Kan vi bli oppglødde?

Valgkampen nærmer seg slutten, men hvorfor kan ikke flere av oss si at vi er oppglødd, at vi er gira? Mangler visjonene i den norske valgkampen?

USA-POLITICS/OBAMA US Democratic presidential nominee Senator Barack Obama greets supporters at a campaign rally in Roanoke

Obama-supportere er «fired up» under et valgkamparrangement i Roanoke, Virginia, 2008. Finnes den samme gløden i det norske valget? spør kronikkforfatterne.

Foto: JIM YOUNG / REUTERS

Ytring valgkronikk

«Are you fired up?», ropte Barack Obama igjen og igjen under den amerikanske valgkampen i 2008. Da han ble valgt til USAs 44. president i 2008, var dette en historisk begivenhet av mange grunner. Noe av det mest slående var visjonene og verdiene kandidaten klarte å fremføre, ikke bare for USA men for verden forøvrig.

«Are you fired up?» – «er du oppglødd?» – ble en av Obama-kampanjens slagord. Og det var ingen tvil: Utallige amerikanere var det, og enda flere rundt omkring i verden lot seg rive med.

Det er siste innspurt av valgkampen i Norge, og vi spør: Er du oppglødd?

Andrew P. Kroglund og Andrew Preston, Forum for utvikling og miljø

Det er siste innspurt av valgkampen i Norge, og vi spør: Er du oppglødd? Spenning i forhold til resultatet er det definitivt. Og politikerne er mestre i å bli opphetede under debattene – det er en del av jobben deres – og mange er opptatte av enkelte saker som berører dem. Men hvor mange av oss kan si med hånden på hjertet at valgkampen gjør folk flest oppglødde og «gira»?

FØLG VALGKAMPEN: NRK Valg på Facebook.

Tenker vi større?

De siste ukene har flere etterlyst en mer fremtidsskuende valgkamp. «Det valgkampen burde handle om», skrev Erling Borgen i Dagsavisen 26. august, med flere eksempler på usynlige og høyst aktuelle saker i norsk utenrikspolitikk. «Valgtalen ingen holdt», skrev Aslak Sira Myre i samme avis få dager tidligere. Og da Ukeavisen Ledelse spurte seks av landets ledende filosofer om hvordan de vurderer norsk politikk og valgkamp, svarte de klart og tydelig at norsk valgkamp var kjedelig og navlebeskuende, med fravær av utenrikspolitikk og fremtidige generasjoner.

Samtidig blir vi fortalt av en høyst prisverdig mediekampanje, for å få flere unge velgere på banen, at nesten halvparten av alle under 30 år ikke stemmer i valg. Er fraværet av mer globale og fremtidsrettede diskusjoner i valgkampen en av hovedgrunnene til dette? Et utadrettet blikk som gir unge nordmenn en idé om hva slags verden vi ønsker? Visjoner og idealer som gir oss svar på ting som gjør oss opprørte? Svar som kan gjøre oss oppglødde?

Er fraværet av mer globale og fremtidsrettede diskusjoner i valgkampen en av hovedgrunnene til at unge ikke stemmer?

Andrew P. Kroglund og Andrew Preston, Forum for utvikling og miljø

Kampanjen «Tenk større», lansert av en rekke ungdomsorganisasjoner for få dager siden, vitner om dette. De vil høre mer om de store spørsmålene, mer debatt om norsk utviklingspolitikk. Før det er for sent – her er fire punkter vi gjerne vil høre mer om før valgkampen har sust forbi.

Barack Obama forklarer hvor sloganet «are you fired up?» kom fra. Dette er valgkampavslutningen fra 2008.

Norge må gå foran

Først: Oljefondet. Verdens største statlige investeringsfond forvaltes på vegne av det norske folk. Fondet eier gjennomsnitt 1.3 prosent av hvert eneste børsnoterte selskap i verden. Stadig får vi nye medieoppslag om Oljefondets investeringer i tvilsomme selskaper.

For framgang i de internasjonale klimaforhandlingene må Norge gå foran.

Andrew P. Kroglund og Andrew Preston, Forum for utvikling og miljø

Før sommeren prøvde Norges Bank, som forvalter Oljefondet, å argumentere for at OECDs retningslinjer – en av de mest anerkjente internasjonale retningslinjene for god praksis for bedrifter og fond – ikke gjaldt dem. ForUM har etterspurt politikken på dette området. Regjeringen har fortsatt ikke gitt oss et godt svar på hvorfor dette skulle være akseptabelt. Vårt ansvar som en internasjonal investor er det all grunn til å debattere.

Så til klimautfordringene. Sammen med andre rike land har Norge sluppet ut 70 prosent av verdens akkumulerte utslipp. Vi har fortsatt ikke forpliktet oss til kutt i klimagassutslipp som tilsvarer det internasjonale klimapanelets anbefalinger. Som det lekkede utkastet til Klimapanelets femte rapport hentyder, forventer vi at den endelige rapporten vil skape såpass mye offentlig bekymring at politikerne tar sjansen til å fremme mer vidtgående tiltak. For framgang i de internasjonale klimaforhandlingene må Norge gå foran og si seg villig til å redusere utslippene med 40 prosent på 1990-nivå.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Tusenårsmålene: Hvor står Norge?

Hva så med norsk våpeneksport? Siste stortingsmelding om våpeneksport viser blant annet at land som Saudi-Arabia, Qatar, Egypt, Kuwait, Libya og Oman har stått på kundelisten for norsk militærutstyr i perioden 2008 til 2011. I en valgkampundersøkelse ForUM har gjennomført hos de politiske partiene, stiller de fleste seg positive til at Norge skal kreve en erklæring fra andre land om at våpen og militærutstyr som kjøpes her, ikke blir videresolgt uten kontroll. En god nyhet. Men Høyre, som støtter dette prinsipielt, vil ikke ensidig innføre et slikt krav fra norsk side.

Valgkampen må ikke bare handle om hvordan vi har det hjemme, men også den verdenen vi ønsker utenfor.

Andrew P. Kroglund og Andrew Preston, Forum for utvikling og miljø

Sist, men ikke minst: Verdenssamfunnet er midt i en omfattende internasjonal øvelse for å bli enige om mål som skal erstatte Tusenårsmålene som utløper i 2015. Budskapet fra FNs nåværende generalsekretær er klar: Vi lever i en mulighetenes tid. Vi har ressurser og kunnskap til å utradere ekstrem fattigdom i vår levetid og få kloden på en bærekraftig retning før det er for sent. Hvor står Norge i alt dette?

Generasjonen som stemmer for første gang vil merke konsekvensene av de avgjørelsene som tas eller ikke tas av dagens politikere. Vi håper i det minste disse velgerne våger å tenke større. Valgkampen må ikke bare handle om hvordan vi har det hjemme, men også den verdenen vi ønsker utenfor. Og da tror vi at flere vil engasjere seg, bli inspirert og til og med oppglødde.

Godt valg!