Replikk

Heiagjengen

Oppmuntrende tilrop fra sidelinja gir ikke mer likestilling. Heller ikke i næringslivet.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen arrangerer topplederkonferanse (rundebord) om rekruttering av kvinner i toppledelsen i næringslivet.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen arrangerte 27.6 en konferanse om rekruttering av kvinner i toppledelsen i næringslivet. Her er Helleland sammen med Choice-sjef Petter Stordalen (t.v.) og konsernsjef i DnB, Rune Bjerke. Statsrådene kommer med gode ønsker, men har ingen politiske forslag som fremmer likestillingen, skriver replikkforfatteren.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skriver på NRK Ytring om mangelen på likestilling i næringslivet. I kjent stil fra regjeringen er innlegget først og fremst en beskrivelse av problemet, og totalt blottet for løsninger.

De to statsrådene opptrer som politiske kommentatorer, og tar ikke det politiske lederskapet vi burde kunne forvente. Dette er nok et eksempel på at vi har en regjering som trives bedre med å synse og analysere enn å handle.

Likestilling i revers

I fjor ga World Economic Forum ut rapporten «Global Gender Gap Rapport». Den viser at når VM i likestilling arrangeres, er Norge fortsatt på pallen – men vi står ikke lenger på toppen. Og mer alvorlig: For første gang på lenge går vi i feil retning. Med Høyre i regjeringen settes likestillingen i revers.

Regjeringen har satt seg selv på tribunen og redusert seg selv til ivrige supportere.

Norge har vært et foregangsland i likestillingspolitikken fordi vi har skjønt at likestilling ikke kommer av seg selv. Det holder ikke med festtaler og gode ønsker – likestilling er et resultat av politikk.

Det regjeringen har levert er en likestillingsmelding uten politikk, avskaffelse av likestillingsloven, kutt i pappapermen, økt kontantstøtte og systematiske kutt i likestillingsarbeidet.

Det hjelper ikke med heiarop

Hofstad Helleland og Røe Isaksen skriver at likestillingen i næringslivet går for tregt. Det er ikke rart når de to ansvarlige statsrådene ikke kan komme med ett eneste forslag utover å «heie på» bedrifter som selv gjør noe.

Regjeringen har satt seg selv på tribunen og redusert seg selv til ivrige supportere. Men applaus og oppmuntrende ord fra sidelinja er ikke nok. De må komme seg ut på banen og vise lederskap.

Arbeiderpartiet har fremma en rekke forslag for å bedre likestillingen i statlig eide selskap. Dette er fornuftig i seg selv, men bidrar også til at disse selskapene går foran som rollemodeller.

Konkrete mål for likestillingen

Vi vil utvide statens eierprinsipper for god eierstyring til også å gjelde likestilling. Vi vil ha som mål at minst 40 pst av selskapene der staten har eierandel skal ha kvinnelig styreleder, og at ledergruppene i de samme selskapene, direktorater og statsetater skal bestå av 40 pst av begge kjønn.

Med Høyre i regjeringen settes likestillingen i revers.

Vi vil at ha et mål om at 40 pst av lederne på de øverste nivåene i staten skal være kvinner, styrke satsingen på statlig lederopplæring og krave at det skal være minst 40 pst kvinner i alle statlige lederopplæringsprogrammer, og gjøre systematisk rekruttering av kvinnelige mellomledere til en del av det statlige personalarbeidet.

Spørsmålet er om statsrådene vil følge opp ordene med handling og støtte disse forslagene.

Norge har ikke råd til mangel på likestilling, skriver de to. Det er jeg helt enig. Derfor trenger vi politisk vilje og handlekraft.

Det vil gjøre langt mer for likestillingen enn entusiastiske statsråder som heier fra sidelinja.

Følg NRK Debatt på Facebook