Replikk

Lønnsforskjellene er ikke kjønnsdiskriminering

Kvinner og menn velger forskjellig, og ulike valg gir ulik lønn.

Julianne Ofstad

Vi norske kvinner står fritt til å forfølge våre drømmer, jakte karriere og tjene store penger. Likevel velger mange kvinner annerledes, og det er viktigste årsaken til lønnsforskjellene mellom kjønnene, skriver Julianne Ofstad (bildet).

Prinsippet om lik lønn for likt arbeid er en lovfestet rett i Norge, og kvinner og menn med samme kvalifikasjoner i samme stilling skal tjene likt. Debatten om likelønn preges av helt andre faktorer, og det er synd at det fremstilles som at det er en villet politikk at kvinner tjener mindre enn menn.

Dette stemmer rett og slett ikke.

I en kronikk i NRK Ytring 15. november skriver Jørn Eggum i Fellesforbundet og Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen om likelønn. Utgangspunktet for kronikken er påstanden om at kvinner fra og med 15. november i praksis jobber gratis ut året, da en gjennomsnittlig inntekt for en kvinne er 87 prosent av gjennomsnittlig inntekt for en mann.

De mener altså at Norge ikke er likestilt nok på grunn av det såkalte «lønnsgapet». Dette er en grov forenkling av en ellers viktig debatt.

Kvinner velger utdanning uten at lavere lønn virker avskrekkende.

Som kvinne er jeg lei av at debatten føres på premisset om at vi kvinner blir undertrykt og diskriminert. Vi står helt fritt til å forfølge våre drømmer, jakte karriere og tjene store penger, noe veldig mange også gjør.

Veldig mange menn og kvinner har de samme drømmene og interessene, men i det store bildet er det noen marginale forskjeller som får utslag på statistikkene. Det er altså ikke mulighetene våre det står på.

I dag er det 123 studietilbud i Norge som gir kjønnspoeng, 113 av disse gir kjønnspoeng til kvinner, til tross for at jenter jevnt over har langt bedre karaktersnitt enn gutter, og strengt talt ikke trenger å kvoteres inn.

Derfor må inntektsforskjellen mellom kvinner og menn skyldes noe annet enn ulike muligheter. Kanskje det rett og slett skyldes at kvinner og menn velger forskjellig?

Som kvinne er jeg lei av at debatten føres på premisset om at vi kvinner blir undertrykt.

Jenter klarer seg bedre på skolen, de får høyere karakterer og de er i flertall når det kommer til å ta høyere utdanning. Til tross for dette velger de i større grad utdanninger innenfor mer lavtlønnede yrker.

Derfor er det helt avgjørende å korrigere for ulike prioriteringer og livsvalg når man snakker om lønnsforskjeller mellom kjønnene, og det er en uting at debatten føres uten disse nyansene.

Tradisjonelt velger kvinner i større grad stabilitet og trygghet, og derfor velger de også oftere yrker og jobber i offentlig sektor. Menn velger i litt større grad yrker med høyere risiko og yrker i privat sektor, og de jobber også i snitt mer enn kvinner.

På samme måte som det er forskjeller mellom menneskers ønsker og behov i by og bygd, i nord og sør og mellom gammel og ung, så er det også forskjeller mellom kvinner og menn.

Det vi derimot kan og bør diskutere, er lønn innenfor typiske kvinnedominerte yrker. Høyere lønninger kan bidra til å øke rekrutteringen og hindre frafall i yrker der vi har store behov i fremtiden, for eksempel i helsevesenet.

Det er ikke mulighetene våre det står på.

Likevel velger kvinner tilsynelatende utdanning uten at lavere lønn virker avskrekkende. Altså må det være andre faktorer som er viktige når de velger. Kanskje går trivsel, meningsfylt arbeid eller omsorg foran høy lønn i valget av utdanning? Det bør vi som samfunn og politikere selvfølgelig respektere uten å mene at kvinner er undertrykt fordi de velger annerledes enn menn.

Kvinner og menn som er likt kvalifisert i samme stilling skal tjene likt, og ingen skal få lavere lønn utelukkende fordi de er kvinne. Likevel er det slik det legges frem i kronikken.

Ingen skal få lavere lønn utelukkende fordi de er kvinne.

Kronikkforfatterne skriver at ulikelønn er et samfunnsproblem og et politisk ansvar, men det er også samfunnet og politikernes ansvar å respektere at mennesker har ulike prioriteringer og derfor velger forskjellig.

Kvinner og menn tjener ulikt, fordi de i stor grad velger ulikt.