Replikk

Kampdag uten kamp?

Unge Høyre boikotter 8. mars-toget. Hvis vi hadde fulgt deres oppskrift hadde vi aldri hatt en kvinnebevegelse med politisk gjennomslag.

8. MARS KVINNEDAGEN

«Kvinner er ikke enige om alt. Derfor er det ikke mulig å ha et tog der alle kvinner er enig i absolutt alle parolene», skriver Rød Ungdoms Seher Aydar i denne replikken.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Dette innlegget er en replikk til kronikken «En dag for alle kvinner».

Den internasjonale kvinnedagen er en kampdag og ble i første omgang brukt som redskap for retten til stemmerett.

Høyre har tradisjonelt vært mot mange av de store feministiske seirene vi har hatt. Først var Høyre mot stemmerett og nå er de uenig i andre krav, som for eksempel reservasjonsretten. Kanskje det er derfor de ikke har tradisjon for å være med i 8. mars?

Kvinner er ikke enige om alt

Det har aldri vært lett å kjempe for kvinnesaker. Vi som gjør det hele året vet at det krever mye. Nettopp derfor er det enda viktigere at 8. mars fortsatt er en politisk dag. Våre rettigheter har ikke kommet gratis. Det er gjennom slike kamper vi har fått mange av de rettighetene vi har i dag.

Von Tetzchner vil ikke ha en kvinnebevegelse med politisk gjennomslag, men et evig diskusjonsseminar.

Seher Aydar, leder i Rød Ungdom

Jenny Clemet von Tetzchner, som nylig skrev om at Unge Høyre ikke vil gå i 8. mars-toget, vil ikke ha en kvinnebevegelse med politisk gjennomslag, men et evigvarende diskusjonsseminar. Hadde kvinnene jobba på den måten gjennom 1900-tallet, ville vi ikke kommet langt. Kvinner er ikke enige om alt. Derfor er det ikke mulig å ha et tog der alle kvinner er enig i absolutt alle parolene.

Det har vært kvinner mot abortloven, men det var fortsatt helt riktig å gå i 8. mars-tog for den loven. I dag er det noen kvinner som er for reservasjonsrett, men det er fortsatt helt riktig og viktig å gå i tog mot den. 8. mars er en politisk dag, og det gir et politisk uttrykk. Vi kan ikke gå i 8. mars-tog både for og mot reservasjonsretten. Jenny Clemet von Tetzchner vil ikke ha et entydig tog mot reservasjonsretten. Det er nemlig kritikk av hennes parti og hun vil forsvare sine egne.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Stolt kvinnebevegelse

8. marskomiteen er sammensatt av ulike kvinneorganisasjoner, enkeltpersoner, fagforeninger, og politiske partier. Alle avgjørelser stemmes over, og dermed sikres en demokratisk prosess. De vedtatte parolene danner det politiske grunnlaget for toget, og det er derfor ikke lov å ha med underparoler som strider imot ett av hovedbudskapene. Dette er noe Unge Høyre på lik linje med alle andre i komiteen har vært klar over. Det flertallstyranniet bekymrer visstnok høyresiden bare når de selv er i mindretall. Det er ganske lett gjennomskuelig. Jeg kunne sikkert skrevet alle uredelige tinga Unge Høyre har gjort i prosessen, men jeg vil heller fokusere på 8. mars.

8. mars er en politisk dag, og det gir et politisk uttrykk.

Seher Aydar, leder i Rød Ungdom

Jeg er stolt av å være en del av en kvinnebevegelse som har kjempet fram og vunnet kampen for abortloven. Det har vært en av de viktigste seirene i norsk kvinnehistorie.

Reservasjonsretten er et angrep på den loven og betyr at leger får nekte å henvise kvinner videre til en behandling vi har lovfestet krav på. Dette spørsmålet handler om retten til å bestemme over egen kropp og framtid. Når det står på spill er det helt naturlig for meg å gå i 8. mars-tog mot reservasjonsretten. Årets 8. mars-tog vil få større oppslutning enn på mange år. Å forsvare abortloven er noe det store flertallet av norske kvinner samler seg om. Det er en sak som favner bredt, på tvers av politiske retninger og miljøer.

Hvis vi hadde fått bestemme hadde vi hatt frigjøring på alle områder. Damer hadde ikke vært redde for å dra hjem alene etter klokken tolv på kvelden. Kvinner og menns arbeid ville ha samme verdi og samme lønn. Kvinner ville ikke brukt krefter på å mislike hvordan de ser ut. Kvinner og menn ville ta like mye ansvar i hjemmet og ingen kvinner ville vært redd for å komme hjem til vold. Hvis vi fikk bestemme ville alle hatt retten til å bestemme over egen kropp og ha økonomisk selvstendighet. Vi skal gå i tog fordi vi kjemper for frigjøring, likestilling og rettferdighet uavhengig av kjønn, legning og bakgrunn. Det er synd at Unge Høyre er uenig i det.