Hopp til innhold
Kronikk

Kristen skole skaper mangfold i Groruddalen

Misjonssambandet ønsker nå å starte en grunnskole i Groruddalen i 2014. Bidrar vi til å hindre utflytting av etniske nordmenn, bidrar vi faktisk til mangfold.

Groruddalen

Vi trives godt i et flerkulturelt miljø, men synes det er utfordrende om noen av barna våre vil være de eneste etnisk norske i klassen, skriver Arild Langtind og Sidsel Andersen i denne kronikken. Nå vil Misjonssambandet starte kristen privatskole i området.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Allerede i dag er Misjonssambandet en betydelig skoleaktør. Vi driver noen få grunnskoler, ganske mange videregående skoler og har også bibelskoler, folkehøgskoler og høgskoler. En foreldregruppe i Groruddalen ønsker nå å starte en ny kristen privatskole og vi vil her si litt om hva vi tror organisasjonen vår kan bidra med i Groruddalen.

Vil beholde mangfoldet

For de som hører til i foreldregruppa betyr det mye at barna får et godt skoletilbud. Vi er bekymret for utviklingen i skolene i Groruddalen og har et sterkt sosialt engasjement for vårt nærområde. Vi trives godt i et flerkulturelt miljø, men synes det er utfordrende om noen av barna våre vil være de eneste etnisk norske i klassen.

Vi tror ikke på såkalt livssynsnøytralitet.

Arild Langtind og Sidsel Andersen

Foreldre er ulike og det skal vi ha respekt for. Men statistikken forteller oss at tusenvis av etniske nordmenn har forlatt Groruddalen de siste årene. Vi tror det er positivt om vi kan beholde mangfoldet i Groruddalen, og kanskje kan en kristen skole bidra til at foreldre som vurderer å flytte fra Groruddalen blir boende og sender barna sine til en kristen privatskole. Integrering og samhandling mellom ulike mennesker er avgjørende for å skape og opprettholde et velfungerende samfunn.

Kristin Halvorsen sa til VG: «Målet for sammensettingen på en skole er å ha en god miks.» For å oppnå god integrering og samhandling er vi avhengig av en variert befolkningssammensetning. Dette lar seg dessverre ikke gjøre om mange etnisk norske forlater dalen. Hva er en god miks? Her er det vanskelig å være presise, men vi vil stille spørsmålet om 80–90 prosent med innvandrerbakgrunn er det?

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Kristne verdier

Familiene i foreldregruppa har en kristen tro, og vi ønsker en skole med tydelige kristne verdier. Hver dag møter vi tro, av alle former, som en helt naturlig del av dagliglivet blant naboer og bekjente. En stor del av innvandrerne er kristne som oss selv. Kanskje vil noen fra Filippinene eller Polen sende barna sine til skolen? Muslimer har signalisert at de ønsker å søke. Det synes vi er spennende. Nettopp fordi tro er så viktig for oss ønsker vi å respektere og ta andres tro på alvor.

Noen må stille spørsmålene som ikke vanligvis stilles.

Arild Langtind og Sidsel Andersen

Vi tror at en skole basert på den kristne formålsparagrafen vil være en styrke i møte med mennesker med (ulik) tro og tror ikke på såkalt livssynsnøytralitet. Som en minoritet i samfunnet ønsker vi å utfordre det kulturelle hegemoniet vi mener den norske skolen ofte kan representere. Noen må stille spørsmålene som ikke vanligvis stilles.

Noen må lære barn de ti bud og å be til Gud. Som kristne vet vi at tro er viktig, at tro former mennesker og at tro er noe som er med å identifisere den enkelte. For Misjonssambandet som organisasjon er skoledriften knyttet tett opp mot ønsket om å la foreldre selv få velge utdanning til sine barn.

Vår overbevisning er at en kristen skole i Groruddalen vil bidra til mangfold. Skolen vil ønske velkommen også elever som ikke deler en kristen tro – men der foreldrene likevel ønsker å bruke en kristen skole. Misjonssambandets erfaring ved mange av de andre skolene vi driver, er at en betydelig andel elever ikke har bakgrunn fra organisasjonen. Det synes vi er positivt.

Respekt for ulike kulturer

Misjonssambandet er en av Norges største misjonsorganisasjoner og ble stiftet i 1891. Organisasjonen har i dag flere hundre voksne utsendinger, involvert i misjon og bistand, i ulike deler av verden. Vi er opptatt av å møte mennesker fra andre kulturer med respekt og av å formidle Guds kjærlighet til dem. Mange tidligere misjonærer har verdifulle erfaringer som kan være nyttige i møte med innvandrere i Norge.

Noen må lære barn de ti bud og å be til Gud.

Arild Langtind og Sidsel Andersen

Misjonssambandet har gjennom mange år med arbeid i Asia, Afrika og Sør-Amerika opparbeidet en god kompetanse på andre kulturer, denne ønsker vi nå å omsette her til lands ved å etablere oss nettopp i Groruddalen. Misjonssambandet ønsker med dette å ta sin del av samfunnsansvaret vi alle har over hva som skjer i byen vår, vi ønsker å bidra aktivt med integreringsarbeid.

Mye erfaring med skoler

Gjennom 29 hel- eller deleide skoler spredt på grunnskoler, videregående skoler, bibelskoler og høyskoler, har organisasjonen en bred og god kompetanse på skoledrift. Skolene er spredt fra Grimstad i sør til Tromsø i nord. På disse skolene er det ca. 7.000 elever og ca. 1.100 ansatte.

I Oslo er Misjonssambandet en av tre eiere av Kristelig Gymnasium (KG). Organisasjonen er med andre ord en stor og seriøs skoleaktør. Vi føler oss derfor trygge på at med lokal forankring og eierskap over prosjektet, og Misjonssambandets kompetanse innen skoledrift, har vi de beste forutsetninger for å lykkes!

Mye av motivasjonen til Misjonssambandet for å etablere skole i Groruddalen er knyttet til ønske om å nå ut til innvandrere som bosetter seg der. I følge tall fra Kristent interkulturelt arbeid (KIA) kommer over 60% av innvandrerne til Norge fra land som defineres som kristne.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Sammensatt i Groruddalen

I mange år har det vært mye debatt om situasjonen i Groruddalen. Vi opplever at noen forsøker å svartmale situasjonen, mens andre kanskje overdriver «alle mulighetene som er her». Selv tror vi virkeligheten er sammensatt. Vårt utgangspunkt er å etterspørre hva vi positivt kan bidra med.

For småbarnsforeldre er det få ting som er viktigere for trivsel, og valg av bosted, enn skolesituasjonen. Skolen utvikler deg som menneske, den lærer deg nødvendig kunnskap og den former deg. Derfor ser vi med bekymring på enkelte utviklingstrekk i Groruddalsskolen. Det er utfordrende at profilerte folk busser ungene sine til "beste vestkant". Groruddalen trenger dem!

Vi ønsker å gi foreldre i Groruddalen et valg. Vår målsetning er å skape en faglig høyborg i Groruddalen.

Arild Langtind og Sidsel Andersen

Vi mener en god offentlig skole er viktig. Samtidig tror vi på mangfold og valgfrihet. Vi ønsker å gi foreldre i Groruddalen et valg. Vår målsetning er å skape en faglig høyborg i Groruddalen, kjent for sine engasjerte lærere, sitt gode læringsmiljø og sitt inkluderende miljø. Vi ønsker å bidra til at flere familier ser en fremtid her i dalen, og at flere gjennomfører skolegangen i nærmiljøet.

Avslutningsvis ønsker vi å svare på antydningene til Morken i Aftenposten, der han spekulerer i om dette er et fordekt forsøk på «fornorsking». Nei, det er det ikke! Dette er et genuint ønske om å bidra på en positiv måte i Groruddalen, å gi familier et valg, og bidra til at våre 390 fremtidige elever får en god skolehverdag hvor de kan vokse både faglig og menneskelig.