Kommentar

Konas viktige vitnemål

Reidun Øygard lette aktivt etter unormale tegn mellom ektemannen og den unge jenta. Men hun fant ingen ting.

Kona til Øygard

Rune Øygards kone gir ektemannen full støtte. Det er et viktig vitnemål i hans kamp for å renvaske seg, skriver Olav Rønneberg.

Foto: Elin Fagertun / Tegner

Reidun Øygards vitnemål er utvilsomt svært viktig i ektemannens kamp for å renvaske seg. Kona forklarte seg for andre dag på rad i lagmannsretten i formiddag.

Hennes forklaring er omtrent identisk med ektemannens. Hun avviser på det sterkeste at Øygard på noe tidspunkt har hatt seksuell kontakt med den nå 17 år gamle jenta. Hun så heller ikke noe unormalt i at de delte rom på overnattingsturer.

– Jenta var engstelig for å være alene, det var årsaken til at de bodde på same rom, forklarer kona.

Inngående spørsmål

I dag fikk hun en rekke inngående spørsmål om hva hun visste om kontakten mellom Øygard og jenta.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

– Jeg så aldri noe som tydet på noe misforhold dem imellom, eller noen unormal kontakt. Så aldri noe som tydet på forelskelse, verken fra den ene eller andre. Jeg så aldri at hun for eksempel rødmet eller tok på ham.

– Så du etter det, ville forsvarer Mette Yvonne Larsen vite.

Hennes forklaring er omtrent identisk med ektemannens.

Olav Rønneberg

– Ja. Jeg er jo jente selv, og jeg er ikke blind, for å si det slik. Jeg er vant til å observere situasjoner som ligger opp i dagen.

Gir ektemannen full støtte

Dermed gir hun ektemannen full støtte, i likhet med i tingretten. Men denne gangen var faktisk Reidun Øygard enda klarere på at påstandene fra jenta ikke kan stemme.

– Det påstås at din mann i løpet av to år skal ha gjennomført 50 samleier med jenta. Hva er din konkrete kommentar til det, spurte Larsen.

– Det har jeg ingen som helst tillit til. Jenta var voldsomt opptatt av oppmerksomhet, men det er ikke relevant at det har skjedd 50 samleier. Det har ikke skjedd noen ting, fastholdt hun.

Strid om butikktur

Kona er også et viktig vitne for påtalemyndigheten, spesielt i forhold til det første overgrepet, som skal ha skjedd på ekteparets hytte da jenta bare var 13 år. Jenta hevder at overgrepet skjedde mens kona var på butikken en høstferiedag i 2009.

Denne gangen var faktisk Reidun Øygard enda klarere på at påstandene fra jenta ikke kan stemme.

Olav Rønneberg

Aktor mener han langt på veg kan bevise at denne handleturen fant sted. Reidun Øygard avviser kontant at hun var på butikken denne dagen.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Dersom lagretten tror på kona, kan faktisk Øygard bli frifunnet for det alvorligste punktet i tiltalen, som gjelder seksuell omgang med en person under 14 år. Kanskje er det teoretisk. Men da kan det bli interessant å se om juryen mener at jenta ikke snakker sant på dette punktet, samtidig som hun forteller sannheten om de øvrige overgrepene.

Grove påstander

Det finnes også svakheter i konas forklaring. Foran lagretten kom hun i dag med grove påstander om forhold hjemme hos jentas familie. Påstander som ikke kan dokumenteres og som tilbakevises av familien selv.

Dersom lagretten tror på kona, kan faktisk Øygard bli frifunnet for det alvorligste punktet i tiltalen.

Olav Rønneberg

Det er egnet til å svekke Reidun Øygards troverdighet. I tillegg kommer det faktum at ektemannen aldri ble fremstilt for varetektsfengsling etter at han ble siktet, det kan ha gitt ekteparet god tid til å samkjøre forklaringene sine.