Replikk

Islam Net forebygger radikalisering

Det har den siste tiden vært skrevet mye kritisk om Islam Net. Kritikerne har misforstått.

Fahad Qureshi Islam Net

Islam Net-leder Fahad Quershi mener kritikerne har misfostått organisasjonen og ikke ser at de arbeider mot radikalisering. Her er Quershi fotografert i forbindelse med et arrangement på Høgskolen i Oslo og Akershus i desember i fjor.

Denne replikken er et svar på kronikken «La han kaste den første sten» av daglig leder i Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank, Linda Alzaghari.

Vi i Islam Net mener ikke at folk skal giftes bort uten samtykke, steines eller drepes. Vi forholder oss til norsk lov og oppfordrer alle til å gjøre det samme.

Islam er en fredelig religion, ikke en hatefull ideologi. Vi som muslimer er opptatt av å skape et samfunn basert på kjærlighet og likeverd. Vi er opptatt av å få ungdom ut av kriminelle miljøer og integrert i samfunnet. Vi får stadig henvendelser fra ungdom som lider av depresjon, psykiske problemer, identitetskrise, økonomiske problemer og bekymringer om at bekjente blir radikalisert. Dette er store utfordringer vi har med å gjøre og vi gir alt vi har av tid og energi for å hjelpe ungdommene inn i en trygg omgivelse hvor de får en god forståelse av sin religion og ikke faller ut av samfunnet.

LES OGSÅ: – Tror Alzaghari har misforstått

Forebygger radikalisering

Radikalisering er et reelt problem, selv etter 22. juli. Vi vet gjennom Breiviks manifest at hans største fiende var nettopp islam. Dette viser at behovet for korrekt informasjon om islam er større enn det noen gang har vært tidligere, både blant ikke-muslimer og blant muslimer. Vi jobber målrettet for å forebygge radikalisering ved dialogarbeid blant de som er i faresonen.

I England demonstrerer radikale fra begge sider mot hverandre og det ender ofte voldelig. Et slikt klima ønsker vi ikke Norge.

Fahad Qureshi

I England har det utviklet seg et hatsk klima hvor radikale fra begge sider demonstrerer mot hverandre og det ender ofte voldelig. Et slikt klima ønsker vi ikke Norge, men vi ser at slike miljøer har vokst betraktelig de siste årene. Erfaringer viser at tidlig dialogarbeid har en positiv effekt. Ettersom politiet ofte har begrensede ressurser og nettverk, og mangler en stemme som når ut til slike miljøer, er vi en organisasjon som satser på det området. Vi har et mål om å jobbe mer aktivt innenfor flere av punktene som er foreslått for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Hvis vi skal klare dette, er vi avhengig av tilstrekkelige økonomiske ressurser.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook og Twitter

Ikke ressurser fra Saudi-Arabia

Det påstås at vi får ressurser fra Saudi-Arabia. Det er ikke sant, vi har ikke fått en eneste krone fra Saudi eller andre land. Vi finansierer vårt arbeid med donasjoner fra ungdommer i Norge.

Vi finansierer vårt arbeid med donasjoner fra ungdommer i Norge.

Fahad Qureshi

Riktig nok er vi Norges største muslimske frivillige organisasjon med et stort nettverk. Men mangel på ressurser gjør det svært begrenset hvor langt vi klarer å nå ut med islams fredelige budskap i vårt forsøk på å forebygge radikalisering.

Regjeringen bør sette ned et utvalg som kan jobbe med en langsiktig tiltaksplan mot radikalisering. I denne planen er det uhyre viktig at Islam Net får økonomisk støtte, for det er vi som når ut til de som faktisk er i faresonen både i kriminelle og radikale miljøer!