Hopp til innhold
Replikk

Kjør på med solkrem

Ikke hør på dem som advarer mot en blek generasjon. Føflekkreft er en av kreftformene som øker mest i Norge.

Solkrem

Det er ikke grunnlag for å si at solkrem gir mangel på D-vitamin. Selv ikke faktor 50, skriver kronikkforfatterne.

Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Johan Moan fremhever i sin kronikk Generasjon Blek på NRK Ytring lørdag 3. august de positive effektene av sollys.

Han anbefaler mer soling eller solarium og mindre bruk av solkrem. Det har fått oppmerksomhet i en rekke medier.

Dette føyer seg inn i en rekke av slike ytringer fra Moan, som er tidligere professor i fysikk og tidligere forsker ved Institutt for Kreftforskning ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet.

Det er ikke grunnlag for å hevde at man kan få for lite D-vitamin av soling ved bruk av solkrem.

Bredt fagmiljø anbefaler solkrem

I NRK Dagsrevyens dekning av saken intervjues Lill Tove Nilsen, fagdirektør ved Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet, som imøtegår påstandene fra Moan, som også ble gjengitt på nrk.no.

I oppsummeringen konkluderer imidlertid Dagsrevyen med at fagmiljøene er uenige om anbefalingene om soling og bruk av solkrem.

På vegne av Oslo universitetssykehus vil vi understreke at det er bred enighet i fagmiljøet om de medisinske anbefalingene vedrørende soling og bruk av solkrem.

Faktor 50 gir ikke vitamin D-mangel

Solkrembruk reduserer dannelsen av vitamin D i huden, men det er ikke grunnlag for å hevde at man kan få for lite D-vitamin av soling ved bruk av solkrem, slik Moan hevder. Selv ikke med solfaktor 50.

Det er også internasjonal og nasjonal enighet om å fraråde bruk av solarier fordi strålingen kan være kreftfremkallende og ansees uegnet som kilde til vitamin D. Konsensusrapporten fra det norske fagmiljøet kan leses her.

For mye soleksponering øker risikoen for andre former for hudkreft og gir aldring av huden.

Øker risikoen for føflekkreft

Et samlet fagmiljø av kreftforskere, kreftleger, hudleger og eksperter på lys og stråling mener at hovedbudskapet er at man bør unngå overdreven soling, ikke bruke solarier og smøre seg med solfaktor for å beskytte seg mot solbrenthet, som øker risikoen for føflekkreft.

Man bør unngå for mye soleksponering, som øker risikoen for andre former for hudkreft og som gir aldring av huden.

Føflekkreft er en av de kreftformene som rammer fleste unge mennesker.

Føflekkreft øker fortsatt

Føflekkreft er den femte hyppigste kreftformen i Norge, og en av kreftformene som rammer flest unge mennesker.

Den er også en av formene for kreft der det har vært aller størst økning i antall tilfeller de siste årene, ifølge de siste tallene fra Kreftregisteret. Tallene viser at antallet tilfeller av føflekkreft har økt jevnt siden 1960-tallet, og økt med hele 20 prosent hos begge kjønn fra forrige femårsperiode til nåværende.

Forekomsten av denne kreftformen er særlig høy i Norge og de andre skandinaviske landene.

Australia, som er et annet land med særlig høy forekomst av hudkreft, har vært ledende i verden når det gjelder solbeskyttelsestiltak for å unngå utvikling av hudkreft. Her faller nå forekomsten av melanom, altså føflekkreft, hos de under 40 år, og forskerne konkluderer med at bruken av solkrem er effektivt mot utvikling av hudkreft.

Det er derfor all grunn til å opprettholde de medisinske anbefalingene som er uttrykt på Folkehelseinstituttets hjemmesider og på Kreftforeningens hjemmesider.