Hopp til innhold
Kronikk

Klimapolitisk ingenmannsland

Dem som lurte på klimapolitikken en blå regjering ville føre, har ikke blitt klokere. Regjeringen befinner seg i et klimapolitisk ingenmannsland. Kan Statsbudsjettet for 2015 bli deres vei ut?

Erna Solberg og Siv Jensen Hurdal

Mens Erna Solberg og Siv Jensen diskuterer statsbudsjett er det klimapolitisk vår på Stortinget, skriver kronikkforfatteren. Vil regjeringen satse på klima?

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Fredag forrige uke la Miljødirektoratet fram en statusrapport for klimapolitikken i Norge. Konklusjonen var tydelig: Gjennomføringsevnen har vært for dårlig.

Erfaringen er at det ikke holder å vedta god klimapolitikk, du må også gjennomføre den. Veien mot klimamålene i 2020 blir tung, et gap på 8 millioner tonn CO2 skal lukkes. Som Miljødirektoratet skriver er det teknisk mulig. Suksessen avhenger av om regjeringen gjennomfører samtlige av tiltakene i Klimaforliket fra 2012, samtidig som de vedtar og iverksetter nye tiltak. Vanskelig, men ikke umulig.

Krisekonferanse for klima

Denne uken har statsrådene og deres finanspolitiske medhjelpere samlet seg til den årlige budsjettkonferansen, hvor hovedprioriteringene i Statsbudsjettet for neste år fordeles og besluttes. Om klima når opp som en av prioriteringene, vet kun dem som er på innsiden, men det er all grunn for oss på utsiden til å håpe det. Statsbudsjettet er en regjerings aller viktigste dokument i klimapolitikken, i budsjettet fastlegges avgifter og subsidier og nye satsningsområder får ekstra bevilgninger.

De første fem månedene av regjeringstiden har vært preget av klimapolitisk tørke.

Kari Elisabeth Kaski, nestleder i ZERO

Nikolai Astrup, miljøpolitisk talsmann i Høyre, vil også bygge opp forventningene til regjeringa på klimaområdet. «Hva man klarer å levere i budsjettet for 2015 blir regjeringens store test på om man har så høy miljøprofil som man ønsker å ha», sier Astrup til VG Astrup slår fast det åpenbare, og viser at klimaopposisjonen finnes på Stortinget. Klima er ikke en enkeltsak man kan forhandle om og sette opp mot andre saker.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Klimapolitisk vår på Stortinget

Skjønner Solberg- regjeringen dette? De første fem månedene av deres regjeringstid har vært preget av klimapolitisk tørke. Verken fra miljøvernministeren, olje- og energiministeren, samferdselsministeren eller statsministeren har det kommet utspill som signaliserer en retning eller tydelig prioritering i klimapolitikken. Det etter hvert forslitte budskapet om «forsterket klimaforlik», er ikke fylt med innhold.

Regjeringens etter hvert forslitte budskap om «forsterket klimaforlik», er ikke fylt med innhold.

Kari Elisabeth Kaski, nestleder i ZERO

Samtidig er det klimapolitisk vår på Stortinget. I Arbeiderpartiet pågår det et grønt skifte som er forankret helt til toppen. Dette synliggjøres gjennom utspill med ny politikk, skolering og politikkutforming i hele organisasjonen, og ikke minst en aktiv opposisjonstilværelse på Stortinget. I løpet av de siste månedene har Arbeiderpartiet fremmet forslag om at Statens Pensjonsfond Utland må selge seg ut av kull, samtidig som de har kjempet innbitt for å hindre investering i nye store gassturbiner på oljefeltene på Utsirahøyden i Nordsjøen.

Regjeringen har vært tydelig på at de vil føre en kraftigere klimapolitikk enn den rødgrønne. Et utsagn som forplikter. Men det blir lite velgere å hente på ny klimapolitikk hvis enhver positiv ting som skjer i klimapolitikken skyldes at Venstre og KrF har dratt regjeringspartiene etter ørene gjennom Stortinget.

Føler de presset?

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft har en vanskelig jobb foran seg. Hun har ansvaret for at regjeringen leverer på klima, likevel er det olje- og energiminister Tord Lien og samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen som har mest å bevise. Det er disse departementene som har ansvaret for hoveddelen av norske klimagassutslipp, og som sitter på virkemidlene som gir et grønt skifte.

Det er klimapolitisk vår på Stortinget. I Arbeiderpartiet pågår det et grønt skifte.

Kari Elisabeth Kaski, nestleder i ZERO

Regjeringen må gjenvinne initiativet i klima- og energipolitikken. Når Statsbudsjettet for 2015 legges fram i oktober får vi se om regjeringen selv vil være i styrhuset for klimapolitikken, eller om de overlater de klimapolitiske seierne til flertallet på stortinget. Og fram til da tar vi gjerne et offensivt utspill eller to. Regjeringen bør nå vise hvordan de vil komme ut av det klimapolitiske ingenmannslandet de befinner seg i nå, og inn på en vei som tar oss mot nullutslippssamfunnet.