Hopp til innhold
Kronikk

Løsningen på kaoset

Det trenger ikke være vanskelig å rydde opp i elsparkesykkelkaoset. Fire strenge regler løser problemet.

Tre mennesker på en elsparkesykkel i Oslo

Politiet må håndheve forbudet mot passasjerer på elsparkesykkel, skriver kronikkforfatterne.

Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Elsparkesyklene blir stadig flere, men det er åpenbart at forvaltningen og bruken av disse kjøretøyene i dag ikke er tilstrekkelig regulert.

Vårt inntrykk er at et stort flertall i befolkningen etterlyser langt strengere regler, for å redusere risikoen ved bruk, og fare og sjenanse for andre trafikanter.

Samferdselsministeren har omsider kommet på banen og innkalt til møter med fem norske byer i dag og møter med næringsaktørene i morgen.

Vi foreslår at det innføres en promillegrense på 0,5 for føring av både sykkel, elsykkel og elsparkesykkel.

Etter erfaringene som er gjort så langt, både i Norge og internasjonalt, er det hevet over tvil at elsparkesyklene fremkaller mange farlige situasjoner og kan bidra til alvorlige ulykker.

De er underlagt Vegtrafikkloven, akkurat som sykler.

Da gjelder Vegtrafikklovens paragraf 3:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

For å få mer disiplin i bruken av elsparkesykler, bør politiet i større grad enn hittil prioritere overtredelser

Det betyr at elsparkesykler er «kjøretøy», og derfor bør henvises primært til veibane eller sykkelfelt.

For å få mer disiplin i bruken av elsparkesykler, bør politiet i større grad enn hittil prioritere overtredelser av gjeldende og fremtidige regler, både for sykler og elsparkesykler.

Alternativet er å legge ytterligere restriksjoner på bruken, som for eksempel å ikke tillate elsykler og elsparkesykler, som ofte kjøres hensynsløst, på fortau og i gågater.

Norge ligger langt bakpå internasjonalt med reguleringer av bruken.

I Danmark har regjeringen ved transportministerens initiativ vurdert å innføre påbud om hjelm for brukere av elsparkesykler.

Transportministeren Benny Engelbrecht viser til at ulykkesrisikoen er syv ganger så høy for elsparkesykler som for vanlig sykkel.

Til og med i Moskva har man innført stativer hvor brukerne kan sette fra seg elsparkesyklene.

Københavns politi har også vært tydelige på reglene for elsparkesyklene i sommer.

De har uttalt at der hvor man kjører med elsparkesykler, og det finnes en sykkelvei, skal denne benyttes.

Det finnes mange sykkelveier i Oslo sentrum.

Videre sier politiet i København at man skal være 15 år for å kunne benytte elsparkesyklene, og at promillen ikke skal være høyere en 0,5.

De som kjører elsparkesykkel med promille, bør få samme straff som de som fyllekjører med bil.

Strengere regler vil løse problemet med elsparkesykler. Disse bør på plass snarest mulig.

Her er Frps forslag:

1. Få på plass en promillegrense - også for sykler.

I dag er det ingen promillegrense for sykler og tilsvarende kjøretøy.

Det heter seg bare at man skal være skikket til å føre kjøretøyet forsvarlig.

Da det har skjedd mange alvorlige uhell på grunn av fyllekjøring med både sykkel og sparkesykkel i Norge. Vi foreslår at det innføres en promillegrense på 0,5 for føring av både sykkel, elsykkel og elsparkesykkel.

Dette er nødvendig av hensyn til sikkerheten, såvel for fører som for andre trafikanter.

En promillegrense gjør håndheving av loven mye lettere å forholde seg til enn om «fyllekjøring» skal være et spørsmål om skjønn.

Med en slik promilleregel ser vi ikke behov for å forby bruk av sparkesykkel nattestid.

De som kjører elsparkesykkel med promille, bør få samme straff som de som fyllekjører med bil.

2. Politiet må håndheve forbudet mot passasjerer.

Det er ikke tillatt å ha med seg passasjer på elsparkesykkelen.

Men det virker som om mange ikke er klar over at dette er forbudt, og politiet håndhever det heller ikke.

Dette må gjøres for å hindre alvorlige personskader eller i verste fall dødsfall, ved en eventuell ulykke.

Ulovlig parkerte elsparkesykler kan taues inn.

3. Elsparkesyklene kan ikke stå hvor som helst. Egne parkeringsplasser må på plass.

El-sparkesykler skal ikke kunne parkeres på offentlig sted, utenom på parkeringsplasser avsatt til formålet.

Det må derfor opprettes slike snarest.

Hensetting av el-sparkesykler utenfor disse områdene skal ikke skje.

Ulovlig parkerte elsparkesykler kan taues inn på kommunens eller grunneiers initiativ,. Gebyr ilegges ved overtredelse, og belastes operatør eller utleier.

Denne kan i sin tur søke regress hos bruker, for eksempel ved trekk i depositum.

Norge ligger langt bakpå internasjonalt med reguleringer av bruken.

4. Utleier må forsikre elsparkesyklene.

Utleier av elsparkesykkel må pålegges å ha alle sine utleieobjekter ansvarsforsikret og tydelig ID-merket.

Ulykkesfrekvensen er høy, og også tredjepersoner lider til tider tap.

Langt fra alle som leier elsparkesykkel har egen ansvarsforsikring, som ofte er del av innboforsikring eller reiseforsikring.

Ansvarsforsikring bør for eksempel brukes om personer eller eiendom blir skadet ved påkjørsel, eller om en person blir skadet ved at han eller hun snubler i en elsparkesykkel som ligger henslengt på fortauet.

I en tidligere versjon av kronikken, sto det at det ikke burde være tillatt med passasjerer på elsparkesykkel. NRK er gjort oppmerksom på at dette ikke er tillatt i dag, og har derfor endret dette avsnittet og bildetekst.