Hopp til innhold
Analyse

Lar det ikke være noe tvil: 10.000 oljefondsmilliarder skal ikke brukes til politikk

Sentralbanksjefen er krystallklar på hvordan oljeformuen skal brukes i sin årstale.

Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarer mot å blande politikk inn i forvaltningen av den norske oljeformuen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Torsdag kveld gikk sentralbanksjef Øystein Olsen på talerstolen for tiende gang for å holde årstalen «Økonomiske perspektiver».

Som vanlig benytter han anledningen til å rekke en advarende pekefinger mot norske politikere når det gjelder offentlig pengebruk.

For selv om handlingsregelen for bruk av oljepenger er kuttet fra fire til tre prosent av fondets verdi, vokser oljepengebruken i høyt tempo.

Tre ganger så stort på 10 år

For å sette det i perspektiv: De siste ti årene har vi brukt like mye oljepenger som vi gjorde i løpet av de foregående 40 årene.

Det har vi kunnet gjøre fordi fondet i slutten av 2019 var tre ganger så stort som ved slutten av 2009.

En del av verdistigningen er likevel en slags illusjon, mener Olsen. En fjerdedel av verdistigningen i fondet de siste ti årene skyldes kronekursen. En lavere kronekurs gjør oss jo ikke rikere, selv om kjøpekraften her hjemme blir bedre.

Må være forsiktige

Alt man kjøper ute, som jo er nettopp det oljefondet gjør, blir dyrere. Det krever disiplin fra staten:

– Staten bør være særlig varsom med å øke offentlig pengebruk med utgangspunkt i en kronedrevet oppgang i fondsverdien, sier Olsen.

Han er også krystallklar på at politikerne ikke må begynne å rokke ved mandatet til oljefondet, slik Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre foreslo i høst:

– Vi må begynne å venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. Til nå har vi ikke turt å si det, fordi vi ikke skal drive politikk med pensjonsfondet, og det er veldig mange ting jeg mener vi ikke skal gjøre, men det er klart at 10.000 milliarder kroner er politikk, sa Støre ifølge VG.

Han møtte motstand fra både statsminister Erna Solberg og daværende finansminister Siv Jensen, som kalte ham uansvarlig.

Setter debattpunktum

Det mener også sentralbanksjefen, som ønsker å sette et klart punktum for en eventuell videre debatt:

– Kapitalen skal investeres med ett – og bare ett mål for øye: Høyest mulig avkastning med en akseptabel risiko (…) Politiske avveininger hører hjemme hos politiske myndigheter, sier Olsen.

Men hvorfor kan vi ikke bruke oljefondet til å investere i noen gode formål?

Solcelleparker, prosjekter i utviklingsland eller fattigdomsbekjempelse?

Det korte svaret er at oljefondet er Norges finansielle sparekasse, med finansielle mål.

Ikke effektivt

Det litt lengre svaret er at sentralbanksjefen mener at det ikke er et effektivt virkemiddel å bruke fondet aktivt i politisk øyemed. Da flytter man politiske vurderinger over til forvaltning, som ikke vil være hensiktsmessig.

En av grunnene er at å veie ulike gode formål opp mot hverandre er en krevende, om ikke umulig, øvelse å regne på.

Forvaltningen av oljeformuen vår skjer i kapitalmarkedene, der spillereglene innebærer å måle risiko opp mot forventet avkastning. Hvis man investerer i prosjekter ut fra gode hensikter, og ikke avkastning og risiko, går man over i et helt nytt territorium.

Ønsker ingen innblanding

At oljefondet skal påta seg en rolle der man med andre ord tar politiske valg, mener sentralbanksjefen vil være lite klokt. De som jobber der er verdensledende på finans, ikke politikk

I løpet av mars blir det klart hvem som blir den nye sjefen for oljefondet, etter at Yngve Slyngstad gir seg etter ti år.

Sannsynligheten er høy for at jobben til den neste oljefondssjefen fortsatt vil være å skape høyest mulig avkastning på våre oljepenger, uten noen som helst form for politikk.