Kronikk

Løsningen er hundeierlisens

Hunden er menneskets beste venn. Med en obligatorisk hundeeierlisens er også mennesket hundens beste venn.

Tess Erngren, hundepsykolog

Kronikkforfatteren, hundepsykolog Tess Erngren, sees her sammen med firbeinte bestevenner.

Foto: Cilje Helen A. Moe

Som hundepsykolog får jeg spørsmålet (ofte med en lett sarkastisk tone): «Det er vel eierne, ikke hunden, du jobber med?» Og det er i de fleste tilfeller helt sant. Altfor ofta under utredning av «problemhunder» innser jeg at det jo ikke er noe galt med hunden; problemene kommer av at eieren ikke har tilstrekkelig kunnskap til å gi hunden det den trenger.

Menneskets beste venn

Hunden har ikke lenger de samme arbeidsoppgavene i vårt moderne samfunn. Før hjalp den oss med å jakte, å holde vakt og å gjete. Men hunder har oppgaver i dag som er minst like viktige. De er assistenter for handicappede, de kan påvise kreft og de finner mennesker som har gått seg vill.

Ikke minst er hunden en stor kilde til glede og selskap, og hundeeierne er beviselig friskere, lever lengre og har høyere livskvalitet.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Arbeidskamerat eller familiemedlem?

Tidligere var hunden en livsviktig arbeidskamerat, og man valgte nøye ut vilken type hund man ønsket, etter mentale og fysiske egenskaper.

Kombinasjonen flere hunder og færre kyndige hundeeiere fører lett til problemer.

Tess Erngren, sertifisert hundepsykolog

I dag skaffer man ofte hund av helt andre grunner. Kanskje fordi man er singel og vil ha selskap, eller fordi barna så en søt liten hund på film og ville ha en maken, noen ganger fordi man heller vil ha hund enn barn.

Slike grunner for valg av hund kan fort føre til at man ender opp med en hund man ikke kjenner behovene til, og det kan i sin tur føre til at man ender opp hos en hundepsykolog.

Minsket kunnskap – økt problem

I dag finnes det cirka 500.000 hunder i Norge og tallet øker prosentisk for hvert år som går. Parallelt med at antall hunder øker, ser vi dessverre også at det generelle kunnskapsnivået hos hundeeierne minsker.

Kombinasjonen flere hunder og færre kyndige hundeeiere fører lett til problemer. Det kan være hunder som bjeffer fordi de er ensomme og forstyrrer naboene, hunder som løper fritt i parker og skremmer barn, understimulerte hunder som gjeter på folk som er ute og jogger, eller hunder som uten tilsyn løper rundt i skogen og skremmer vilt.

Naturligvis er det alle hundeeieres ansvar å se til at deres hunder ikke er til bry for verken mennesker eller dyr, men hvordan skal eieren vite hva det ansvaret innebærer?

Hundeeierlisens

Akkurat som det er obligatorisk å gjennomføre teoretisk og praktisk opplæring for å lære å kjøre bil, burde det etter min mening være obligatorisk å ta førerkort på hund.

Tess Erngren, sertifisert hundepsykolog

En del av svaret er obligatorisk hundeeierlisens. Akkurat som det er obligatorisk å gjennomføre teoretisk og praktisk opplæring for å lære å kjøre bil, burde det etter min mening være obligatorisk å ta førerkort på hund. Og det kan man!

Sertifiseringen er etter modell fra Canine Good Citizen i USA, som ble utviklet av American Kennel Club (AKC). Målet med førerkortet er å heve hundens status som god samfunnsborger. Mange land verden over har adoptert sertifiseringen, med svært poisitive resultater

Her i Norge heter sertifikatet Nordisk førerkort på hund, og det er i dag mulig å ta på nærmere 20 hundeskoler. Nye testledere utdannes hvert år. Seritifiseringen er per i dag ikke obligatorisk, men det er håp om at den skal bli det. Det optimale ville være et opplegg som det i Sveits, der man må bestå en kunnskapstest før man får lov til å skaffe seg hund.

Teoretisk kunnskap og praktisk trening

Sertifiseringen består av en teoretisk del, en praktisk del og en test, og det er åpent for eiere av alle raser, også blandingsraser. Den teoretiske delen tar for seg eierens ansvar ifølge loven, hundens behov og hvordan de skal møtes, samt hva som generelt kreves av et ansvarsfullt hundehold.

Er løsningen å forby alt som er potensielt farlig? Ikke slik jeg ser det.

Tess Erngren, sertifisert hundepsykolog

Den praktiske delen krever av hunden at den skal takle hverdagen i dagens samfunn, for eksempel at den skal komme når man kaller, greie å oppføre seg trygt rundt andre hunder og mennesker, samt tåle forstyrrelser som dem man møter i et bymiljø.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Økt kunnskap – færre problemer

Om alle hundeeiere tidlig får den kunnskapen som sertifiseringen medfører, kan vi forebygge store deler av dagens hunderelaterte problemer i samfunnet.

En kyndig hundeeier vet at det ikke er bra å la hunden være alene hjemme i lange perioder, han vet bedre enn å la hunden være løs der det er vilt, han øver inn en sikker innkalling slik at hunden kan være løs, og han vet hva hunden behøver for å trives. Han og hans hund er gode borgere og en glede og ressurs for samfunnet!

Flere forbud – flere problemer

En annen form for «løsning» på hunderelaterte problemer er å innføre flere forbud og innskrenke rettigheter. Her i Norge er for eksempel visse hunderaser forbudt og i enkelte kommuner er det båndtvang året rundt.

Det finnes ingen hundeeiere som vil ha en farlig eller ulydig hund.

Tess Erngren, sertifisert hundepsykolog

I ukyndige hender kan alle hunder bli farlige – uansett rase. Og hunder som ikke får utløp for sine behov, løper større risiko for å utvikle problemadferd. Å ikke få løpe fritt, at det ikke finnes steder der hunder kan leke med hverandre, å ikke få være med eieren sin overalt – det kan føre til at hunden blir farlig.

LES OGSÅ: Bør hunder være i bånd hele året?

Hundens beste venn

Så er løsningen å forby alt som er potensielt farlig? Ikke slik jeg ser det – løsningen er mer kunnskap.

Forbud er i mine øyne like lite effektivt som bruk av straff. Individet som blir forbudt noe eller straffet får ingen ny kunnskap, ei heller noe alternativ – så effekten er ofte liten.

Det finnes ingen hundeeiere som vil ha en farlig eller ulydig hund. De ønsker å lære seg hvordan de skal trene hunden sin for at den skal bli pålitelig og de ønsker sin hund det aller beste. Nordisk førerkort på hund gir hundeeieren den kunnskapen og det verktøyet han behøver for å lykkes med akkurat det.

Forandring skapes gjennom økt kunnskap, ikke gjennominnskrenkede rettigheter. Gi hunden den plassen den fortjener i samfunnet – ved sin kyndige eiers side.