NRK Meny
Kommentar

Er Lambda knekt for godt?

Ingen vet hvordan kampen om nytt Munchmuseum ender, men vi vet hva som skjer hvis Oslos politikere ikke blir enige: Da får vi løsningen ingen ønsker seg.

Lambda
Foto: HAV Eiendom

Det kommer til å bli en skikkelig huskestue denne høsten. Oslopolitikerne skal fortsette og helst sluttføre sin ekstremt dyre og kronglete krangel om et nytt Munchmuseum. Spørsmålet er ikke om det skal bygges et nytt museum, men hvor det skal ligge: Tøyen eller Nasjonalgalleriet?

Finale i høst

Oslo FrPs Jøran Kallmyr sammenligner prosessen med et kulturpolitisk mesterskap, der semifinalene fant sted i desember i fjor. I prinsippet forsvant Lambda – tegnet av den spanske arkitekten Juan Herreros.

Spørsmålet er ikke om det skal bygges et nytt museum, men hvor det skal ligge: Tøyen eller Nasjonalgalleriet?

Agnes Moxnes, Kulturkommentator i NRK

Denne høsten skal finalen stå. Det er i alle fall planen. Men staurbæring er en enkel øvelse sammenliknet med det Oslopolitikerne står overfor.

Utfallet er nemlig helt i det blå. Det eneste som er sikkert er at FrP har spilt de andre partiene utover sidelinjen og har tatt styringen i en av tidenes største kultursatsinger i Oslo. Samtidig vet alle, FrP inkludert, at partiet ikke akkurat ivrer for å bruke skattebetalernes penger på store kulturbygg.

Nesten i fjor

Den 14.desember i fjor forkastet et flertall i Bystyret i Oslo forslaget om Lambda. 31 stemte mot. 28 for. Lambda manglet altså bare to stemmer.

Samtidig ba det samme flertallet Byrådet utrede FrPs forslag om å flytte Munchmuseet til Nasjonalgalleriet, og Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne (MDG) sitt forslag om å bygge nytt på Tøyen.

I begynnelsen av september kommer rådgivningsfirmaet OPAKs utredninger. Da kommer svaret på hva de nye forslagene vil koste, og hvor lang tid det vil ta. Hva om Lambda likevel viser seg å være rimeligst og raskest?

Andre alternativer, andre problemer

De andre alternativene har også andre problemer:

Munchmuseet har aldri betydd noe særlig for Tøyen.

Agnes Moxnes, Kulturkommentator i NRK

På Tøyen åpnet museet i 1963, heiet på plass på Oslo Øst av blant annet nabo Werna Gerhardsen. I dag understreker "geriljakrigerne" bak underskriftskampanjen ”La Munch-museet bli på Tøyen” at Tøyen var av stor betydning for Edvard Munch og hans familie.

Det kan godt være. Munchmuseet har derimot aldri betydd noe særlig for Tøyen. Det tydeligste tegnet er kanskje at de mest aktive Tøyen-fighterne ikke stammer fra denne bydelen?

Gir det en livligere bydel?

Kommer det et vedtak om å bygge nytt på Tøyen, vil museet helt klart få betydning for nærområdet. Utbyggingen vil bli koblet opp mot en sårt trengt byfornyelse, noe Ap gjerne legger stor vekt på. Spørsmålet man må stille er om et nytt Munchmuseum er det sikreste kortet for en livlig og trivelig bydel.


Naturhistorisk Museum, med Botanisk hage og Geologisk Museum har ambisjoner om å bygge ut et folkelig og attraktivt tilbud for hele familier. De trenger også mer tumleplass, og et nytt veksthus. De trenger med andre ord en tomt.

Mens Munchmuseet har 120 -130 000 besøkende i året, kan Naturhistorisk Museum skilte med over 500 000 besøkende. Mange av de ivrigste brukerne av Botanisk Hage bor i nabolaget.

