Hopp til innhold
Kronikk

Ladekaos

Elbilister betaler blodpris for hurtiglading. Nå må politikerne rydde opp.

Lier 20230119. Hurtiglanding av elbil på MER sin hurtigladerstasjon på Kjellstad. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Prisene for hurtiglading er uoversiktlige, og fordi konkurransen i markedet ikke fungerer, blir bilistene flådd, hevder kronikkforfatteren. Bildet er fra MER sin hurtigladerstasjon på Kjellstad i Lier.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Elbilene har blitt de nye folkevognene. I sommermånedene kan vi se Norgesferierende unge, familier og eldre på ladestasjoner over hele landet. I 2022 var over 80 prosent av nye, solgte biler elektriske, og de utgjør nå over én av fem personbiler på veiene.

Elbilene skal gjøre at nordmenn fortsatt kan reise med personbil, langt inn i den grønne omstillingens tidsalder. Det betyr også at stadig flere nordmenn møtes med det kaoset som dagens lademarked utgjør. Prisene varierer kraftig mellom ulike leverandører.

Selv når opptil flere operatører har ladestasjoner vegg i vegg med hverandre kan prisen være nesten dobbelt så høy hos en operatør som hos en annen.

I et velfungerende marked er det normalt slik at prisen reflekterer kostnaden av å tilby et produkt. Øker kostnaden av å tilby produktet, må bedriftene sette opp prisen. Faller kostnaden kan bedriftene redusere prisen sammenliknet med konkurrentene, vinne flere kunder og slik tjene penger.

Enkel økonomisk teori forteller oss at prisen i et marked med fri konkurranse skal tilsvare kostnaden ved å tilby forbrukerne produktet.

«Mangelen på konkurranse fører til at forbrukerne betaler langt høyere priser enn de trenger å gjøre.»

I fjor ble prisene på elbillading økt betraktelig, etter en lengre periode med høye strømpriser. Selv om strømprisen har falt betydelig siden den gang, har ikke ladeprisene fulgt etter. I 2021 kostet hurtiglading hos Recharge eksempelvis 3,50 kr/kWh, mens det i dag koster det dobbelte. Med hurtiglader kan elbilen din fort bli dyrere å kjøre pr. kilometer enn en dieselbil.

Den samme tendensen kan sees på normalladere (der man lader med samme effekt som hjemme), der infrastrukturen er rimeligere og nettkostnaden mindre: I dag vil det koste mer enn seks ganger så mye å normallade hos Mer, som å lade fra ladeboksen i garasjen hjemme. Da koster drivstoffet til elbilen omtrent like mye som til dieselbilen.

Hos de fleste leverandørene er prisen det samme uavhengig av etterspørselen lokalt – og uavhengig av hva strømprisen er den aktuelle dagen.

«Med hurtiglader kan elbilen din fort bli dyrere å kjøre pr. kilometer enn en dieselbil.»

I et velfungerende marked ville det vært konkurranse mellom ladeoperatørene, slik at lavere strømpriser ville presset ned prisen på lading. Mangelen på konkurranse fører til at forbrukerne betaler langt høyere priser enn de trenger å gjøre.

Her burde både miljø- og bilinteresserte politikere kjenne sin besøkelsestid.

På noen områder går det fremover: Etter mye press har ladeoperatørene endret prismodellen, slik at man nå betaler per kilowattime (kWh) man mottar på den aktuelle laderen. Det gjør det mulig å sammenlikne prisene hos de ulike aktørene. Det er også rimelig at dette varierer med effekten laderen leverer – det krever mye av både laderen og strømnettet å tilby høy effekt.

Jeg har ingen klare svar på hvorfor det er lite konkurranse mellom ladeoperatørene, men her er noen mulige forklaringer:

«Lokale myndigheter bør legge til rette for flere aktører og større konkurranse.»

Utilgjengelige priser: I praksis må man laste ned og logge inn på hver operatørs app for å finne prisen. Det gjør sammenlikning av priser krevende. Det er vanskelig å velge den billigste laderen i området når du ikke vet hvilken lader det er.

Én mulig løsning er å kreve at operatørene åpent publiserer priser fortløpende, slik at det blir enkelt å sammenlikne.

Ugjennomsiktige priser: På den enkelte ladestasjonen varierer prisen, avhengig av hvor du har registrert deg, om du velger et abonnement, og hvilken betalingsløsning du velger.

Lite gjennomsiktige priser gir lite konkurranse.

Barrierer hos operatørene: De gangene bilen ikke lades hjemme må man registrere seg hos hver enkelt ladeoperatør, oppgi betalingsinformasjon og sørge for at alle detaljer er oppdaterte. Det kan være enklest å velge samme operatør hver gang.

«Én mulig løsning er å kreve at operatørene åpent publiserer priser, slik at det blir enkelt å sammenlikne.»

De enkelte aktørene får markedsmakt og kan ta en høyere pris. Her er det tegn til bedring: Fremover skal alle nye ladestasjoner som etableres ha mulighet for betaling med kredittkort. Det bør gi forbrukerne bedre mulighet til å velge den billigste leverandøren.

Lokale monopoltilstander: Det ligger i ladingens natur at du trenger strøm der du er. Lavere priser ti mil unna hjelper lite på konkurransen lokalt. Mange steder er det få ladeleverandører, som gir monopolmakt og høyere priser. Lokale myndigheter bør legge til rette for flere aktører og større konkurranse lokalt.

«Prisen kan være nesten dobbelt så høy hos en operatør som hos en annen.»

Strømmen er lik, uavhengig av hvilken leverandør som fyller den på bilen din. I prinsippet bør det derfor være enkelt for forbruker å velge leverandøren med lavest pris.

Det er et politisk ansvar å legge til rette for bedre konkurranse i lademarkedet.

Det vil gi lavere priser og være bedre for både bilistene og klimaet.