Lavmål fra Arbeiderpartiet

Martin Kolberg går langt i å diagnostisere FrP-politikere som empatiløse rasister. Det går dårlig overens med at hans eget parti innførte strengere regler enn vi nå ser i Danmark.

Asylsøkere KIRKENES

«Hva mener Arbeiderpartiet? Hva mener dere om returene over Storskog, om regjeringens innstramningsforslag, om prinsippet om å likebehandle asylsøkere og innbyggere i forhold til sosialhjelp? Hvem i Arbeiderpartiet er det som representerer partiets offisielle politikk?» spør parlamentarisk leder i Frp. Her ser vi flyktninger ankomme Kirkenes i Finmark.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Dette er Harald Tom Nesviks svar til Martin Kolbergs Ytring En avgrunn mellom verdier, som igjen var et svar til Nesviks Ytring Støres politikk truer våre grenser.

Replikkvignett

Sist fredag etterlyste jeg klar tale fra Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre i forhold til det viktigste politiske spørsmålet landet står ovenfor. Ledende skikkelser i Ap har vært særdeles tvetydige, og det gir usikkerhet i asylpolitikken. Støre glimret igjen med sitt fravær, mens det var Martin Kolberg som denne gang svarte. Kolberg unngikk konsekvent å imøtegå noe av kritikken, og valgte heller å skitne til ordskiftet med uakseptable karakteristikker av Frps representanter.

Kolberg bør beklage

Måten Kolberg beskriver sine kolleger på er trist og bør beklages. Kolberg går langt i sin kronikk i å diagnostisere FrP-politikere som empatiløse rasister, som jubler når det er nød og lidelse i verden. For da kan vi fiske stemmer. Dette er en stortingsmann uverdig. Ikke minst er det uanstendig ovenfor det offentlige ordskiftet mellom folkevalgte.

Kolberg går langt i sin kronikk i å diagnostisere FrP-politikere som empatiløse rasister.

Nedrigheten i Kolbergs ordskifte representerer et lavmål for Arbeiderpartiet. Ord han gjentok at han stod helt og fullt inne for, under Politisk kvarter 27. jan da vi møttes til debatt. En debatt hvor han oste av moralsk indignasjon og kalte det en politisk skam, at Mazyar Keshvari (Frp), ifølge Kolberg, har sagt at det er greit å frata flyktningene smykker og verdier.

Støre og Keshvari på linje

15. januar sa Støre noe ukontroversielt, men allikevel interessant på Dagsnytt atten. På spørsmål om Norge bør ha samme regelverk som foreslått i Danmark, omtalt som «smykkeloven», var Støre for en gangs skyld befriende tydelig. Norge har allerede et lignende regelverk, forklarte han. «Har du verdier, formue, penger når du kommer til Norge og søker asyl, er det rimelig at du dekker noen av utgiftene av egne penger». «Har du stor bil eller campingvogn kan du bli bedt om å veksle dette inn, og har du en formue på over 5000 kroner, kan spørsmålet komme opp». Både Keshvari og Trine Skei Grande (V) som var i studio, var enige med Støre i prinsippet om at man bør betale for godene, om man kan. Keshvari tok aldri til orde for å konfiskere gifteringer, men påpekte helt enkelt at dagens regelverk bør følges bedre opp.

Godkjente rundskrivet

Rundskrivet som blant annet åpner for at asylsøkere med formuer på over 5000 kroner kan miste ytelser, gikk ut fra UDI i 2008. Da var Knut Storberget (Ap) justisminister og må således ha godkjent innholdet i dette rundskrivet. I den samme regjering satt Støre som utenriksminister, og med seg på regjeringslaget hadde han både Trond Giske og Helga Pedersen. Det vil overraske meg stort om ikke også daværende partisekretær i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg, var godt informert om et så kontroversielt rundskriv, det er jo tross alt det han selv kaller skammelig i dag. Dette rundskrivet var aldri innom Stortinget og det er nok mye av grunnen til at denne praksisen er så vidt ukjent for mange politikere og journalister i dag. Arbeiderpartiet i regjering så altså ingen grunn til å involvere Stortinget i disse spørsmålene i 2008, men når debatten nå aktualiseres i Norge i 2016, står de rødgrønne i kø for å vise sin moralske overlegenhet. I alle fall inntil i går. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kaller danskenes lovforslag smålig. Karin Andersen (SV) kaller forslaget skremsel, mens Kolberg altså mener det er en politisk skam.

Den politiske skammen Kolberg fokuserer på, er utformet og iverksatt av hans eget parti, på hans egen vakt.

Ble hausset opp, så tyst som i graven

Det vil bli en interessant skue å se hvordan SV, Sp, og ikke minst Ap skal forklare seg ut av dette. De er tross alt selv ansvarlige for et regelverk som de facto er strengere enn danskenes. De var bare tilsynelatende ikke helt klare over hva de hadde gjort. I mellomtiden har det ikke manglet på kritikk mot Frp. Kun fordi Keshvari har påpekt et prinsipp alle egentlig er enige i. Har du formue eller verdier, må disse realiseres før du kan få sosialstønader. Det burde ikke være kontroversielt, men det ble hausset opp til å være det. Nå som aller er kjent med at de rødgrønne stod bak rundskrivet, ble det plutselig tyst som graven. Den politiske skammen Kolberg fokuserer på, er utformet og iverksatt av hans eget parti, på hans egen vakt. Vi kan således undres om han selv føler på skammen nå?

Hva mener Arbeiderpartiet?

Etter Kolberg i går fikk vite at hans eget parti står bak et regelverk som er strengere en danskenes, har han ikke møtt Frp til debatt. Det er like greit. Han har mistet aller siste rest av den injurierende kraft han måtte ha. Hans ord er tomme og således kun støy. Jeg tvinges derfor til å stille spørsmålene igjen, da jeg ikke fikk svar sist.

Det siste vi trenger er å degenerere debatten til simpelt nedsnakk og personangrep slik enkelte i Arbeiderpartiet nå gjør.

Hva mener Arbeiderpartiet? Hva mener dere om returene over Storskog, om regjeringens innstramningsforslag, om prinsippet om å likebehandle asylsøkere og innbyggere i forhold til sosialhjelp? Hvem i Arbeiderpartiet er det som representerer partiets offisielle politikk? Hvem kan vi forholde oss til? For Kolberg, Pedersen, Giske og Støre sier forskjellige ting.

Jeg stiller spørsmålene direkte til deg Jonas, og håper du vil svare. Du som gjentatte ganger snakker om hvor viktig det er å ikke søke splid, og ha et sivilisert ordskifte – tar du avstand fra Kolbergs usiviliserte karakteristikker? Det siste vi trenger er å degenerere debatten til simpelt nedsnakk og personangrep slik enkelte i Arbeiderpartiet nå gjør.

Her kan du se debatten mellom Martin Kolberg (Ap) og Harald Tom Nesvik (Frp) i Politisk kvarter:

Samsending med P2.