Hopp til innhold
Replikk

Langt fra alle leietakere er fornøyde

Leietakerne har krav på mer stabilitet, frihet og privatliv enn dagens husleielov gir. Det er det mulig å finne løsninger på.

Inger Lise Blyverket

Både huseiere og leiere er forbrukere. Da må vi finne gode løsninger for begge parter, skriver direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Foto: John Trygve Tollefsen

Morten Andreas Meyer i Huseierne harselerer i en ytring 17. august over hvordan vi leser vår egen rapport – for så å konkludere med at alt er bra i utleiemarkedet.

Det er skuffende at lederen i det jeg har oppfattet som en ansvarlig organisasjon ikke tar mer på alvor de mange som opplever at det er utrygghet og utfordringer knyttet til å leie bolig.

Lover og regler er viktig når ting ikke går som vi håper eller når konflikter oppstår. Leiemarkedet kjennetegnes av et høyt antall konflikter og tvister – noe som nettopp begrunner at regelverket er svært viktig.

Vi har en åpning for å angripe dette i god dialog.

Det er tydelig at generalsekretæren i Huseierne ikke liker at vi ønsker et mer profesjonalisert marked som én del av løsningen på hvordan husleie kan håndteres mer forbrukervennlig.

Det henger likevel ikke på greip at han kaller min ytring for et skremmebilde, og til og med påstår at vårt arbeid er drevet av følelser og synsing.

Forbrukerrådet mener dagens husleielov forsterker maktbalansen som allerede i utgangspunktet er skjev mellom leietaker og utleier, og at den er laget for en tid da leie var en midlertidig løsning for leietakerne. Når stadig flere leier og flere leier lenger, er lovgiverne nødt til å tilpasse loven til de utfordringene dette gir.

Jeg har lest rapporten vår like grundig som Meyer, og ser også at mange er fornøyd med sine leieforhold hos private utleiere. Det jeg likevel ser tydeligst er at leietakere opplever manglende stabilitet, frihet og privatliv.

Leiemarkedet kjennetegnes av et høyt antall konflikter og tvister.

En av tre har måttet flytte ufrivillig og en av fire er usikre på om de får bli boende der de bor. Av de siste er en av tre barnefamilier, en gruppe som i stor grad har behov for en trygghet som mange av Huseiernes medlemmer ikke kan gi.

Nettopp det at nær 70 prosent av leieforholdene skjer mellom private, der utleier har behov for andre rammer enn leietaker, er jo et tungt argument for et større profesjonalisert utleiemarked med andre betingelser – særlig i de store byene.

Dette er bare én grunn til at loven må revideres, og en god grunn til at generalsekretæren burde være mer imøtekommende når Forbrukerrådet tar til orde for å endre en 30 år gammel lov.

Meyer avslutter da også med å være enig i at det er rom for å forbedre dagens husleielov på enkelte områder. Det hadde vært mer konstruktivt om han begynte der. For da har vi jo en åpning for å angripe dette i god dialog, og lete etter disse områdene og finne løsninger.

Det er forbrukere på begge sider av leiekontrakten.

Det spesielle med husleiesektoren i Norge er at det i mye større grad enn i andre land er forbrukere på begge sider av leiekontrakten. Vi ønsker ikke å «ta» Meyers medlemmer, men vi mener leietakerne har krav på mer stabilitet, frihet og privatliv enn dagens lov gir.

Jeg håper Meyer og Huseierne vil være med når lovgiverne går inn for å revidere Husleieloven.

Følg debatten: