NRK Meny
Kronikk

La oljen i Arktis ligge

Utenriksminister Barth Eide sier i Der Spiegel at Arktis er «bare et hav». Hvorfor? Fordi da kan han uten videre bore etter olje der, skriver Truls Gulowsen i Greenpeace.

Graver etter is med olje

Da lasteskipet Godafoss gikk på grunn utenfor Hvaler i 2011, måtte oljesølte isflak løftes ut av fjorden med gravemaskin. Det vil neppe fungere i Arktis, påpeker Truls Gulowsen i Greenpeace.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Utenriksminister Barth Eide sier til Der Spiegel at Arktis er «bare et hav».

Barth Eide: Prøv å si til Nansen at Arktis «bare er et hav». Si det til Johansen. Si det til Amundsen. Eller om det blir vanskelig – og de er jo litt vanskelig å få i tale i dag – si det til Kagge. Til Ousland. Til Skog.

Polhavet er vesensforskjellig fra alle andre hav fordi det er dekket av is store deler av året. Barth Eide framstår kunnskapsløs og naiv når han overser dette enkle faktum.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Kost, spade og bøtte

Da lasteskipet Godafoss gikk på grunn utenfor Hvaler i 2011, begynte det å lekke olje. Skipet var to timer fra Oslo.

Det er den beste teknologien som finnes i 2012 for å rense olje fra is: Kost, spade og bøtte.

Trul Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge

Likevel sto myndighetene maktesløse. Hvorfor? Fordi det ikke finnes noen metode for å rense olje fra is. Fordi mannskapet på Kystverkets fartøy hadde problemer med kulde, mørke og ising på dekk.

De endte med å løfte den oljetilsølte isen flak for flak ut av fjorden med gravemaskin. De endte med å gå på isen med kost, spade og bøtte.

Det er den beste teknologien som finnes i 2012 for å rense olje fra is: Kost, spade og bøtte.

Ignorerer farene

Godafoss-ulykken skjedde to timer fra Oslo. Likevel hadde mannskapene store problemer. Når Barth Eide vil bore i Polhavet, snakker vi om ekstreme områder flere dagsreiser unna nærmeste havn. Hvor det er vesentlig kaldere, mørkere og villere.

Bart Eide og regjeringskollega Borten Moe vil bore til Nordpolen. For dem er olje, penger og makt et mål i seg selv.

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace i Norge

Hvis man borer i Polhavet om sommeren, og noe går virkelig galt, kan man stå maktesløs til å stoppe en eventuell utblåsning når høsten kommer og sjøisen legger seg. Dette ignorerer Barth Eide. For ham er olje = penger. Og penger = makt.

Politikere bør søke makt fordi trenger den til å rette opp uretter i samfunnet, fordi de kan gjennomføre endringer til det bedre for fellesskapet. Bart Eide og regjeringskollega Borten Moe vil bore til Nordpolen. For dem er olje, penger og makt et mål i seg selv.

De glemmer isen. Og de glemmer Norges klimaforpliktelser.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Gir slipp på all troverdighet

Hvis Norge tillater oljeboring i Polhavet, gir vi slipp på all troverdighet i klimaspørsmålet. Hvis verden skal ha noen sjanse til å nå togradersmålet, er vi nødt til å la oljen lengst nord ligge.

Hvis Norge tillater oljeboring i Polhavet, gir vi slipp på all troverdighet i klimaspørsmålet.

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge

Politikk er det muliges kunst. I Arktis har Norge mulighetene til å gå foran, slik Nansen en gang gjorde. Til å vise vei. Det stemmer ikke, slik Barth Eide sier, at oljen i Arktis uansett vil bli hentet opp. Verden har et valg, og Norge er en viktig aktør.

Norge er en av fem nasjoner med råderett til havområder i Arktis. Hvis vi lar olja ligge, har vi vunnet én av fem nasjoner i kampen for et bedre og tryggere miljø. Så kan vi begynne å overtale de andre fire. Det er mulig. Det står på norske politikeres vilje. Vilje til å ta ledelse for klima og ansvarlig forvaltning av sårbare havområder - ikke bare mer olje og mer grådighet. Vi håper Barth Eide er villig til å prøve.