Kommentar

Karzai tester USAs tålmodighet

Afghanistans president Hamid Karzai overvurderer amerikanernes ønske om å bli i Afghanistan.

Hamid Karzai

Afghanistans president Hamid Karzai stikker kjepper i hjulene for sikkerhetsavtalen med USA.

Foto: OMAR SOBHANI / Reuters

I forrige uke kunngjorde USAs utenriksminister John Kerry at han var blitt enig med Afghanistans president Hamid Karzai om den endelige teksten i en sikkerhetsavtale mellom de to landene.

Men sist helg kom Karzai med flere tilleggskrav, og nå truer USA med å trekke ut samtlige soldater neste år.

Les mer:

Tilsynelatende enighet

Onsdag 20. november så det ut til at den amerikansk-afghanske sikkerhetsavtalen endelig var i havn. Utenriksminister John Kerry hadde nok en gang engasjert seg direkte. Det hjalp, og Kerry lot seg intervjue om nyheten på amerikansk fjernsyn.

Presidenten stakk selv kjepper i hjulene med nye krav. USA må løslate alle de afghanske fangene på Guantánamo, de amerikanske styrkene i landet må godta et totalforbud mot å drive husundersøkelser i afghanske hjem og USA må akseptere at avtalen ikke blir undertegnet før etter det afghanske presidentvalget i april.

Gro Holm, USA-korrespondent

– Vi er blitt enige om den endelige teksten i den tosidige sikkerhetsavtalen, som så blir lagt fram for Lloya Jirgaen i morgen, sa USAs utenriksminister.

Avtalen spesifiserer ikke hvor mange amerikanske soldater som skal bli igjen i Afghanistan etter 2014, men fra forsvarshold snakkes det om et sted rundt 10.000. Et av stridspunktene var USAs kravet om at amerikanske soldater bare skal kunne straffeforfølges av amerikanske myndigheter, et krav den afghanske presidenten til slutt godtok.

Men Karzai gjorde det samtidig klart at han måtte legge hele avtalen fram for den nasjonale rådsforsamlingen, Lloya Jirgaen, før han kunne signere.

Nye krav fra Karzai

De 2500 delegatene var klare i sitt råd. Sikkerhetsavtalen ble godkjent. Uten den faller også støtten til Afghanistans egen hær, som vil være helt avhengig av de 4 milliarder dollarene som USA og de andre NATO-landene skal bidra med hvert år i ti år framover.

Men så stakk presidenten selv kjepper i hjulene med nye krav. USA må løslate alle de afghanske fangene på Guantánamo, de amerikanske styrkene i landet må godta et totalforbud mot å drive husundersøkelser i afghanske hjem og USA må akseptere at avtalen ikke blir undertegnet før etter det afghanske presidentvalget i april.

Karzai ser ikke ut til å ta inn over seg den politiske virkeligheten her i USA. Krigen i Afghanistan er ikke lenger amerikanernes krig, verken blant folk flest eller de folkevalgte.

Gro Holm, USA-korrespondent

Reaksjonene på presidentens utspill var kraftige, både i Afghanistan og her i USA. Karzais egen gudfar og mentor, 89 år gamle Sibghatullah Mujadidi, sa under møtet i Jirgaen at presidenten ikke tok hensyn til landets interesser og forsøkte å presse sine personlige og gale ideer på forsamlingen.

Mujadidi, som også ledet møte i Jirgaen, truet så med å dra i eksil, om ikke presidenten undertegnet sikkerhetsavtalen. Lederen for president Obamas Nasjonale Sikkerhetsråd, Susan Rice, dro sporenstreks til Kabul med et klart ultimatum. Enten undertegner Karzai den framforhandlede avtaleteksten før nyttår, eller så trekker USA ut samtlige soldater i løpet av neste år.

Ikke lenger USAs krig

Men Karzai gir seg ikke. Han ser ikke ut til å ta inn over seg den politiske virkeligheten her i USA. Krigen i Afghanistan er ikke lenger amerikanernes krig, verken blant folk flest eller de folkevalgte.

Obama kan umulig få flertall i Kongressen for å løslate tidligere Taliban-soldater fra Guantánamo, og han vil ikke hindre at amerikanske soldater raider afghanske hus, dersom det kan bidra til å redde amerikanske liv. Det siste går fram av et brev Obama skrev til Karzai i forrige uke. Karzai hadde bedt om et brev der USAs president ba om unnskyldning for sivile tap. Det fikk han ikke.

– Det er ikke noe behov for at USA skal be Afghanistan om unnskyldning. Tvert imot, vi har ofret mye, vi har støttet dem i kampen mot opprøret Al Qaida og i byggingen av demokratiet, sier Obamas nasjonale sikkerhetsrådgiver, Susan Rice.

Karzai vil for all del ikke bli husket som USAs nikkedukke, og han er på god vei til å sikre seg akkurat det.

Gro Holm, USA-korrespondent

– Ignorer Karzais arrogante fornærmelser, det afghanske folket vil vi skal bli, og det er i USAs interesse å ha soldater i landet, skrev tidligere øverstkommanderende for NATO-styrkene i Afghanistan, John Allen, i New York Times nå torsdag.

Men Karzai er altså fortsatt president. Han vil for all del ikke bli husket som USAs nikkedukke, og han er på god vei til å sikre seg akkurat det.