Kronikk

Kutt moms på dugnad!

Det er snart 17. mai og dugnadsånden er høy. Likevel nekter regjeringen å fjerne avgift på vaffeljern, pølser og klarinetter. Det er ikke til å tro.

korps

På den ene siden ønsker politikerne mer frivillighet, på den andre krever de inn avgift fra dem som ønsker å skape nettopp dette. Det henger jo ikke på greip, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Norges Musikkorps Forbund

I dugnadsmåneden mai skal Stortinget diskutere og vedta ny frivillighetspolitikk. Regjeringspartiene sier at de vil fortsette med moms på innkjøp til frivillighet og dugnad. Dette gjør at dugnadsarbeid får dårligere betingelser enn privat næringsliv.

For hva hvis det var private selskaper, i stedet for frivillige organisasjoner, som kjøpte inn sekker og skjeer til potetløpene på 17. mai? Private selskaper ville betalt 0 kroner i moms. Derfor kaller vi det en avgift på dugnad, og derfor kaller vi avgiften absurd.

Frivillighetslandet

I løpet av 2019 har vi flere ganger blitt minnet på hvor viktig frivilligheten er for samfunnet vårt. NRK har gjennom serien Frivillighetslandet vist oss mennesker som bidrar til samfunnet vårt gjennom sitt frivillige engasjement. Frivillige organisasjoner stiller opp og gjør en viktig innsats når ulykker og katastrofer skjer.

Dugnadsarbeid får dårligere betingelser enn privat næringsliv.

Gjennom momskompensasjonen betaler staten tilbake noe av frivillighetens utgifter, men det mangler rett og slett penger i potten. Vi vet hva det betyr når pengene som kunne gått til frivillighet i stedet blir borte i avgift til staten. Det betyr mindre og dyrere aktivitet.

Hva koster frivillighet?

Frivillighet og penger hører liksom ikke sammen, men frivillighet koster også noe. Det koster penger å kjøpe snøscootere til hjelpekorpset, tuba til musikkorpset og kniver til speiderkorpset. Mens et privat selskap får fullt fradrag for momsen, gjelder dette bare 75 prosent av dugnadsmomsen.

Til sammen betyr det 4-500 millioner i avgift på dugnad og frivillighet hvert år.

Den frivillige innsatsen bidrar med verdiskaping målt til 75 milliarder i året, men det går ikke an å fullt ut måle verdien av frivilligheten. Vennene du får på felles dugnad, det å få hjelp når en trenger det som mest eller gleden av kultur- og idrettsopplevelser – slike ting forandrer både deg og Norge.

Til sammen betyr det 4-500 millioner i avgift på dugnad og frivillighet hvert år.

Frivillige organisasjoner vil gjøre mer, og vi vil gjøre det billigst mulig for dem som deltar. Men avgift til staten gir dyrere aktiviteter, for momsen må jo betales. Dyrere aktiviteter gjør det vanskeligere for dem som ikke har mye penger å delta. Selv om vi på et samfunnsnivå vet at deltakelse i frivilligheten er spesielt viktig for dem som vokser opp i familier med dårlig råd eller lav tilknytning til samfunnet, velger altså regjeringen å videreføre avgiften på frivillighet.

Festtaler

Erna Solberg sa i en tale tidligere i år at «Norge er verdensledende på frivillighet». Regjeringen kaller dessuten frivillighet en kilde til fellesskap, demokratiutøvelse og kompetanse som de ønsker at alle skal kunne ta del i.

Det koster penger å kjøpe snøscootere til hjelpekorpset, tuba til musikkorpset og kniver til speiderkorpset.

Vi er enige i alt dette. Nettopp derfor synes vi avgiften er så absurd. På den ene siden ønsker politikerne mer frivillighet, på den andre krever de inn avgift fra dem som ønsker å skape nettopp dette.

16. mai, dagen før nasjonaldagen, skal ny frivillighetspolitikk endelig vedtas.

Nå fortjener norsk frivillighet den beste nasjonaldagsgaven som tenkes kan:

Kutt moms på dugnad!