Hopp til innhold
Kronikk

Kullsvarte norske sparefond

Storebrands klimatroverdighet står på spill.

AFGHANISTAN/ Labourers work at a coal dump site outside Kabul

Har Storebrands miljøprofil mer kullsot på seg enn man skulle trodd? Bildet viser to kullarbeidere i arbeid nær Kabul i Afghanistan.

Foto: MOHAMMAD ISMAIL / Reuters

I en rykende fersk rapport undersøker Framtiden i våre hender hvordan norske banker og fondsforvaltere plasserer nordmenns sparepenger. Storebrand er den aktøren som har gått lengst i å flagge sin klimaprofil og har utvilsomt gått foran ved å vedta utestengelse av totalt 19 selskaper som er investert i kull og oljesand.

Bærekraftsansvarlig Christine Meisingset i Storebrand ba i en kronikk i høst Finansdepartementet og Norges Bank om å lære av Storebrand. Både klimakonsekvensene av kullproduksjon og lønnsomhet brukes som argumentasjon for selskapets nedsalg i fossil energi. Dette er sterk og klar tale fra en av Norges største finansaktører og Framtiden i våre hender applauderte Storebrands uttrekk da det ble offentliggjort.

Vi ble derfor overrasket da vi i vår ferske rapport oppdaget at det norske fondet som har investert i flest kullselskaper forvaltes av Storebrand. Vi er bekymret for at selskapet har lovet kundene mer enn de kan holde. Det gjelder imidlertid ikke bare Storebrand. Ser en på antall investeringer, har også DnB og Nordea oppsiktsvekkende mange investeringer i kullselskaper.

LES OGSÅ: Svar fra Storebrand

Overraskende og nedslående

I januar 2014 lanserte vi den internasjonale kampanjen Fossilfrie penger i Norge. Over hele verden blir institusjoner, banker og fond satt under press for å trekke sine investeringer ut av selskaper som utvinner kull, olje og gass. Grunnen er enkel: Vi vet at 2/3 av verdens fossile energikilder må bli liggende i bakken og aldri kan utnyttes dersom vi skal lykkes med å unngå mer enn to graders global oppvarming. Reservene eies i dag av store selskaper. Derfor tok vi for oss de norske fondene, for å finne ut om de har investert i de selskapene som sitter på de største reservene av kull og olje. Resultatet var både overraskende og nedslående:

Storebrand kan ha lovet kundene mer enn de kan holde.

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender
  • Samtlige av verdens 20 største oljeselskaper, og hele 18 av de 20 største kullselskapene, er representert i fond som DNB, Nordea, Storebrand, Odin og Skagen-fondene tilbyr.
  • DNB, Storebrand og Nordea har flest av disse kull- og oljeselskapene i sine fond.
  • Skagen og Odin-fondene har en markert lavere andel.
  • «Storebrand Indeks – Alle Markeder» er det fondet med flest «fossile» selskaper på listen. Det har aksjer i 16 av de største oljeselskapene og 12 av de største kullselskapene. Det er dobbelt så mange kullselskaper som fond nummer to på verstinglisten.

Åpenhet og legitimitet

I sin kronikk på NRK Ytring i september skrev Meisingset at Storebrand har valgt å selge seg ut av kull og oljesand. Det hadde vært mer troverdig overfor kundene om hun hadde skrevet «noen kullselskaper» eller selskaper som utelukkende driver kullgruver. I vår undersøkelse har vi tatt utgangspunkt i de 20 største kullselskapene og rangert etter hvor store kullreserver selskapene besitter. Selskapenes løfte er at de skal utvinne det de eier, eller har rett til å utvinne. Det er ikke forenlig med å ta klima på alvor.

Etter å ha sett vår undersøkelse gjengitt i NRK Dagsrevyen sist søndag, mener Meisingset at det er «misvisende å telle antall kullselskaper i enkeltfond uten å ta hensyn til verken markedsverdien, fondenes investeringsunivers eller hvorvidt fondene er aktivt eller passivt forvaltet».

Storebrands klimatroverdighet svekkes.

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender

Her har Meisingset et poeng. Men som eier, må man ta stilling til selve prinsippet om eierskap: Er man motstander av klasevåpen eller kull, spiller det liten rolle hvor stor andel av selskapet som driver med klasevåpen eller kull, ei heller hvor stor eierposten er. Vi mener også at Storebrand hadde styrket sin klimaprofil, dersom de gikk åpent ut med hvilke selskaper de har solgt seg ut av. Det gir større åpenhet og legitimitet til investeringsprofilen.

Svekker troverdigheten

Storebrand skriver i sitt svar til vår undersøkelse at «å selge seg ut av hele oljebransjen, kraftbransjen og store deler av gruvebransjen ville være for risikabelt for kundene våre så lenge det ikke finnes gode alternativer». Det er et argument vi har forståelse for, men vil alltid kunne brukes mot bærekraftshensyn, og dermed svekkes Storebrands klimatroverdighet ytterligere.

Det er avgjørende at vi klarer å strupe tilgangen til kapital for kullselskapene.

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender

For å ta vare på klimaet, er det avgjørende at vi klarer å strupe tilgangen til kapital for kullselskapene. Får vi i tillegg til en kombinasjon av en klimaavtale, mer fornybar teknologi og et bedre kvotemarked, er den finansielle risikoen for småsparere betydelig, fordi de fossile reservene må bli liggende urørt. Brukes de samme reservene, ser alle at klimaendringene vil få fatale konsekvenser. Uansett har Norges største fondsforvaltere en plikt til å orientere nordmenn om hvilke type risiko de løper.

Vi mener at uttrekk fra kull- og oljeselskaper kan skape en bevegelse i aksjemarkedet, der fossil energi taper og fornybar vinner. Det finnes allerede gode miljøfond, og bankene vil ganske sikkert opprette flere, hvis vi sparere viser interesse.