Kommentar

Løslatelse betyr ikke frifinnelse

Viggo Kristiansen er trolig en fri mann frem til og med en eventuell ny rettssak. Men det betyr ikke at påtalemyndigheten har kastet kortene.

Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen (bildet) blir værende på frifot helt frem til det foreligger en avgjørelse om en ny rettssak. Trolig også frem til en eventuell ny dom i Borgarting lagmannsrett, skriver NRKs kommentator.

Foto: Eivind Pedersen

Senest før helgen kan Viggo Kristiansen spasere ut av porten på Ila fengsel og hentes av advokater eller familie. Dermed har Baneheia-saken tatt en ny og dramatisk vending, 21 år og tolv dager etter de brutale drapene.

Det er nå opp til dommerne i Høyesterett å bestemme hva som skal skje videre. Men behandlingen der er nærmest en ren formalitet. Når partene i realiteten er enige om at Kristiansen skal løslates, vil det være svært overraskende dersom landets øverste domstol bestemmer noe annet.

Årsaken til at behandlingen av fengslingsspørsmålet nå fremskyndes, er at påtalemyndigheten har snudd og gått med på at Kristiansen kan slippes fri.

Det er lett å forstå reaksjonen fra de pårørende.

Bakgrunnen for snuoperasjonen er at det tar lengre tid enn ventet å avgjøre sakens videre skjebne. Da mener statsadvokatene at det ikke lenger lar seg forsvare å holde Kristiansen fengslet i påvente av saksbehandlingen.

Det er et argument det er mulig å forstå. Særlig siden påtalemyndigheten nå varsler en avgjørelse «tidligst til høsten», noe som fort kan bety over nyttår. Som kjent er det riksadvokaten som skal bestemme om Kristiansen skal stilles for retten på nytt. Det skal skje etter at statsadvokatene i Oslo har sagt sitt, og de venter igjen på utfallet av den ny etterforskningen i saken.

Men det er for tidlig å tolke en løslatelse som at påtalemyndigheten har mistet troen på en ny rettssak. For eksempel sier statsadvokat Andreas Schei at «han har grunn til å tro at det kommer noe konkret ut av den nye etterforskingen». Det betyr nok at både politi og påtalemyndighet nå jobber på høygir med å lete etter bevis og argumenter som kan holde dersom Kristiansen stilles for retten på nytt.

Påtalemyndigheten har fortsatt et press på seg til å komme med en endelig avklaring så raskt som mulig.

Tilsvarende vet vi at forsvarerteamet i flere år har jobbet med argumentasjonen for det motsatte. De fikk første stikk da saken ble besluttet gjenopptatt.

Det endelige utfallet er fortsatt ikke gitt, og det er fremdeles en krevende jobb for riksadvokaten å avgjøre det hele.

Det vi imidlertid kan slå fast, er at Viggo Kristiansen blir værende på frifot helt frem til det foreligger en avgjørelse om en ny rettssak. Trolig også frem til en eventuell ny dom i Borgarting lagmannsrett. Statsadvokaten sier selv at hensynet til samfunnsvernet ikke lenger er et holdbart argument for videre fengsling.

21 år etter drapene kan man heller ikke påstå bevisforspillelsesfare, og faren for at Kristiansen skal stikke av vurderes nok også som liten. Skulle han derimot bli dømt på nytt, kan han bli pågrepet på stedet. Men heller ikke det er sikkert, Kristiansen har allerede sonet så og si hele forvaringsstraffen på 21 år.

Reaksjonene på mandagens beskjed fra statsadvokaten har ikke latt vente på seg. De etterlatte i Baneheia-saken «reagerer med sjokk», ifølge deres bistandsadvokat. Fra forsvarerhold meldes det om at «Kristiansen er i kjempehumør». Og løslatelsen kan selvsagt ses på som en seier for den dømte og advokatene hans. Samtidig er det lett å forstå reaksjonen fra de pårørende.

Løslatelsen kan selvsagt ses på som en seier for den dømte og advokatene hans.

Hvis den nye etterforskningen trekker ut, og riksadvokatens avgjørelse lar vente på seg, vil det legge ytterligere sten til byrden for dem.

Både av den grunn, og fordi også Kristiansen blir gående i uvisse, har påtalemyndigheten fortsatt et press på seg til å komme med en endelig avklaring så raskt som mulig.