NRK Meny
Kommentar

Lover mer enn de kan holde

Banklovkommisjonens rapport kan føre til at vi flytter risikoen i pensjonsordningene fra selskapene til pensjonssparerne. Man behøver ikke å være profet for å anta at dette kan gå helt galt, skriver økonomisk kommentator i NRK.

Pensjoner

Finansminister Sigbjørn Johnsen mottar Banklovkommisjonens rapport fra professor Erling Selvik, som ledet kommisjonens arbeid. Forslagene deres åpner for at risikoen flyttes fra selskapene over på pensjonssparene, skriver økonomisk kommentator i NRK, Steinar Mediaas.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Det er all grunn til å endre et pensjonssystem som ikke er bærekraftig. De store utfordringene for private pensjonsselskaper blir stadig mer synlige ettersom forutsetningene har endret seg. Den norske stat har derimot ingen problemer med å møte sine pensjonsforpliktelser. Den offentlige pensjonen er også lett å forstå. Den serverer deg 66 % av lønnen din dersom du har arbeidet i 30 år. Ytelsen tar utgangspunkt i den lønnen du har når du blir pensjonist

For alle andre enn dem som har offentlig pensjon, kan fremtidens pensjonsystemer bli ganske uforståelige.

LES OGSÅ: Slik blir de nye pensjonsreglene.

Regnestykkene går ikke opp

Pensjonsselskapene som har solgt pensjonsavtaler ser nå at regnestykkene deres ikke går i hop. De har lenge kunnet lokke til seg kunder med fripoliser og garantert 3,5 % avkastning etter alle omkostninger.

For alle andre enn dem som har offentlig pensjon, kan fremtidens pensjonsystemer bli ganske uforståelige.

Steinar Mediaas, økonomisk kommentator i NRK

Den typen produkter selges ikke av noe pensjonsselskap lenger – fordi den risikofrie renten er langt lavere enn 3,5 %. Et annet «problem» er at levealderen i Norge stiger fortere enn selskapene visstnok har regnet med.

Kombinasjonen av disse faktorene er at pensjonsselskapene har lovet mer enn de kan holde. De mangler flere 10-talls milliarder, kan vi lese i banklovkommisjonens utredning.

Pensjonsselskapene har lovet mer enn de kan holde. De mangler flere 10-talls milliarder, kan vi lese i banklovkommisjonens utredning.

Steinar Mediaas, økonomisk kommentator i NRK

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Risikofylt frihet

En måte å løse problemene på er å skyve dem fra seg. Allerede før jul greide et samlet Storting å bli enige om at livselskapene skulle få lov til å lokke sine kunder til å forvalte pensjonskronene sine selv. Det kunne lønne seg betydelig, ble det sagt. Noen advarte mot risikoen – men alle var enige om at denne friheten var noe man måtte unne Ole og Kari.

En måte å løse problemene på er å skyve dem fra seg. Allerede før jul greide et samlet Storting å bli enige om at livselskapene skulle få lov til å lokke sine kunder til å forvalte pensjonskronene selv.

Steinar Mediaas, økonomisk kommentator i NRK

All den stund næringen selv ikke tør å selge en garantert avkastning på 3,5 % lenger så må denne selvbetjente pensjonsbutikken man nå rigger til ha, forutsette at fremtidens pensjonister er bedre forvaltere enn alle de profesjonelle.

Alle amatørene skal slå indeksen – mens nesten ingen av de profesjonelle greier det. Det er bemerkelsesverdig at Stortinget måtte behandle dette forslaget før banklovkommisjonen la fram sin utredning.

Selvbetjent supermarked

Alle amatørene skal slå indeksen – mens nesten ingen av de profesjonelle greier det.

Steinar Mediaas, økonomisk kommentator i NRK

Banklovkommisjonens forslag åpner for muligheten av at fremtidens innskuddsbaserte pensjonssparing skal være organisert som et selvbetjent supermarked. Man skal få ta den risikoen man vil.

Det viktigste er tydeligvis at risikoen skal bort fra livselskapenes bøker og over til pensjonssparerene. Man behøver ikke være profet for å anta at dette kan gå helt galt for tusenvis av pensjonsparere. Småsparer Ivar Petter Røeggen og 2000 andre som klaget sin nød til Bankklagenemda vil bare være en forsmak på det vi har i vente.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Stor avstand mellom privat og offentlig

Så vidt vi vet mener ikke en gang professor Erling Selvik, som har ledet Banklovkommisjonen, at selvbetjente pensjonsbutikker er en god løsning for folk flest. Nå skal utredning nr.27 frå banklovkommisjonen ut på høring. Det bør ende med i et bærekraftig pensjonssystem. Man kan ikke fortsatt love mer enn det man kan holde.

På den annen side fremstår nå de offentlige pensjonene som mer gullkantede enn noen sinne. For dem som ikke tilhører dette fellesskapet kan det nye bærekraftige pensjonssystemet bli tungt å bære.

De store forskjellene vi nå ser å bygge seg opp mellom offentlige og privat sektor når det gjelder pensjoner, vil gjøre det høyst risikabelt for eldre arbeidstakere å røre på seg. Pensjonsreformens intensjon om at ingen skulle tape på å bevege seg mellom offentlig og privat sektor er fremdeles en fjern drøm.