Kommentar

Jakten på lokalkjendis-medvind

NRKs første kommunevalgstall bærer bud om en spennende lokalvalgkamp. Her er et dykk bak hovedtallene.

debatten_storby

Storbypolitikk var tema for Debatten på NRK1 forrige uke. Ap og Høyre i Oslo, Bergen og Trondheim møttes til dueller.

NB:

Denne analysen ble publisert 11. februar og er basert på tall som analysebyrået Norstat senere har opplyst NRK om at er feil.

<<Deler av kommentaren *>> baserer seg dermed på faktum og konklusjoner som ikke er riktige. Dette er nå (18. februar) markert.

Kommentaren ville selvsagt hatt andre problemstillinger og inngang hvis den ble skrevet på nytt. Endringene for Høyre og Frp er selvsagt analyseverdig. Samtidig er det ikke en fullgod løsning å slette den opprinnelige teksten.

Jeg skriver ny tekst med oppdaterte mars-tall om et par uker.

Jeg håper en ryddig løsning er å her tydelig gjøre oppmerksom på feilen.

Les mer om saken her.

Lars Nehru Sand, Oslo, 18. februar.

---

La oss begynne med kommunevalgsmålingen hvor Norstat har spurt et representativt utvalg av befolkningen hva de ville stemt hvis det var kommunevalg, målt mot kommunevalget i 2011. Da gjorde Ap og Høyre et sterkere valg enn ved stortingsvalget 2013. For Frp var tendensen stikk motsatt.

Grunn til Ap-optimisme på starten av valgåret

Kommunevalgsåret starter veldig bra for Arbeiderpartiet. >>Partiet går mer frem fra januar til februar i lokalpolitikken enn nasjonalt, om enn fra et lavere nivå.*<< Det er i seg selv ikke uvanlig at Ap ligger bedre an rikspolitisk enn lokalpolitisk, blant annet fordi Høyre styrer folkerike kommuner. Ap går likevel kraftig frem fra et allerede godt resultat i 2011.>>En oppslutning på 38,9 er 7,2 prosentpoeng frem siden 2011, 2,5 prosentpoeng fra januar.*<<

>>Riktige kommunetall for Ap: 36,9 prosent i januar. 39,7 prosent i februar. Fremgang 2,8 prosent *<<

>>Bryter man ned de nasjonale kommunevalgstallene ned på kommunenivå, ser Ap ut til å -med denne målingen som valgresultat- kunne overta styringen av Oslo.*<< Dette forutsetter relativt sett samme utvikling lokalt i Oslo, som nasjonalt, med bakgrunn i valgresultatet i Oslo fra 2011. Dette er ingen prognose, men statistisk nedbrytning/simulering med større feilmargin. Den forrige lokale meningsmålingen i Oslo (Aftenposten i desember) viser et mer dødt løp. Uansett: Makten er innen rekkevidde for Ap i Oslo. Å gjenerobre makten i hovedstaden etter 20 år med Høyre-styre er en viktig kamp i kampen for Ap.

Et godt nasjonalt utgangspunkt gir også grunn til å tro at Ap beholder styringen i Skedsmo (over 100 år på rad allerede) og Fredrikstad. Også i Trondheim virker den utvidede rødgrønne koalisjonen å få fornyet tillit.

Tromsø er vanskelig å simulere med bakgrunn i nasjonale tall. Den overraskende nok avtroppende ordføreren Jens Johan Hjorts personlige popularitet har sikret Høyre gode tall. Tre målinger tatt opp i januar/februar for Nordlys og iTromsø viser rødgrønt flertall. Det er enda tidlig i en valgkamp med en dramatisk vending, så Tromsø fremstår som åpen, selv om Arbeiderpartiet pr nå har det mest gunstige utgangspunktet.

Bergen, Stavanger og Kristiansand ligger godt an til å forbli borgerlig styrt også etter høstens valg. Det bekrefter også tendensene i dagens kommunebarometer fra NRK, 215 dager før lokalvalget.

Lokalaviskjendisene har vært en del av oppskriften for Høyre. En tilsvarende medgang fra lokalt nivå inn i rikspolitikken håper selvsagt Støre å kunne bygge en valgseier rundt i 2017.

