Kronikk

Ja, vi elsker – korps

Nasjonaldagen ville ikke vært den samme uten skolekorpsene. 60 000 musikanter bærer en nasjonal kulturarv, og verdien av korpsene går langt utover deres innsats hver 17. mai.

Et skolekorps spiller på nasjonaldagen

Ingen 17. mai uten skolekorps. Norske korps preges av stor aktivitet og høyt musikalsk nivå. Men medlemsmassen synker, og det er viktig at samfunnet forstår den store verdien av korpsbevegelsen, hevder kronikkforfatteren.

Foto: Keilen, Berit / NTB scanpix

I fjor feiret vi 200-årsjubileet, og mange av våre korps spilte den nyskrevne marsjen «Det går et festtog gjennom landet». I år kan en nesten få inntrykk av at «det går et svensk tog gjennom landet».

Slik er det selvsagt ikke, selv om vi er glad for at også svenske korps kommer hit på nasjonaldagen. Over 1600 norske musikkorps vil sørge for at også årets nasjonaldag blir preget av musikkorpsene. I byene, bygdene, på Vestlandet, i Nord-Norge og i Siljan. På sistnevnte sted vil det være et korps fra Borås som spiller.

Dagen er ikke den samme uten korps

Interessen i media for de få svenske korpsene som spiller i Norge på 17. mai er fascinerende. Mer interessant er engasjementet og ønsket i de aktuelle lokalsamfunnene om å få på plass et musikkorps på nasjonaldagen vår. For å låne et slagord til en stor medieaktør: «Dagen blir ikke den samme uten».

Nei, dagen er ikke den samme uten. I nasjonsbyggingen har korpsene spilt en viktig rolle som identitetsbyggere. For 50 år siden var slagordet til Norges Musikkorps Forbund: «Hver skole sitt korps».

I nasjonsbyggingen har korpsene spilt en viktig rolle som identitetsbyggere.

Håkon Mogstad

Korpset ble skolens ansikt utad. Musikklæreren var dirigent og «mødrelagene» sørget for penger til drift og turer. I dag er «mødrelagene» ute i arbeidslivet og skoler har slått seg sammen.

Norske korps holder høyt nivå

Likevel spiller rundt 60 000 musikanter i korps. Mange av dem er med til langt inn i pensjonsalderen. Kvaliteten på korpsene har økt formidabelt, helg etter helg er det konserter, seminarer, konkurranser og festivaler. Korpsene er aktive hele året.

Vi vil gi det norske folk 17. mai-følelsen. Det gjør noe med oss når vi hører korpset spille «Ja, vi elsker».

Korps er inkluderende og inspirerende, og ikke minst engasjerende. Og – vi er livskraftige de resterende 364 dagene i året.

Jente spiller saksofon

En viktig del av nasjonaldagen: En ung musikant i dyp konsentrasjon under 17. mai-feiringen

Foto: Richardsen, Tor / NTB scanpix

Første helgen i mai deltok tre av våre korps i Europamesterskapet for brassband i Tyskland. Vi hevdet oss helt i toppen, i år ble det en bronse og to fjerdeplasser, noe som viser at korpsene holder høy musikalsk kvalitet. Hver sommer deltar cirka 3000 barn og unge på sommerkurs. En uke med musikk, samspill og vennskap. Hvert år deltar cirka 10 000 barn, unge og voksne på våre norgesmesterskap.

Vi har fokus på sosial inkludering, slik at korpsbevegelsen også i fremtiden speiler samfunnet.

Håkon Mogstad

Høy aktivitet, men medlemstallene synker

Det smerter å se at medlemstallene peker nedover. Norges Musikkorps Forbund jobber daglig med å fremme hobbyen til 60 000 medlemmer. Fordi korps gir mestring, glede og musikalsk kvalitet.

Hver dag jobber vi for:

At vi skal beholde så mange som mulig av de 10 000 nye aspirantene som hvert år begynner i musikk- og drillkorps.

At vi sørger for best mulig betingelser for alle korpsene våre, og derfor kan feire ti nye medlemskorps i løpet av 2014.

At samfunnet skal forstå at det er helse i hver tone, og at vi har fokus på sosial inkludering, slik at korpsbevegelsen også i fremtiden speiler samfunnet.

At dirigenter i korps har best mulig kompetanse.

Sagt på en annen måte: Norges Musikkorps Forbund jobber hver dag for å styrke det enkelte korps. Akkurat som korpsene gjør sitt for å styrke sin posisjon i lokalmiljøet, se den enkelte musikant eller drillutøver og lage gode konserter for lokalbefolkningen.

Det gjør noe med oss når vi hører korpset spille «Ja vi elsker».

Håkon Mogstad

Norges Musikkorps Forbund har et samfunnsoppdrag vi tar på ytterste alvor.

Fordi vi forvalter en kulturhistorie.

Fordi det å lage musikk sammen med andre er en verdi i seg selv.

Fordi det gir #korpslykke.

Fordi det er gøy.

Vår visjon er «Alle snakker korps». Det gleder oss at media er opptatt av oss rundt 17. mai, når festtoget går gjennom landet.

Selv om det meste skjer resten av året.

Ha en strålende nasjonaldag!