NRK Meny
Kommentar

Kampen mot tvilen

Statsadvokaten gikk grundig til verks i sin prosedyre i Øygardsaken i formiddag. Målet hans var å rydde tvilen til side.

Klundseter 01.11.12

Statsadvokat Klundseter gikk til angrep på tvilen i sin prosedyre i Øygard-saken i dag.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Bit for bit gikk aktor Thorbjørn Klundseter løs på den overgrepstiltalte ordførerens forklaring, pekte på motsetninger og vurderte enkeltelementer, før han konkluderte. Ta for eksempel Øygards forklaring om det faktum at han og den mindreårige jenta flere ganger delte seng på overnattingsturer, uten at ordføreren så noe galt i det.

«De sov sammen. De delte seng. Ikke en gang der det var mulig, tok han seg bryet med å skille sengene. Hvem er det som vil sette et barn i en slik situasjon at det må dele seng med en voksen? Det er jo ikke naturlig. Og enda verre; han hadde ikke en gang snakket med jentas foreldre om det. Er det noen som tror at jentas mor syntes dette var greit?»

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Riktig av aktor

Det er selvsagt aktors jobb å fremheve poenger som dette. Og nettopp hotellovernattingene kan bli svært sentralt når retten skal gjøre seg opp en mening om Øygards troverdighet. Derfor er det riktig av aktor å bruke tid på dette.

Aktor tok for seg vitne etter vitne som har støttet Øygard, vurderte forklaringene deres og konkluderte til slutt med at mange av vitnemålene ikke kan tillegges vekt.

Olav Rønneberg, leder for krimredaksjonen i NRK

En annen faktor er Skype-meldingene, som var et stort tema under ordførerens forklaring. I sin prosedyre repeterte aktor de dialogene påtalemyndighetene ser som de mest sentrale.

Statsadvokat Klundseter viste også til flere vitner som har bekreftet Øygards påstand om at meldingene, som av utenforstående kunne oppfattes som seksualiserte, i virkeligheten bare var sjargong i omgangskretsen. «Mange av vitnene har ment at dette ble tatt ut av sin sammenheng. Hvordan kan man begripe det? Hvis man leser dette i sammenheng, er det ikke slik det fremstår. Det er retten som bestemmer hvordan retten skal vurdere Skype-meldingene, ikke vitnene», slo Klundseter fast.

LES OGSÅ: Kjære ukjente 16-åring

Fratok vitnene troverdighet

Og nettopp vitners troverdighet var et stadig tilbakevendende tema i aktors prosedyre. Han tok for seg vitne etter vitne som har støttet Øygard, vurderte forklaringene deres og konkluderte til slutt med at mange av vitnemålene ikke kan tillegges vekt.

For noen av dem kan han ha et poeng. Vitner som har viderebrakt udokumenterte påstander,, og det som kan karakteriseres som rent bygdesladder, er neppe noe som faller i god jord hos retten. Og da må retten se bort fra vitner som i utgangspunktet kan ha etablert en tvil om jentas troverdighet.

LES OGSÅ: Slik dominerte ordføreren Vågå i 17 år

Uten tekniske bevis

Aktors viktigste oppgave er nemlig å rydde all tvil til side. Loven tilsier at dersom det er en rimelig tvil, da skal Øygard frifinnes. Det vet også statsadvokaten. Han sa det selv: «Man skal være så sikker som man i det praktiske kan være.» Uten tekniske bevis som bekrefter tiltalen om overgrep, er dette helt avgjørende.

Om statsadvokaten klarte å rydde tvilen tilstrekkelig tilside vil vise seg når dommen faller.