Lars Nehru Sand

Ser man på styringen av disse byene, ser man også hvor viktig kampen om sentrumspartiene er for Høyre og Ap. De to hovedrivalene trenger ett eller flere sentrumsparti med seg for å styre. I Oslo, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger, og Tromsø er gir Venstre og/eller KrF borgerlig styre i dag. I Trondheim har de to partiene sett mot den opprinnelige rødgrønne alliansen. Det er i dette bildet man må forstå Støres sentrums-flørt som kommentar til dagens måling.

Derfor er byene større enn seg selv.

For partiene er byene mulige utstillingsvindu. Erna Solberg viser ofte til at over halvparten av landets befolkning bor i en kommune Høyre styrer. Partiet styrer ikke halvparten av våre 428 kommuner, men der hvor det bor flest folk.

Det rødgrønne regjeringsprosjektet hadde i 2005 godt av å kunne vise til Trondheim-prosjektet i 2003. Høyre liker å snakke om Osloskolen når de skal forklare skolepolitikken sin nasjonalt. Å ha tydelige ansikter og lokale kjendiser å vise til, sier noe mer om at politikken er mye nærmere hverdagen din enn Støre og Solberg. Derfor er det hverken rart eller uvanlig at kommunevalgs-Høyre gjør det bedre enn stortingsvalgs-Høyre på både Tv2 og NRKs partimålinger i februar. Etter Høyres svake 2005-valg, ble lokalpolitikerne en viktig del av Solbergs suksessoppskrift frem mot 2009-valget (fikk inn stortingsrepresentanter fra hvert fylke) og 2013 (veltet det rødgrønne flertallet). Verdien av lokale ambassadører som er godt kjent har vært viktig hele veien.

Lokalaviskjendisene har vært en del av oppskriften for Høyre. En tilsvarende medgang fra lokalt nivå inn i rikspolitikken håper selvsagt Støre å kunne bygge en valgseier rundt i 2017. Da er høstens valg en viktig rundingsbøye.

Valkampen 2015 startar hos oss. Og det skal handle om storbyene. Bergen, Trondheim og Oslo stiller på kvart sitt lag med lagleiarane Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. Direktesendt debattprogram med programleder Ingunn Solheim.

Høyre-utfordringer nasjonalt >>og lokalt*<<

>> Høyre starter 2015 med en markert, men ikke signifikant, nedgang i kommunevalgsoppslutningen fra januar til februar. Tendensene er de samme lokalt, som nasjonalt, men med større styrke. *<<

Høyres lojalitet er større ved spørsmål om lokalvalg, overgangen til Ap er mindre (men markert) og Høyre har mellom 15 og 20 prosent mobiliserbare velgere som sitter på gjerdet. Intet beksvart utgangspunkt, altså.

Hvor stor betydning regjeringsslitasjen får for Høyre og Frps lokale valgkamp er en av hovedtrendene å følge med på frem mot valget.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK

Bildet er likevel at regjeringsslitasjen, den som bidrar til oppslutningsfall kombinert med stor overgang fra Høyre til Ap nasjonalt, smitter over på kommunetallene. Regjeringsslitasjen hos Erna Solberg, gjør naturlig nok jobben vanskeligere for Fabian Stang og Stian Berger Røssland i Oslo. Hvor stor betydning regjeringsslitasjen får for Høyre og Frps lokale valgkamp er en av hovedtrendene å følge med på frem mot valget.

Nasjonalt lyspunkt for Frp

For Frp starter året ganske bra. Fremgang både nasjonalt >>og lokalt *<<. Riktignok basert på et veldig dårlig lokalvalg sist. Det kan komme godt med nå, at regjeringsslitasjen ikke ser så alvorlig ut på valgnatta, fordi tv-grafikken vil sammenligne med et dårlig utgangspunkt.

Stortingsvalgstallene viser ikke bare en økt oppslutning, men også kjærkomment bedre lojalitet for Frp. I tillegg lekker partiet noe mindre enn tidligere måneder til Høyre, Ap og gjerdet - sine tre argeste konkurrenter.