hos NAV? Hvem «vant»?

Jeg reagerer sterkt på at NAV ikke tok imot invitasjonen din, Heidi.

Gitte Larsen, NAV-ansatt

2. To parter møtes i Dagsnytt atten med samme agenda. Den andre parten starter med å gratulere kronikkforfatteren med seieren. Så sier han at han er glad for å kunne samarbeide med så engasjerte folk. Han sier det er vanskelig å være uenig eller enig i noe spesifikt, men hun får en oppfordring på direkten: Han tilbyr henne et samarbeid for å se om det er noe man kan endre til det bedre. Han vil gjerne at hun kommer med konkrete innspill. Hvordan hadde dette blitt mottatt av seerne og lytterne? Hvem snakket nå deres sak? Hadde de likt et slikt svar hvis det var dem som hadde skrevet eller sagt noe ved et besøk hos NAV? Hvem «vant» denne runden? Før han går ut av studio sier han at han inderlig håper hun ikke får problemer i etterkant av artikkelen. Det vil han sørge for. For sånne som deg vil NAV gjerne beholde.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Se saken fra flere sider

I begrunnelsen for å gi deg førsteprisen skrev juryen: «Follett har blitt representant for et system hun på ingen måte liker. Det gjør vondt. Og det formidles med en slik språklig og emosjonell kraft at vi ikke kan unngå å leve oss inn i det. Hun går tett på, og tar oss med inn i møterommene, i kantinene, i tankene og følelsene. Og hun får oss til å lytte. Vi har grunn til å uroe oss over det hun sier, og vi forstår at tiden er overmoden for en debatt om det som foregår i møtet mellom staten og dem som trenger samfunnets hjelp».

Ifølge Wikipedia er en kronikk en «invitasjon til å tenke over en bestemt sak og se den fra flere sider».

Jeg reagerer sterkt på at NAV ikke tok imot invitasjonen din, Heidi. Og at de ikke ville ta en debatt om det som skjer i møtet mellom staten og dem som trenger støtte.

Det lukter kål.