Hopp til innhold
Kronikk

La ham kaste den første sten

Hva får norske ungdommer til å romantisere tortur og død?

Fahad Qureishi, leder Islam Net, lysere versjon

Hvorfor vil Fahad Qureshi (på bildet) få med seg en forsamling ungdommer på at steining og dødsstraff er den beste straffen for menneskeheten, når islamske skrifter og lærde åpner for og anbefaler tilgivelse? spør Linda Alzaghari.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Dagbladet publiserte fredag et videoklipp hvor Fahad Qureshi, lederen av Islam Net, stille deltakerne på «Peace Conference 2013» følgende spørsmål: Hvor mange av dere er enige i at straffene som er beskrevet i Koranen og Sunna – om det er dødstraff eller steining for utroskap – dersom det er fra Gud eller hans budbringer – er dette de beste straffene for menneskeheten og at vi skulle anvende dem over hele verden – hvem er enige i det?

De fleste i salen reiser automatisk hånden i været, uten engang å nøle.

Det er sterke bilder, fra en sal fullsatt av norskmuslimske ungdommer. Har man ikke en sterkere ryggmargsrefleks mot grov tortur, som steining er? Er alt greit, hvis ledere som Fahad Qureshi, sier at dette er islam?

Kritikk slås hardt ned på

Vanligvis blir jeg glad når jeg blir invitert til å skrive et innlegg, men å legge seg ut med Islam Net er ikke en lystbetont affære. Sentrale skikkelser i organisasjonen og deres mest dedikerte støttespillere har et nærmest sekterisk forhold til kritikk, spesielt når det er rettet fra andre muslimer.

Islam Net tar avstand fra bruk av vold som politisk middel, men mye av deres ideologi flørter med en tankegang som fremmer hat og mistro mellom de som er innenfor – de rettroende - og praktisk talt alle andre. Dette er alvorlig nok.

Linda Alzaghari, Minotenk

Islam Net skriver selv at deres hovedmål er å oppklare misforståelser om islam, den sanne islam. Det mest redelige ville være å si at de fremmer en salafi-orientert tolkning av islam, som er av de mest rigide og bokstavtro tolkningene som eksisterer i en myriade av forskjellige tolkningstradisjoner. Salafi-retningen er på fremgang, og mest ut av seg gjør de såkalte salafi-jihadistene, som også tyr til våpen for å nå sine mål.

Islam Net tar på sin side avstand fra bruk av vold som politisk middel, men mye av deres ideologi flørter med en tankegang som fremmer hat og mistro mellom de som er innenfor – de rettroende – og praktisk talt alle andre. Dette er alvorlig nok.

REPLIKK: «Islam Net forebygger radikalisering» av Fahad Qureshi

Må ikke være slik

Finnes det et alternativ for ungdommer som ønsker å bevare sin muslimske identitet, men samtidig ha en overbevisning som ikke går på tvers av menneskerettighetene?

Ja, det gjør det. Imam Muhammad Abu Zahra, en av det forrige århundrets største teologer, tok fullstendig avstand fra steining og mente at Koranen har opphevet denne førislamske uskikken. Den nåtidige islamske tenkeren Tariq Ramadan har tatt initiativ til moratorium, som oppfordrer alle muslimske samfunn til å stoppe med all fysisk avstraffelse og dødsstraff. Flere andre lærde, som Al-Qaradawi, har understreket at steining ikke er en påbudt straff i islam.

Så hvorfor vil da likevel Qureshi få med seg en forsamling ungdommer på at steining og dødsstraff er den beste straffen for menneskeheten, når islamske skrifter og lærde åpner for og anbefaler tilgivelse?

Det er neimen ikke lett å bli klok på.

Hvorfor vil Qureshi få med seg en forsamling ungdommer på at steining og dødsstraff er den beste straffen for menneskehetene, når islamske skrifter og lærde åpner for og anbefaler tilgivelse?

Linda Alzaghari, Minotenk

Som nevnt innledningsvis knytter Islam Net seg tett opp til salafi-bevegelsen, som igjen får sine ressurser og ideer fra det wahabistiske kongedømmet Saudi-Arabia. Det er en diktaturstat som ved hjelp av frykt, strategiske statlige subsidier og «Guddommelig legitimitet» holder sin befolkning i sjakk.

Fahad Qureshi har på sin side vokst opp i det trygge og demokratiske Norge, han har aldri opplevd hva det faktisk vil si å leve uten politisk og religiøs frihet. Det er et mysterium hva som får norske ungdommer til å romantisere tortur og død, eller hevde at jenter kan giftes bort før de er i puberteten, slik Fahad Qureshi og styremedlem Ujjal Mazumder nylig påsto uten forbehold på Islam Nets Facebook-side. Hvorfor de velger å invitere så kontroversielle og polemiske foredragsholdere, er også vanskelig å forstå.

Kunnskapsmangel

Behovet for en bekreftet identitet og et sterkt fellesskap er noe vi alle kjenne oss igjen, men vi trenger mer kunnskap om hva som får norske ungdommer til å omfavne verdier som så til de grader kolliderer med menneskerettighetene.

Vi vet veldig lite konkret om norske muslimers holdninger. Her må det omfattende forskning og kartlegging til. Vi sitter med store kunnskapshull, noe aktører som Qureshi vet å utnytte og slik kan skape illusjoner om at muslimer flest deler hans overbevisning. Vi må samtidig styrke de forebyggende aspektene.

Jeg oppfordrer den nye regjeringen til å sette ned et utvalg som kan jobbe med en langsiktig tiltaksplan mot radikalisering blant unge muslimer, med særlig vekt på forebygging av utenforskap og fremmedgjøring. Nye tider krever nye svar. Dette er et felt vi ikke har råd til å henge etter på.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook og Twitter