La skolen være skole!

Vi har et stort problem i skolen. Vi elever er ufokuserte. Mobilen er synderen.

Bruk av mobil i klasserommet

Forskere mener at et forbud mot bruk av mobiltelefon på skolen er noe av det som kan ha størst betydning for de svakeste elevene, skriver kronikkforfatterne.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Skolen har ikke utviklet seg i takt med tiden vi lever i. Mobiler og teknologiske dingser er snart altomfattende deler av livet vårt. Det er en farlig utvikling. Skolen skal være et sted for læring – ikke Snapchat.

På Ruseløkka ungdomsskole i Oslo er det fritt frem å bruke mobil. Det gjør at elevene er mindre sosiale og fokuset er ikke på tavlen, men på skjermen. Enkelte elever utvikler mindre sosiale ferdigheter, som i verste fall vil føre til et dårligere og mindre vellykket liv.

Ruseløkka hadde såkalte «minglerom» som man kunne bruke til å være sosial i friminutter og lignende. Problemet med disse rommene er at de ikke ble brukt til mingling og sosialt samvær, men til mobiltelefoner og sosiale medier. Lærerne gjorde ingenting med det. Sosiale tiltak som i utgangspunktet ville vært gode, blir ødelagt av mobilenes uunnværlige tilstedeværelse. Det er ikke bra for elevene.

Skolen skal være et sted for læring - ikke Snapchat.

Elevrådet på Ris skole i Oslo vedtok sammen med rektor mobilfri skole for to år siden. Siden det har man sett en stor endring: Folk ser på hverandre, smiler og snakker. Mobilforbudet møttes med skepsis i starten, men har nå blitt ett av de beste tiltakene på skolen, ifølge elevene.

Ikke bare blir elevene mer sosiale, de blir også mer aktive: Man går rundt på skolen eller spiller fotball i friminuttene istedenfor å sitte stille og være på Snapchat. Fritiden går til å være aktiv, sosial, nyte frisk luft og å engasjere seg i skolens ulike tilbud og fora. I en tid der psykiske lidelser stadig får større fokus, er menneskelig kontakt viktigere enn noen gang.

Forskning fra London School of Economics and Political Science bekrefter det mange skoleelever har fryktet: At mobilbruken påvirker skolepresentasjonsevnen til elevene.

Vi får ikke arbeidsro når vi stadig vekk sjekker Facebook og Snapchat.

De svakeste elevene blir påvirket hardest av konsentrasjonstapet fra telefonene. Forskingen viser at dersom man innfører mobilforbud vil elevene få bedre karakterer, og for de svakeste elevene ga mobilforbudet dobbelt så høy fremgang som for gjennomsnittet. Forskerne mener at et mobilforbud er noe av det som kan ha størst betydning for de svakeste elevene. Det er forskning man bør lytte til!

Kjære politikere i Norge: Dersom dere vil ha flinke, smarte og konsentrerte elever på skolene, fungerer ikke dagens ordning. Barn og unge trenger arbeidsro for å kunne lære noe og prestere. Vi får ikke dette når vi stadig vekk sjekker Facebook og Snapchat.

Selv om man har et regelverk mot mobil i timene, kan det være vanskelig å overholde. Derfor trenger vi mobilforbud på hele skolen. Det er vitenskapelig bevist at mobilen fører til dårligere karakter og mindre fokus, så hva er det vi venter på?