Hopp til innhold
Kronikk

Kuppet var ikke demokratisk

Egypt har en befolking på over 80 millioner mennesker, tusener i gatene betyr ikke nødvendigvis at det er folkets revolusjon.

EGYPT-POLITICS-UNREST

Medlemmer av Det muslimske brorskap og tilhengere av den avsatte presidenten Mohammed Morsi demonstrerer ved Raba Al Adaawyia-moskeen i Kairo torsdag.

Foto: MAHMOUD KHALED / Afp

«Den egyptiske økonomien er i kraftig utvikling, mye på grunn av investeringsvennlig lovgivning forbundet med intern og politisk stabilitet». Dette er sitat fra Wikipedia, mer feil kan det neppe sies. Presidenten har blitt avsatt av militæret, store folkemengder har feiret i gatene og NUPI-forsker Henrik Thune kaller dette et demokratisk kupp. Thune har omtrent like rett som Wikipedia.

Spørsmålet mange stiller seg er hvor går Egypt? Svaret er enkelt, det er umulig å si. Alle som kjenner landet vet at uforutsigbarheten er stor.

Militærets makt i Egypt

Litt enkelt kan en dele egyptisk politikk i tre deler: Det muslimske brorskapet, opposisjonen og militæret – som har styrt Egypt siden 1952 med unntak av den korte perioden til Morsi. Med rundt en million mann med våpen er dette en av de største armeene i verden. I motsetning til Norge som har de fleste militære basene på avsidesliggende plasser har Egypt baser strategisk midt i byene. Det er mot indre, ikke ytre, fiender de retter seg. Militæret ledes av SCAF, Supreme Council of Armed Forces.

I motsetning til Norge som har de fleste militære basene på avsidesliggende plasser har Egypt baser strategisk midt i byene. Det er mot indre, ikke ytre, fiender de retter seg.

Christan Angell

Det som gjør SCAF mektig i Egypt er ikke bare antall menn under våpen men deres grep om økonomien. Per dags dato er det få som vet hvor mye av egyptisk økonomi militærledelsen kontrollerer. Flere antyder at det dreier seg om rundt 40 prosent, noe som inkluderer mesteparten av matproduksjonen og matforsyning inkludert de fleste bakeriene, meieriene og gårdsbrukene, energiproduksjon og leveranse, turismen, inkludert Egypt Air og de fleste hotellene, samtlige flyplasser, de største idrettsanleggene og store deler av industrien.

LES OGSÅ: Var det et kupp?

Demokratisk valgt

Det muslimske brorskapet som lenge har vært den største opposisjonsgruppen i Egypt vant valget til parlamentet demokratisk. Deres parti «Frihets- og rettferdighetspartiet» fikk 48,5 prosent av stemmene. 25 millioner mennesker stemte ved valget og selv om det ikke holdt vestlig standard, var det ingen tvil om resultatet. Senere ble også Morsi valgt til landets president. Broskapet har frem til nå vært den organisasjonen som har sterkest støtte i befolkningen. En godt utbygget organisasjon som driver med utstrakt veldedighet har gjort Brorskapet populære blant de mange fattige. Ingen andre partier var i nærheten i form av oppslutning.

Mannen i gata er ikke på Twitter i Egypt.

Christan Angell

«De andre» var den aktive opposisjonen som stod bak den arabiske våren som førte til Mubaraks fall. Politiske grupperinger, studenter, intellektuelle, dissidenter og mange andre tok til gatene i 2011 og krevde demokratiske reformer. Deres mot er imponerende, benyttelsen av sosiale medier effektiv, deres ønsker for et fremtidig Egypt samsvarer ofte med vestens forventninger og de har mye energi. Dessverre er de sterkt fragmentert, dårlig organisert og mer elitistisk, satt på spissen: mannen i gata er ikke på Twitter i Egypt.

Folkets revolusjon?

Tusenvis krevde presidentens avgang. Da er det viktig å tenke på at det var mange som tok til gatene i 2011 også, det gav resultater i form av endringer, men ikke slik som de ville etter valgene. Hva viser det? At mange mennesker ikke nødvendigvis går til Tahir-plassen hvis de har en mening. Egypt har en befolking på over 80 millioner mennesker, tusener i gatene betyr ikke nødvendigvis at det er folkets revolusjon.

Brorskapets folk var delvis fraværende forrige gang og de er ikke like frempå denne gangen, men det betyr ikke at de er borte. Derfor er det viktig å ikke drive klappjakt på Brorskapet og tvinge de til å gå tilbake til å bli en undergrunnsbevegelse som igjen kan ende med terror og blodbad. Dialog og en utstrakt hånd er bedre enn isolasjon og konflikt.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

President som sitter på nåde

Morsi er avsatt og Mansour har blitt sverget inn som ny president. Han er ikke valgt av folket og er uten noe som helst demokratisk mandat, Mansour sitter på SCAF sin nåde. Han har ingen enkel oppgave. Problemene står i kø: arbeidsledigheten er høy, store deler av landet er lovløse områder, store sosiale forskjeller, religiøse motsetninger, 5 millioner kristne som føler seg truet, muslimske fundamentalister, økonomisk avhengighet til USA, et utfordrende forhold til Israel, økonomien er dårlig, turistene er nesten borte og landets reserver er i ferd med å tømmes. Samtidig har SCAF vist at de kan og vil fjerne ledere de ikke finner skikket til oppgaven uten noe som helst mandat fra folket – noe som vil gjøre tilværelsen usikker for enhver fremtidig president.

SCAF har vist at de kan og vil fjerne ledere de ikke finner skikket til oppgaven uten noe som helst mandat fra folket – noe som vil gjøre tilværelsen usikker for enhver fremtidig president.

Christian Angell

Utfordringen for det som har vært opposisjonen er at de klarer å opprette et troverdig alternativ som har støtte i befolkningen. I forrige overgangsperiode klarte de det ikke, og per dags dato er det ikke mye som tyder på at de vil klare det denne gangen heller. Det kan åpne for comeback for Brorskapet, eller en lengre periode med SCAF.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Ingen demokratisk revolusjon

Blir det bedre nå? Ingen kan svare sikkert på det. Ambassadør Tor Wennesland har sagt at splittelsene i landet er like store som før. Motsetningene i Egypt forsvinner ikke, det eneste som er sikkert er at det er usikkert.

Men var det en demokratisk revolusjon, et «demokratisk kupp»? Svaret er nei! Når militæret først tar over mediene for så å fjerne demokratisk valgte ledere, er det ikke en demokratisk revolusjon.

LES OGSÅ: Thunes svar: – Vi mangler begreper for det som har skjedd i Egypt