Hopp til innhold
Replikk

Jeg hører deg, Christina Fraas!

Jeg kan si det nå, ettersom jeg er blitt ropt etter på NRK Ytring: Jeg ønsker å forby såkalt homoterapi.

Likestillingsminister Abid Raja med regnbueflagget

Det handler om å slå ring rundt mangfoldet, slå ring rundt frihet og samhold, skriver likestillingsministeren.

Foto: Solfrid Skaret / Oslo Pride

I en kronikk lørdag spør Christina Fraas hva jeg vil gjøre med at det fortsatt ikke er et forbud mot å behandle homofili som en sykdom som kan kureres.

Konverteringsterapi, eller såkalt homoterapi, påfører mennesker basert på deres kjønnsidentitet, seksuelle orientering, seksuelle legning, seksuelle tanker eller handlinger – skyld og skam. En psykisk tvang som fratar mennesker, barn og unge, og voksne, livslyst og verdighet. Slik kan vi bare ikke ha det i Norge. Derfor vil jeg forby konverteringsterapi.

Norge har alltid gått foran og kjempet frem frihet, og det vil jeg at Norge skal fortsette å gjøre, også i denne saken.

Religionsfriheten skal ikke kunne gi slike mørke følger.

Vi vet at konverteringsterapi skjer i Norge. Det har Morten Hegseth gjennom sin serie i VG dokumentert for oss alle. Det er skammelige handlinger som gjennomføres i religionens navn, og rammer mennesker med bakgrunn fra alle religioner.

La meg si det helt klart: Jeg er for religionsfrihet og for ytringsfrihet. Ytringsfrihet er den aller viktigste verdien vi har, og alle andre rettigheter og verdier bygger videre på ytringsfrihet.

Vi står også støtt bak religionsfrihet. Og religion i seg selv kan være både vakkert, veien til indre sjelefred og skaper både samhold og fellesskap. Men religion kan også bli til noe svært mørkt og farlig, noe destruktivt. Noe som får folk drept og forfulgt, noe som kan brukes til å frata mennesker deres selvtillit, selvfølelse og livslyst.

Og jeg mener at religionsfriheten ikke skal kunne gi slike mørke følger.

Vi vet at konverteringsterapi skjer i Norge.

Da jeg selv gikk i Pride for første gang i 2009, ble det ikke konsekvensfritt. Jeg ble kalt sviker, avhopper, og en som ikke eide verken moral eller religiøs skam. Svært mange fra «mitt» miljø reagerte og forsøkte å ramme meg med negativ sosial kontroll.

Jeg husker også at reaksjonene mot Knut Arild Hareide heller ikke var ubetinget positive da han deltok. Jeg har siden 2009 gått i Pride-paraden mange ganger, og det vil jeg fortsette å gjøre. Fordi det handler om å slå ring rundt mangfoldet, slå ring rundt frihet og samhold.

I fjor da jeg åpnet Oslo Pride, hadde jeg også et budskap til alle politiske og religiøse ledere i verden; om at de skal slutte å forfølge andre mennesker i religionens navn, og at de skal la alle mennesker i deres land være frie. Frie til å elske hvem de vil, og leve det livet de ønsker i frihet.

Og derfor må vi i Norge gå foran, slik vi alltid har gjort, om å fremme frihetsverdier – her hjemme i Norge, og der ute i verden.

Det er skammelige handlinger som gjennomføres i religionens navn.

Jeg som født og oppvokst muslim i Norge, som er nestleder i Norges eldste og eneste liberale parti, Venstre, og som også er likestillingsminister i den norske regjeringen, jeg ønsker å forby konverteringsterapi.

Jeg ønsker å forby det så langt det lar seg gjøre innenfor Grunnloven og våre internasjonale menneskerettslige konvensjonsforpliktelser.

La det ikke være noen tvil: Dette har jeg jobbet intenst og målrettet for, fra den dagen jeg ble utnevnt som kultur- og likestillingsminister i regjeringen.

Og det jeg nå kan si, ettersom jeg er blitt ropt etter her på NRK Ytring, er at regjeringen er helt i sluttfasen av sitt arbeid, og jeg har alle intensjoner om å komme tilbake til dette før jeg tar sommerferie.

For jeg hører deg, Christina.

Følg debatten: