NRK Meny
Kronikk

Neste kringkastingssjef må bli en kvinne

Med ansettelsen av enda en mannlig kringkastingssjef, har ikke NRK-styret noe valg neste gang. Da bør stillingen kun være åpen for kvinner, skriver Morten Huse, professor i ledelse ved BI.

NRK

Professor Morten Huse hadde forventet at NRK nå ville ansette en kvinne som kringkastingssjef. Thor Gjermund Eriksen (i midten) overtar jobben etter Hans-Tore Bjerkaas (t.v.). Ytterst til høyre er styreleder William Nygaard.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Til stillingen som kringkastingssjef ble det i pressen denne gangen lansert mange kvinner som meget gode kandidater, og det var også forventet at en kvinne skulle bli tilbudt jobben. Mange kvinner var vurdert som kompetente og aktuelle – men ingen av dem søkte.

LES: Han blir ny kringkastingssjef

Vegrer de seg?

Er kvinner skrudd sammen slik at de frykter at de ikke skal kunne gjøre jobben godt nok? Det er ikke min erfaring med kvinner som har gått inn i styrene i ASA-selskaper. Jeg tror ikke det stemmer at kvinner med ambisjoner tenker veldig forskjellig fra menn når det gjelder karriere. Det kan godt tenkes at kvinner generelt vil vegre seg mer enn menn for denne typen stillinger, men vi har sett i ulike studier at det ikke er stor forskjell på menn og kvinner i toppstillinger.

Jeg tror ikke det stemmer at kvinner med ambisjoner tenker veldig forskjellig fra menn når det gjelder karriere.

Morten Huse, professor

I noen studier er det også slått fast at norske kvinner i toppstillinger er mer maskuline enn de mennene som er der. Personlig tror jeg nok at det ligger mer i at de aktuelle kvinnene ikke ville risikere å tape ved et valg. Og de fikk greie på at de ville tape. Men det har også vært mange dyktige menn som ikke har søkt.

Det må ansettes en kvinne

Skyldes den manglende søkerinteressen at det å være kringkastingssjef er en uriaspost? Eller at man på forhånd hadde forventninger til hvem som skulle søke og få stillingen? Hvorfor var det ingen kvinner som søkte? Styreleder i NRK, William Nygaard, fortalte pressen tirsdag at de hadde hatt grundige samtaler med mange kvinner, men det var ingen av de aktuelle som ville søke. Var det slik at NRK styret ikke ga dem grønt lys til å søke? Var Thor Gjermund Eriksen målestokken som kvinnene ble vurdert ut fra?

Filtreringsprosessen vi har sett denne gangen er en tankevekker. Neste gang bør stillingen bare være åpen for kvinner.

Morten Huse, professor

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Nominasjonsprosessen har ført til at det neste gang ikke er noe valg. Da må det ansettes en kvinne. Jeg kjenner ikke til søke- og nominasjonsprosessen, og jeg kan derfor bare spekulere rundt hva som har skjedd. Til slike stillinger bør det imidlertid kreves at det finnes en innstillingsliste med godt kvalifiserte menn og kvinner. Filtreringsprosessen vi har sett denne gangen er en tankevekker. Neste gang bør stillingen bare være åpen for kvinner. Da må det være en absolutt kvalifikasjon i seg selv å være kvinne.

Godt kvalifiserte kvinner

Jeg var akkurat på en likestillingskonferanse i Tyskland, om likestilling på universitetene. Her ble det tatt til orde for at ingen menn skulle bli tilbudt professorstillinger før det var jevn kjønnsbalanse blant professorene. Deltakerne sa seg villige til at kompetansekravene for tilsettinger i professorstillinger også kunne reduseres.

Til stillingen som kringkastingssjef finnes det mange kvinner som er minst like godt kvalifisert som de best kvalifiserte mennene.

Morten Huse, professor

LES: Søkerlisten til kringkastingssjef

Vil et krav om kjønnsbalanse innebære at vi nå skal kreve at de kommende ti utnevnelser av kringkastingssjefer må gå til kvinner? Så langt vil jeg ikke gå, men til stillingen som kringkastingssjef finnes det mange kvinner som er minst like godt kvalifisert som de best kvalifiserte mennene.

Ripe i lakken

Hele verden ser til Norge som følge av loven om kjønnsbalanse i styrene i ASA-selskapene. Erfaringene fra Norge følges i det ene landet etter det andre, og selv i EU brukes Norge som et prakteksempel.

Nominasjonsprosessen til kringkastingssjef har gitt oss en ripe i lakken. I Norge har vi en tradisjon for kjønnsbalanse i viktige stillinger i samfunnet, og det stemmer ikke at det ikke finnes kvinner i Norge som både er interesserte og kompetente til å ha stillingen som kringkastingssjef. Loven om kjønnsbalanse i styrene har gjort et stort antall høyt kompetente kvinner synlige. Jeg forventet at dette nå skulle bidra til ansettelse av en kvinne som kringkastingssjef.

I Norge har vi en tradisjon for kjønnsbalanse i viktige stillinger i samfunnet, og det stemmer ikke at det ikke finnes kvinner i Norge som både er interesserte og kompetente til å ha stillingen som kringkastingssjef

Morten Huse, professor

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Styret sviktet

Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Amedia, ble utnevnt til stillingen som kringkastingssjef. Han er helt klart meget godt kvalifisert – så godt at han også har vært styremedlem i TV2. Valget av toppsjef er normalt den viktigste oppgaven et styre har. Styret har denne gangen sviktet ved at ingen kvinner formelt søkte.

Valget av toppsjef er normalt den viktigste oppgaven et styre har. Styret har denne gangen sviktet ved at ingen kvinner formelt søkte.

Morten Huse, professor

Fokus i diskusjonen denne gangen har vært på kvinner, men fremover må vi også vurdere betydningen av andre grupper som ikke har kommet gjennom glasstaket. I kvoteringsdiskusjoner trekkes det nå fram betydning av også å velge og inkludere personer med innvandrerbakgrunn, utlendinger og funksjonshemmede.

Jeg vil med dette gratulere Thor Gjermund Eriksen med stillingen, kritisere styret for søke- og nominasjonsprosessen og ønske en kvinne velkommen som neste kringkastingssjef.