Hopp til innhold
Replikk

Jomfrutester er bedrageri

Jomfrutesting bryter med sentrale legeetiske prinsipper og medfører skade både på pasienter og samfunnet. For å stoppe dette trenger vi et tydelig regelverk.

høie

«Jomfrusjekker strider mot alt den norske helsetjenesten er, og alt den norske helsetjenesten skal være,» skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i en kronikk. «Helsemyndighetene må stille krav til at leger og helsepersonell som får slike forespørsler tar sitt opplysningsansvar på alvor, og forklarer hvorfor undersøkelsen er verdiløs og skadelig,» svarer legene Ida Gravensteen og Nojoud Koubaa.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Vi mangler dokumentasjon på omfanget av jomfrutesting i Norge. Fortellinger vi får fra våre venner og kollegaer bekrefter imidlertid at både etterspørsel og praksis er reell.

Eksempler vi har fått gjenfortalt er turnuslegen som fikk besøk av en familie som ville sjekke «ærbarheten» til sin syv år gamle datter etter hun hadde falt på sykkel. Et annet eksempel er allmennlegen som velmenende ga den vordende bruden en attest på at hun var jomfru.

Kunnskapsmangel er ikke en fullgod forklaring

Når en gynekologisk undersøkelse ikke er dugelig til å si noe som helst om en kvinnes seksuelle praksis, hvorfor er jomfrutesting og kyskhetsattester et tema?

Kunnskapsmangel er ikke hele forklaringen. Etterspørselen er tuftet på tradisjoner fra kulturer der den kollektive kontrollen av kvinners seksualitet står ekstra sterkt. Når kvinner skal inngå ekteskap forventes det at «varen er ny». Blør hun ikke på bryllupsnatten risikerer hun å bli sendt i retur, med mindre en legeattest kan bekrefte at «jomfruhinnen er intakt».

Når myten om jomfruhinnen brukes som et pressmiddel for å sikre seksuell «renhet» blant jenter, er det ikke rart at den er vanskelig å avlive.

En av oss undertegnede har i flere år forsøkt å forklare jenter med minoritetsetnisk bakgrunn hvor feilaktige og skadelige slike attester er. Undertegnede blir møtt med hoderisting, stemples som vulgær og at hun ikke vet hva hun snakker om – seks års legeutdanning til tross.

Når myten om jomfruhinnen brukes som et pressmiddel for å sikre seksuell «renhet» blant jenter, er det ikke rart at den er vanskelig å avlive. Prestisjen ved å være jomfru faller bort hvis jomfrudom ikke kan bevises medisinsk.

Skadelig praksis

Leger som tilbyr jomfrutesting tenker ikke over hva det egentlig koster. Selv om intensjonen kan være å beskytte kvinnen, brytes prinsippet om å ikke skade.

En gynekologisk undersøkelse oppleves svært intim, selv for voksne, samtykkekompetente kvinner. Underlivsundersøkelser utført på barn uten en tungtveiende og medisinsk begrunnelse kan sidestilles med overgrep. I den grad undersøkelsen sår tvil om jenters jomfruelighet medfører det tap av ære og integritet. Dermed undergraves kvinners tillit til legen og til helsevesenet.

Underlivsundersøkelser utført på barn uten en tungtveiende og medisinsk begrunnelse kan sidestilles med overgrep.

I et samfunnsperspektiv er det skadelig at leger tilrettelegger for at jenter kan fremlegge fiktive kyskhetsbevis. Jenter med minoritetsbakgrunn som motsetter seg slike undersøkelser risikerer å bli sett på som «urene», eller mistenkt for at de har noe å skjule. Dessuten er det med på å opprettholde myten om jomfruhinnen.

FØLG DEBATTEN: Twitter og Facebook

Helsemyndighetenes ansvar

Leger som utfører jomfrutester, driver bedrageri. De påfører samfunnet unødvendige økonomiske belastninger og opprettholder kvinneundertrykkende holdninger basert på feilinformasjon.

Når praksisen åpenbart bryter med legers etiske regler og helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet, er det ikke nok at Bent Høie forventer at den opphører. I mangel på konsekvenser vil enkelte leger fortsette å utstede jomfruattester.

Når praksisen åpenbart bryter med legers etiske regler og helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet, er det ikke nok at Bent Høie forventer at den opphører.

Helsemyndighetene må stille krav til at leger og helsepersonell som får slike forespørsler tar sitt opplysningsansvar på alvor, og forklarer hvorfor undersøkelsen er verdiløs og skadelig.

Regelverket må tydeliggjøres. Omfanget av jomfrutesting i Norge må avdekkes, og tilfeller av jomfrutester bør meldes til Helsetilsynet. Manglende korreksjon bør medføre sanksjoner, i ytterste konsekvens tap av legelisensen.