Hopp til innhold

Kannibalisering, kaos og fremgang

Supermålingen gir Støre mye styrke. For de blå ser det svart ut.

KtgUCpmtYl0

Støres Ap går frem og Vedums Senterparti tilbake på Norstats supermåling ved valgkampens start.

Foto: Berit Roald / NTB

Kunne han ønsket seg mer? Ap over 25 prosent. Årsbeste luke til Senterpartiet. Svekket Høyre. KrF og Venstre under sperregrensen og både Rødt og MDG over.

Jonas Gahr Støre har all grunn til å smile over den første av NRKs to supermålinger i valgkampen. Ap-valgkampen har fungert på noen områder, men ikke alle.

Ap har dempet Sp-tapet, men det er der fortsatt. Aps lekkasje til de mer radikale opposisjonspartiene Rødt, SV og MDG er derimot ikke minket. Det viser grunnen til at Ap ser ut til å måtte juble for et historisk sett svakt valgresultat;

 • Kannibaliseringen på venstresiden går utelukkende ut over Arbeiderpartiet.
 • Senterpartiet henter flere velgere enn Ap fra regjeringspartiene, og bidrar i større grad til at det faktisk blir et regjeringsskifte.

Her er noen tall for å understreke poengene:

 • I april tapte Ap over 50.000 velgere til Sp samlet sett. Nå er tapet redusert til 32.000
 • Det samlede tapet til SV, Rødt og MDG er derimot økt fra 23.000 velgere i april til nærmere 50.000 velgere nå.

Se partienes oppslutning nasjonalt, eller velg ditt valgdistrikt i menyen:

Meningsmåling august 2021 for Nasjonal

Endring sammenlignet med juni 2021
Graf med oppslutning per parti
R: 4.9% (endring: +0.7
SV: 6.9% (endring: -0.9
AP: 25.5% (endring: +1.4
SP: 16.2% (endring: -1.5
MDG: 4.3% (endring: +0.6
KRF: 3.1% (endring: -0.5
V: 3.3% (endring: +0.6
H: 21.1% (endring: -1.9
FRP: 10.9% (endring: +0.7
Andre partier: 3.9%
Utført av Norstat 28 juli.–11. august11,400 svar
Les mer om NRKs meningsmålinger

Kannibalisering og regionalisering

Ap ser ut til å ha stagnert, ikke snudd, velgerstrømmene i distriktene, men sliter med ønske om radikal politikk fra velgere i storbyene. I Oslo har for eksempel Rødt, SV og MDG cirka 30 prosent oppslutning til sammen. Senterpartiet kun 3,7 prosent.

I stortingsvalgdistriktene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms er Sp største parti.

Ap kjemper en kamp om venstresidevelgere som ønsker regjeringsskifte, men vil noe svært ulikt. Noen vil ha en radikal fordelingspolitikk, andre radikal klimapolitikk atter andre en radikal distriktspolitikk.

Disse tallene underbygger det åpenbare: Det er umulig for Støre å nå frem til alle disse velgergruppene, derfor gjør Ap det dårligere enn på mange tiår. Ap har ikke gode nok svar til en bred venstreside, men trenger flere stadig større partier med seg for å felle Solberg.

Det er naivt å tro at dette ikke vil bety noe for hva slags politikk Arbeiderpartiet kan tillate seg å føre i regjering, sammenlignet med forrige gang de hadde makt.

Dermed gir ikke denne målingen nødvendigvis fred fra kaos-påstandene som har preget innledningen til valgkampen for Støre.

Støre ser ut til å få et betydelig tyngdepunkt til venstre for seg. Sp vil ha muligheten til å dra den «Ap/Sp-baserte» mot sentrum. Det er det kanskje hverken handlingsrom eller selvtillit nok hos Ap til å tørre å være med på.

Hvilke politiske gjennomslag SV vil måtte kreve i et rødgrønt regjeringssamarbeid, med «rene og ranke» Rødt og MDG på utsiden som konkurrenter om betydelige velgergrupper, må regjeringspartnerne forholde seg til.

