NRK Meny
Kronikk

Mer kommersialisering eller mer fellesskap?

Sist søndag var kjøpesentrene tomme og skiløypene fulle av unger og familier – er det noen som vil ha det motsatt på en søndag? Øyvind Håbrekk (KrF) mener det er viktig å bevare forskjellene mellom helg og hverdag.

Vintertur

Hvis butikken der du jobber er åpen på søndag, er det ikke så lett å si at man kan velge om man skal gå på tur eller være på jobben den dagen, skriver Øyvind Håbrekke.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Den Norske Turistforening

Ifølge VG vil Arbeiderpartiet gå inn for liberalisering av åpningstidsbestemmelsene i utkastet til program for neste stortingsperiode. Partisekretær Johansen åpner for at store kjøpesentre kan ha søndagsåpent. Dette er en skuffende snuoperasjon fra Arbeiderpartiet.

Hver gang Frp har foreslått søndagsåpne butikker i Stortinget (og det gjør de ofte), har flertallet, dvs alle unntatt Frp og Høyre, vært enige om at det er verdifullt at søndagen er en annerledes dag. Sammen har vi markert mot markedsliberalistene at hensynet til helligdagsfreden og til arbeidstakerne er viktigere enn hensynet til markedskreftene. Grenser for kommersiell aktivitet på søn- og helligdager bidrar til å bevare disse dagene som annerledes enn vanlige hverdager.

For mange er dette en viktig del av kampen for rett til et familieliv.

Øyvind Håbrekke, KrF

Det er viktig å skjerme en dag i uken for kommersiell aktivitet, slik at man sørger for at flere av arbeidstakerne i varehandelen får mulighet til fri på søndager. For mange er dette en viktig del av kampen for rett til et familieliv.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Viktig å verne om familiene

Vi har altså vært enige om at søndag bør være en annerledes dag, som skiller seg fra de andre dagene i uken. Og vi har vært enige om at hensynet til arbeidstakerne er viktig når vi diskuterer søndagsstengte butikker. Arbeidstakernes rettigheter ivaretas i arbeidsmiljøloven, og hovedregelen er fortsatt at arbeidstakere ikke skal arbeide om søndagen med mindre det er særlige grunner til det.

Etter vårt syn bør arbeidstakerne innen varehandelen ikke pålegges større arbeidspress om søndagene enn det som er aktuelt i dag, blant annet gjennom at de jobber de tre siste søndagene før jul.

HØR OGSÅ: Dagsnytt 18-innslag om Aps forslag

Det å verne om familiene, det å verne om en annerledes hviledag, en helgedag som er annerledes, som gir tid, som gir mulighet til å være sammen, har aldri vært viktigere enn i dag.

Trenger vi mer kommersialisering eller mer felleskap? Trenger familien mer tid sammen eller mindre? Trenger vi mer materialisme eller mindre?

Øyvind Håbrekke, KrF

KrF mener denne debatten handler om hva slags samfunn vi vil ha. Trenger vi mer kommersialisering eller mer felleskap? Trenger familien mer tid sammen eller mindre? Trenger vi mer materialisme eller mindre?

Hvordan vil det endre samfunnet?

Hvis Arbeiderpartiet vurderer å åpne for søndagsåpne kjøpesentre er det på tide å ta en pust i bakken og spørre hvilke verdier det er som er viktigst. Søndagsåpne butikker vil endre familielivet i mange norske hjem. Det er en grunnleggende del av den norske folkesjela at vi skiller mellom hverdag og helg. Ønsker vi å endre på dette? Hva vil det gjøre med samfunnet vårt om alle dager blir like?

Noen mener dette handler bare om valgfrihet, men hvis mor må jobbe på søndag så mister mange unger og familier friheten til å ha fridager sammen. Forskjellen mellom hverdager og helg er en sentral del av norsk kultur og preger livene både til enkeltmennesker og samfunnet. Å holde fast på dette er viktig både for friluftsliv og folkehelse, familieliv og for å dempe det kommersielle krefter som dominerer stadig flere arenaer.

En grunnleggende verdi vi har tatt vare på

De fleste butikkene er stengt på søndager på grunn av det lovverket vi har. Dagens lov virker etter hensikten. Det er forskjell på søndager og andre dager i uka. Det ser man om tar en tur i Estenstadmarka i Trondheim på en onsdag og en søndag, hvis man tar en tur opp til Fløyen i Bergen på en onsdag og en søndag, en tur i Østmarka i Oslo, eller en tur i andre populære turområder. Er det forskjell på hverdag og søndag?

Hvis butikken der du jobber er åpen på søndag, er det ikke så lett å si at man kan velge om man skal gå på tur eller være på jobben den dagen. Slik fungerer faktisk ikke arbeidslivet.

Øyvind Håbrekke, KrF

Ja, det er faktisk kjempestor forskjell – på familielivet, på turlivet, på kulturen i landet vårt – mellom hverdag og helg, nettopp fordi det er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet som vi har klart å ta vare på.

Da er helligdagslovgivningen og regulering av åpningstid for varehandelen ikke den eneste, men én av de viktige byggesteinene vi har for å skille mellom hverdager og søndager.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Skal hensynet til markedet komme først?

Man kan velge, pleier Fremskrittspartiet å si. Men det er 370 000 mennesker som er ansatt i varehandelen her i landet. Dette har praktisk betydning for mange mennesker – hvis butikken der du jobber er åpen på søndag, er det ikke så lett å si at man kan velge om man skal gå på tur eller være på jobben den dagen. Slik fungerer faktisk ikke arbeidslivet. Derfor har Handel og Kontor, som organiserer flest innenfor denne sektoren, fram til nå alltid sagt at de ønsker at vi skal ta vare på dette skillet.

Det denne saken bunner i, er at vi må gjøre et politisk valg: Ønsker vi å sette hensynet til markedet og kommersielle krefter først, eller er andre verdier viktigere?

For Kristelig Folkeparti er det valget veldig enkelt. Her viser Frp og de liberalistiske kreftene at de står for en helt annen politisk kurs. Er det den veien Arbeiderpartiet også er i ferd med å begi seg ut på?