Hopp til innhold
Kronikk

Vi er ikke ekstremister

Vi ønsker kritikk fra venner velkommen, så lenge kritikken er basert på logikk og faktaopplysninger. Nå kan det virke som at det pågår en ondsinnet mediekampanje mot Saudi-Arabia.

Bombe i Moske i Saudi-Arabia

«Vi må ikke glemme at Saudi-Arabia også er rammet av terror og ekstremistiske grupper. Derfor faller påstander om at rettsvesenet i Saudi-Arabia støtter ekstremister på sin egen urimelighet,» skriver Saudi-Arabias ambassadør Esam Abid Althagafi. Bildet viser parkeringsplassen uten for en moske i Dammam etter en selvmordsbombe 29. mai i år.

Foto: -AFP PHOTO / STR / Afp

Jeg skriver dette med den største ydmykhet. I løpet av den tiden jeg har vært i Norge, har en rekke emner i Saudi-Arabia fått mye negativ omtale, spesielt emner som gjelder rettsvesenet og terror. Kommentarene synes å være lite gjennomtenkt, og jeg etterlyser mer faktabasert kunnskap i uttalelsene.

Kritikerne bommer totalt

Media har en tendens til å dra saker ut av kontekst og uten respekt for forskjellighetene som eksisterer mellom våre samfunn. I verste fall er dette utelukkende et utslag av manglende forståelse av hvordan rettsvesenet fungerer i landet. Kritikken mot rettsvesenet spesielt og Saudi-Arabia generelt er stereotypiske om et sett tros- og leveregler.

Media tenderer å dra saker ut av kontekst og uten respekt for forskjellighetene som eksisterer mellom våre samfunn.

Esam Abid Althagafi

Kritikerne bommer totalt på kjernen i kritikken, og forsøkene deres bør ikke få stå som siste ord i saken. Det er verdt å merke seg at de samme røstene også mener at rettsvesenet i Saudi-Arabia støtter ekstremister. Saudi-Arabia avfeier denne forenklede slutningen og vil karakterisere kommentaren som “fullstendig skivebom”. Koblingen til ekstremister er svært uheldig da vi selv kjemper en kamp mot terror og ekstremistiske grupper på egen hånd og i fellesskap med det internasjonale samfunnet.

Må ikke stride med islams prinsipper

Mitt brobyggerinnlegg er ikke kontroversielt eller tabloid, men skal man putte tanker i hodene til folk, bør de være faktabasert. Saudi-Arabia har ratifisert en rekke konvensjoner og er medlem av FNs menneskerettighetsråd. Vi er deltagende i de internasjonale arenaene. Det betyr ikke at det ikke eksisterer politiske, religiøse og juridiske forskjeller mellom oss. Saudi-Arabia holder seg unna interne anliggender.

Det er selvsagt utfordringer knyttet til menneskerettigheter, både innen Saudi-Arabia og ellers i verden.

Esam Abid Althagafi

Vi mener at fokuset og energien bør rettes mot forbedringer og forandringer i eget land. Disse konvensjonene må således ikke stride med islams prinsipper. Ulike standpunkter er et mangfold som skaper et sunt verdensmiljø og bidrar til konstruktive debatter mellom nasjoner. Det er forskjeller i levesett, tankesett og religion. Det er en realitet som må respekteres.

Forsøk på uthenging

Menneskerettighetene i Saudi-Arabia står sterkt. Det er imidlertid en stadig diskusjon om forslag til forandringer i lover og praksis. Saudi-Arabia har aldri hevdet at grunnloven er lik deres. Vi har egne lover og regler som samsvarer med vår religion. At vi utviser respekt for islam, betyr meget for 1,6 milliarder muslimer. Saudiarabisk lov anerkjenner prinsippet om domstolers og dommeres uavhengighet. Media tegner imidlertid et dystert bilde av rettsvesenet i Saudi-Arabia.

Vi mener at når fokuset utelukkende er rettet mot Saudi-Arabia, er det et forsøk på å uthenge saudiarabisk kultur og islam.

Esam Abid Althagafi

Det er selvsagt utfordringer knyttet til menneskerettigheter, både i Saudi-Arabia og ellers i verden. Vi mener at når fokuset utelukkende er rettet mot Saudi-Arabia, er det et forsøk på å henge ut saudiarabisk kultur og islam. Det kan vi ikke akseptere. Media mangler nøyaktige rapporter og faktaopplysninger og utviser manglende objektivitet i behandlingen av Saudi-Arabia.

Venner må respektere hverandre

Som ambassadør for Saudi-Arabia i Norge har jeg hatt æren av å ta imot en del journalister og politikere og sørget for å svare på alle spørsmål om forskjellige temaer. Vi tror på diskusjoner og åpenhet for å forstå hverandres synspunkter. Venner kan kritisere hverandre. Venner må imidlertid respektere hverandres interne anliggender og hvordan rettsvesenet fungerer i henhold til landets lover og praksis.

Terror berører også Saudi-Arabia og har ingenting med religion å gjøre.

Esam Abid Althagafi


Vi samarbeider godt med Norge og det internasjonale samfunnet, blant annet når det gjelder bekjempelse av terror og ekstremistiske grupper, gjennom direkte og indirekte kanaler. Terror berører også Saudi-Arabia og har ingenting med religion å gjøre. Det er viktig at det fremgår klart at terrorgrupper opererer i strid med islam. Dette samarbeidet skaper en slags forståelse og kommunikasjon mellom våre land som i sin tur vil bidra til tettere samarbeid når det gjelder andre problemstillinger og utfordringer.

LES OGSÅ: Om å pynte på diktaturer og «Drittlandet» Saudi-Arabia

Også rammet av terror

Vi må ikke glemme at Saudi-Arabia også er rammet av terror og ekstremistiske grupper. Derfor faller påstander om at rettsvesenet i Saudi-Arabia støtter ekstremister på sin egen urimelighet. Denne påstanden er særdeles fornærmende. Det kan virke som at det pågår en mediekampanje mot Saudi-Arabia. Kampanjen har onde hensikter og ønsker å villede opinionen.

Saudi-Arabia har også bidratt med 800 millioner kroner i 2014 til FNs antiterrorprogram. Det er beklagelig at mens terrororganisasjonen sprenger moskeer i Saudi-Arabia, beskylder verden Saudi-Arabia og sunnimuslimer for å være kilden til organisasjonens ideologi, samtidig som terroristene selv beskylder oss for å ikke være muslimer og venner av Vesten.

Ønsker kritikk velkommen

Det er viktig at vi prøver å forstå hverandres forskjeller. Det innebærer at det foreligger kulturelle, politiske og religiøse forskjeller mellom våre respektive land. Jeg ser frem til det videre samarbeidet med Norge. Vi ønsker kritikk fra venner velkommen, så lenge kritikken er basert på logikk og faktaopplysninger. Vi mener at konstruktiv kritikk er en kilde til bedre forståelse og en sunnere diskusjonsplattform.

Til slutt ønsker jeg alle sammen en riktig god jul og godt nytt år.