De mest spennende velgervandringene skjer ikke nødvendigvis mellom blokkene, men vel så mye internt på venstresiden. Kannibaliseringen, om du vil.

 • Ap, Sp og SV får klart flertall med 91 mandat, det kreves 85 for flertall.
 • Ap og Sp får til sammen 79 mandat og kan hente flertall hos SV, MDG eller Rødt.
 • Sp får 32 mandat, SV, MDG og Rødt får til sammen 29 mandat.
 • Ap og Sp får ikke flertall med KrF eller Venstre samlet/alene, siden de to partiene er under sperregrensen.

Selv om Vedum nok ikke blir statsminister med et valgresultat som dette, vil han med rette kreve store politiske gjennomslag. Vedum er mer enn dobbelt så god som Støre til å flytte velgere fra blått til rødt.

 • Sp henter til sammen 87.000 velgere fra de fire borgerlige partiene.
 • Ap henter kun 40.000 velgere til sammen fra Høyre, Frp, KrF og Venstre. I april mistet Ap velgere til borgerlig side samlet sett, så igjen er dette bedre, men ikke imponerende for Ap.

Høyres fall

Senterpartiets tilbakegang og Arbeiderpartiets fremgang fra juni er statistisk gyldig. Det samme er Høyres tilbakegang.

 • Høyre taper 40.000 velgere til Sp, 20.000 velgere til Ap og 120.000 velgere er usikre på hva de ville stemme.
 • Høyre er ikke lenger et nasjonalt parti med representasjon fra hver valgkrets. I Finnmark og Nord-Trøndelag er Høyre ute av Stortinget, plassen i Sogn og Fjordane henger i en tynn tråd.

Da Norge stengte ned i mars 2020 bikket Høyre 20-grensen og hadde på det meste over 28 prosent av velgerne gjennom pandemihåndteringen. Trenden inn i august er at Høyre sliter rundt 20 prosent, på denne målingen rett over, noe som nok vil være psykologisk viktig for dem at blir resultatet også valgnatten.

Se mandatfordelingen nasjonalt, eller velg ditt valgdistrikt i menyen:

Mandatfordeling august 2021 for Nasjonal

Endring sammenlignet med nåværende Storting
Mandatfordeling per parti
AP: 47 mandater, endring -2
H: 38 mandater, endring -7
SP: 32 mandater, endring +13
FRP: 19 mandater, endring -8
SV: 12 mandater, endring +1
R: 9 mandater, endring +8
MDG: 8 mandater, endring +7
KRF: 2 mandater, endring -6
V: 2 mandater, endring -6
Utført av Norstat 28 juli.–11. august11,400 svar
Les mer om NRKs meningsmålinger

Sperregrensedramaet: KrFs krise

Situasjonen ser begredelig ut for Kristelig Folkeparti. Partiet ser ut til å gå tilbake fra junimålingen.

Partiet går dessuten tilbake i de tre viktigste valgkretsene, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Partiet mister Hordalands-plassen fordi også der er KrF under 4 prosent.

Klarer ikke KrF å drive en kynisk valgkamp rettet mot kjernevelgerne i kjerneområdene, vil de aldri klare å nå sperregrensen.

Venstre kommer heller ikke over 4 prosent, men kan spore en fremgang i Oslo og Akershus som er avgjørende for å kunne klare sperregrensen valgnatta.

MDG kommer over sperregrensen, etter å ha ligget under i juni. hoveddelen av de mer enn 11.000 intervjuene i supermålingen er gjort før FNs klimarapport var kjent. MDG stryker seg særlig i sine viktigste valgkretser; Oslo, Akershus og Hordaland.

Rødt styrker seg over sperregrensen, slik også andre målinger viser. Økningen er ganske jevnt fordelt over landet, selv om oppslutningen fortsatt er høyest i sentrale strøk.

Ingunn Solheim og politisk kommentator Lars Nehru Sand går dypere inn i bakgrunnstallene for målingen.

Ingunn Solheim og politisk kommentator Lars Nehru Sand går dypere inn i bakgrunnstallene for målingen.