NRK Meny
Kronikk

Hvorfor kvinner er sentrale i USAs utenrikspolitikk

Stater kan ikke forvente å utvikle seg dersom de utelukker halvparten av befolkningen. Derfor jobber vi med å integrere kvinner over hele verden, skriver USAs utenriksminister John Kerry i eksklusiv kronikk.

John Kerry

'Dagen i dag, den internasjonale kvinnedagen, er en dag vi skal feire', skriver USAs utenriksminister John Kerry, eksklusivt i Norge for NRK Ytring.

Foto: STEPHAN SAVOIA / AP

I løpet av min første uke som USAs utenriksminister hadde jeg æren av å møte en gruppe modige kvinner fra Burma. To er tidligere politiske fanger, men på tross av all motgang de har opplevd hadde de begge et ønske om å se fremover – ved å arbeide for at jenter får tilgang til utdanning og opplæring, å hjelpe arbeidsløse finne jobber, og ved å være talskvinner for større deltakelse i det sivile fellesskapet. Jeg er ikke i tvil om at de vil fortsette å være synlige aktører som legger til rette for positiv utvikling i sine lokalsamfunn og sitt land i årene som kommer.

Full kvinnedeltakelse

Det er muligheter som denne som minner oss på hvorfor det er så viktig at USA fortsetter å samarbeide med stater, organisasjoner og individer rundt om i verden for å beskytte og videreføre kvinners og jenters rettigheter. For i så vel USA som i resten av verden kan ikke økonomiske, sosiale og politiske utfordringer løses uten full deltakelse fra kvinner.

Så vel i USA som i resten av verden kan ikke økonomiske, sosiale og politiske utfordringer løses uten full deltakelse fra kvinner.

John Kerry, USAs utenriksminister

Ifølge Verdens Økonomiske Forum er land der menn og kvinner nyter mer eller mindre like rettigheter, betraktelig mer økonomisk konkurransedyktige enn land der kvinner og jenter har ingen eller begrenset tilgang til medisinsk behandling, utdanning, valgte verv eller markedet. FNs organisasjon for ernæring og landbruk estimerer at dersom kvinnelige bønder hadde den samme tilgangen til såkorn, gjødsel og teknologi som menn, kunne man ha redusert antallet underernærte mennesker i verden med så mye som 100 til 150 millioner.

Inspirert

Likevel er kvinner og jenter fremdeles ikke verdsatt i altfor mange samfunn og hjem. De blir nektet muligheten til å gå på skole, og tvunget til giftermål som barn. Altfor mange liv har gått tapt eller blitt ødelagt av kjønnsbasert vold. Som far til to døtre grøsser jeg av tanken på den smerten som foreldrene til den unge kvinnen kjent som «Nirbhaya» føler, den 23 år gamle medisinstudenten som ble drept på en buss i New Delhi bare fordi hun var kvinne.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Det er også umulig å fatte den lidelsen foreldrene til Malala Yousafzai har måttet gjennomgå, den pakistanske jenta som ble skutt av ekstremister på en buss bare fordi hun ville gå på skole. Men samtidig blir jeg inspirert av Malalas ukuelige engasjement for sin sak, av Nirbhayas pågangsmot, før hun døde, til å få sine angripere stilt for retten, og av deres fedres mot til å tale sine døtres og kvinners sak i hele verden.

Avgjørende brikke

Stater kan ikke forvente å utvikle seg dersom de utelukker halvparten av befolkningen. Det er derfor USA mener at likhet mellom kjønnene er avgjørende for våre felles mål om vekst, stabilitet og fred, og grunnen til at investering i kvinner og jenter i hele verden er en sentral brikke i å fremme USAs utenrikspolitikk.

Stater kan ikke forvente å utvikle seg dersom de utelukker halvparten av befolkningen.

John Kerry, USAs utenriksminister

Vi investerer i opplæring og rådgivning av kvinnelige entreprenører så de ikke bare kan løfte sine familier opp og fram, men også fremme økonomisk vekst i sine land. Vi investerer i jenters utdanning så de kan unnslippe tvangsekteskap i tidlig alder, bryte fattigdomssyklusen, og utvikle seg til å bli samfunnsledere og engasjerte borgere. Å styrke jenters og kvinners utdanningsmuligheter og deres tilgang til ressurser vil i tillegg forbedre neste generasjons helse og utdanningsnivå.

En dag som forplikter

Vi jobber med partnere i hele verden for å oppfordre til bedre mødrehelse, mer støtte til kvinnelige bønder, og for å forebygge og sette kjønnsbasert vold på dagsordenen. Dette fordi alle samfunn drar nytte av at kvinner kan leve sunne og sikre liv og bidra med arbeidskraft, lederskap og kreativitet til den globale økonomien. Overalt jobber amerikanske diplomater med å integrere kvinner i fredsforhandlinger og sikkerhetsspørsmål, fordi kvinners erfaringer, anliggender og innsikt kan bidra til å forebygge konflikter og bygge varig fred.

Overalt jobber amerikanske diplomater med å integrere kvinner i fredsforhandlinger og sikkerhetsspørsmål.

John Kerry, USAs utenriksminister

Dagen i dag, den internasjonale kvinnedagen, er en dag vi skal feire. Det er også en dag der hver og en av oss igjen må forplikte oss til å få slutt på de ulikhetene som hindrer fremgang rundt om i verden. Vi kan og må forplikte oss til dette slik at alle våre døtre kan ta bussen til skolen uten frykt, slik at alle våre søstre kan ta i bruk sine evner, og slik at alle kvinner og jenter kan leve opp til sitt fulle potensial.