Etter at det nå er blitt kjent at Miljøpartiet De Grønne setter realisering av Munchmuseet foran plassering, går nå 26 av Bystyrets 59 medlemmer inn for Tøyen.

Problematisk nasjonalgalleri

FrP-representantene i Oslo Bystyres foretrekker Nasjonalgalleriet, som blir ledig i 2017/18 – såfremt Stortinget i høst går inn for bygging av et nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen.

Selv om Nasjonalgalleriet blir tømt, selv om de har en flott og sentral beliggenhet, endatil et steinkast unna Munchs Aula – utsmykning, står problemene imidlertid i kø også for dette alternativet.

Nasjonalgalleriet og tomta rundt eies av Staten. Nabomuseet Kulturhistorisk Museum har lyst på både plassen mellom museene (Tullinløkka) og kanskje også Nasjonalgalleriet.

Nasjonalgalleriet er dessuten for lite for Munch, det er gammeldags og vil ikke kunne huse administrasjon og magasiner.

Så langt er det bare FrP som ønsker å flytte Munchmuseet hit.

Bra tomt


Det gjorde et sterkt inntrykk på mange da opposisjonen i desember i fjor forkastet Lambda og utelukket bygget fra fremtidig debatt om den beste løsningen for et Munchmuseum.

Byrådet i Oslo kan ikke, hvis de følger demokratiske spilleregler, fremme Lambda en gang til. Selv ikke om det skulle vise seg at det blir både rimeligst og mest tidsbesparende.

Men tomta i Bjørvika ligger der. Den er sentrumsnær og attraktiv. Det meste av forprosjektering er unnagjort. Munchmuseets faglige ansatte ønsker seg dit. Og hovedstaden har allerede brukt 100 millioner kroner på prosjektet.

Spørsmålet er; Kan Lambda reise seg igjen? Ja, Høyre, Venstre eller KrF kan fremme Lambda en gang til. Men da må de være sikre på at de har flertallet i Bystyret med seg.


Med De Grønnes nye standpunkt mangler det nå bare én stemme for at man får en løsning.

Hvis verken Tøyen, Nasjonalgalleriet eller Bjørvika oppnår flertall, trenger man et forslag som forandrer hele spillet, et forslag som med ett får alle brikkene til å falle på plass.

Agnes Moxnes, Kulturkommentator i NRK

Men det er absolutt ikke sikkert at det oppnås enighet. Bjørvika er en bydel som nå står på egne ben. De har Operaen, de får Deichmanske bibliotek. Og partiene vet at Lambda ikke akkurat satte fyr på folks begeistringsevne.

Ingen ønsker Tøyen

Så hva skjer denne høsten? Hvem stikker av med seieren? Jeg vet ikke. Det tror jeg neppe en eneste politiker i Oslo vet, heller.

Hvis politikerne ikke blir enige, vet vi imidlertid én ting. Da står bare en løsning tilbake: Løsningen ingen ønsker seg; å pusse opp det gamle museet på Tøyen.

Hvis verken Tøyen, Nasjonalgalleriet eller Bjørvika oppnår flertall, trenger man et forslag som forandrer hele spillet, et forslag som med ett får alle brikkene til å falle på plass.

Må gjøres nå

Jeg vet hvor jeg ville lagt et nytt Munchmuseum: På den fineste tomta i hele Oslo, den som er byens ansikt utad, som binder Bygdøy, Aker Brygge og Rådhuset sammen med Bjørvika, Operaen og Ekeberg. Tomta som er en del av byens profil, med Akershus festning på toppen, og som bare kan bebygges med et praktbygg. Den tomta heter Vippetangen.

Det står en diger silo der nå. Den kan rives eller bli grunnstammen for et nytt Munchmuseum.

Vi trenger faktisk et nytt Munchmuseum. Vi gjør det. Og jeg tror De Grønne har rett. Det er nå det må gjøres.