NRK Meny
Kronikk

Klar til å vinne kampen igjen

Vi er lei av at politikerne framstiller regionen vår som kun en ny framtidig havn for oljeindustrien. Tiden er overmoden for å debattere framtidens næringer i nord – uten oljeboring, skriver tre aktivister fra Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Oljeplattform
Foto: Stockmarket / I-415-0110 / Stockmarket

Debatten om oljeboring i de verdifulle havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er igjen brennaktuell etter at Arbeiderpartiets programkomité anbefaler åpning for oljeboring. Vi er ikke overasket over innstillinga, men vi vil fortelle Helga Pedersen og resten av ja-sida i Arbeiderpartiet at vi er klare til kamp.

Valget mellom olje og fisk

Arbeiderpartiet sier behovet for arbeidsplasser gjør det nødvendig å bore etter olje. Vi mener arbeidsplassene innenfor fiskeri, reiseliv og allerede etablert næringsvirksomhet i regionen betyr mer enn eventuelle arbeidsplasser fra olja.

Mener Arbeiderpartiet at en arbeidsplass innenfor oljeindustrien er mer verdt enn en arbeidsplass i fiskeriene eller i reiselivet?

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Det anslås at oljevirksomhet kan gi et sted mellom 400 og 1.100 arbeidsplasser, fordelt over hele Nord-Norge. Bare i regionen Lofoten, Vesterålen og Senja finnes det 6.500 arbeidsplasser innenfor fiske og reiseliv. Skal vi gamble med disse? Mener Arbeiderpartiet at en arbeidsplass innenfor oljeindustrien er mer verdt enn en arbeidsplass i fiskeriene eller i reiselivet?

Fiskeriorganisasjonene nasjonalt og lokalt er tydelige i sine uttalelser. Det er ikke plass til både fisk og olje. I 2008, da Oljedirektoratet kartla havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja så de seg nødt til å betale fiskerne for å holde seg på land. Dette hadde konsekvenser ikke bare for fiskerne, men også for de som stod på land og ikke fikk fisk til mottakene. Er det på denne måten Arbeiderpartiet ser for seg en såkalt «sameksistens»? Skal de betale fiskerne i Lofoten, Vesterålen og Senja for å ligge ved kaia?

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook

Slutt med svartmalinga

Vi er lei av at politikere prøver å fremstille regionen vi kommer fra som et sted uten annet potensial enn som ny havn for oljeindustrien. Vi ønsker vekst og næringsutvikling, men ikke en næringsutvikling som baserer seg på forurensende oljeindustri og som potensielt kan utkonkurrere etablerte næringer. Næringer vi har levd av i hundrevis av år og som vi med rett forvaltning kan leve av i hundrevis av år fremover.

Vi er lei av at politikere prøver å fremstille regionen vi kommer fra som et sted uten annet potensial enn som ny havn for oljeindustrien.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Mantraet fra oljeindustrien og lobby-organisasjoner som LoVe-Petro har vært og er fremdeles at uten oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det slutten for alt næringsliv. Det er ikke annet enn svartmaling og skremselspropaganda.

SE INTERVJU: Solhjell tror Ap vil snu - igjen

Ny debatt, ja-takk!

Tiden er overmoden for å debattere framtidens næringer i nord – uten oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Utgangspunktet må være de næringene som kan gi vekst og muligheter i Nord-Norge. Menon Business Economics har på oppdrag av Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge utført en analyse av fremtidens næringer i nord. Den utpeker sjømat, fornybar energi, maritim sektor og reiseliv som de viktigste næringene i årene fremover. Er det utenkelig at en region med så store verdier som Lofoten, Vesterålen og Senja har, kan klare seg uten oljevirksomhet?

Regjeringspartiene ble i 2011 enig om et kompromiss om en kunnskapsinnhenting. Denne kunnskapsinnhentninga er enda ikke avsluttet. Til nå har den tatt for seg ringvirkninger og konsekvenser av oljevirksomhet i havområdet. Ved årsskiftet kommer rapporten som sier noe om potensialet i regionen uten oljeboring. Det er synd at Arbeiderpartiet, som fronter en kunnskapsbasert tilnærming, ikke synes denne kunnskapen er relevant for en avgjørelse om oljeboring.

Enorme naturverdier og store klimagassutslipp

Lofoten, Vesterålen og Senja er verdenskjent for landskapet, rike naturressurser i havet og en levende historie. Havområdene utenfor har unike verdier, med kaldtvanns-korallrev, flokker av spekkhoggere, store sjøfuglkolonier og verdens største gjenværende torskebestand som gyter i området.

Det er synd at Arbeiderpartiet, som fronter en kunnskapsbasert tilnærming, ikke synes denne kunnskapen er relevant for en avgjørelse om oljeboring.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Klimaforskning viser at ¾ av verdens oppdagende reserver av olje, kull og gass må bli liggende i bakken om farlig global oppvarming skal hindres. En åpning for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil være å legge til rette for økte klimagassutslipp i en periode verden må være på vei mot nullutslippssamfunnet. Når vi vet vi ikke kan ta opp all olje så er det naturlig at de mest verdifulle områdene vernes mot oljevirksomhet.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Veivalg for fremtiden

Vi står ved et veiskille i spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Skal vi arbeide for fornybare arbeidsplasser og fornuftig forvaltning av våre naturskatter, eller skal vi satse på en forurensende oljeindustri med kortvarige arbeidsplasser og den risikoen som følger med.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mobiliserer nå motstanden mot oljeboring. Gamle og unge, søringer og nordlendinger, naturelskere, fiskere og folk i reiselivet er klare til å si klart i fra. Alle jobber mot samme sak, en oljefri framtid for Lofoten, Vesterålen og Senja .

Skreien gjør i disse månedene sitt inntog i havområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det yrer av liv på kaia. Meld deg inn i Folkeaksjonen i dag, og sørg for at livet i havet gir liv på land i generasjoner fremover.