Kronikk

Internettpolitikken

En nettgründer som FBI vil arrestere, stiller til i valget i New Zealand denne helgen med eget parti. Han har en enkel, men storslått agenda.

Kim Dotcom på "Internet Pool Party"

Kim Dotcom er mannen bak New Zealands 'Internet Party'. Her er han fotografert under et arrangement kalt 'Internet Pool Party' i april.

Foto: NIGEL MARPLE / Reuters

Verdens siste frie, åpne fellesrom er under angrep.

Internett har gitt oss nye forbindelser og perioden med raskest innovasjon i menneskehetens historien, både på godt og vondt. Millioner av mennesker har fått en stemme, og globaliseringen har skutt fart. Internett har forbedret livene til utallige mennesker, avdekket feil og har hjulpet med å få fram gode løsninger.

Det er i dag tusenvis av små og større organisasjoner der ute som jobber for å holde dette rommet åpent, og utvikle det til det beste for alle.

Å dele kunnskap på tvers av klasser og landegrenser har aldri vært enklere. Direkte demokrati testes ut, og gir lettere og billigere tilgang til politikkens verksted. Men samtidig lever vi også i en tid der noen nasjoner forsøker å «skru av» internett når det passer, en tid med total overvåkning, der våre mest private rom invaderes, der deling blir kriminalisert, der en utvikler brannmurer mot porno og gambling. En tid med cyberkrig, og en tid med heksejakt på aktivister, journalister og varslere.

Inspirert av politiaksjon

Med dette som bakteppe har flere av dem som myndighetene forfølger, forsøkt å rette søkelyset tilbake på myndighetene. De vil rette oppmerksomheten mot det bisarre i lovene som enten har sendt dem i fengsel, eller tvunget dem til å ta opp kampen mot noen av de mektigste firmaene i verden. En av disse er Peter Sunde, som stilte til valg for Piratpartiet i Finland men nå sitter i fengsel for sitt arbeid med Pirate Bay.

Verdens siste frie, åpne fellesrom er under angrep.

Birgitta Jonsdottir

Og så er det entreprenøren Kim Dotcom og partiet han grunnla i New Zealand, Internet Party. New Zealand har mye til felles med mitt eget hjemland, Island – små nasjoner tett knyttet til de større, med en grunnleggende skepsis til deres forsøk på å tvinge gjennom sin vilje.

Kim Dotcom sier han ble inspirert til å starte Internet Party etter politiaksjonen mot ham og hans familie. Aksjonen, kjent bare som «The Raid», involverte 77 politibetjenter og to helikoptre. Dotcoms hjem, der han bodde sammen med sine tre barn og kone – som på det tidspunktet var gravid i syvende måned – ble stormet, og Dotcom arrestert i den største og mest dramatiske politiaksjonen noensinne på New Zealand- Aksjon som var iverksatt etter ønsker fra FBI, som ville stoppe Dotcoms deletjeneste Megaupload.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Lover ble brutt

Tha Raid, og New Zealands marionetteaktige oppførsel, minnet landets innbyggere om lignende, underdanige episoder. Kim Dotcom forklarte i intervjuer at han mente aksjonen ikke sto i noe forhold til det han var anklaget for, og også hvordan Megaupload fungerer. Dette vekket sympatien hos mange i New Zealand.

Rent juridisk skulle han ha forlatt New Zealand for flere måneder siden. Men mens Dotcom kjempet mot utvisningsordren gjennom rettssystemet, begynte flere oppsiktsvekkende detaljer å komme ut. Lover hadde blitt brutt. Selv newzealandske myndigheter innrømmer det nå.

Må få våre egne inn i systemet

Saken mot Kim Dotcom belyser sentrale deler av «krigen for internett»: Opphavsrett og retten til private data. Dette er kjernen i Piratpartiets politikk. Et av de største problemene vi står overfor i dag, er lovgivernes totale mangel på forståelse for hvordan teknologien fungerer i praksis, og en tilsvarende manglende forståelse for nettkultur – det siste er like utbredt også i andre deler av statsapparatet.

Jeg kommer helt sikkert til å remikse og gjenbruke deler av Internet Partys politikk i mitt eget arbeid på Alltinget her på Island.

Birgitta Jonsdottir

Det er grunnen til at vi må få egne folk inn i systemet. Enten ved å bygge egne partiplattformer, men også ved å lære opp tradisjonelle partier til å forstå lovene de er i ferd med å innføre. Jeg var med å grunnlegge det islandske Piratpartiet, og vi fikk 5 prosent av stemmene i vårt første valg i fjor. Men jeg jobber også for å hjelpe folk fra andre land som vil bygge videre på de grunnleggende elementene av Piratpartiets prinsipper. Jeg følger med stor interesse utviklingen til lignende partier, som for eksempel Internet Party, som stiller til valg i New Zealand nå 20. september.

Det virker på meg som om de gjør omtrent alt rett – politikken deres er godt utformet og stemmer heldigvis overens med verdiene til den globale Piratparti-bevegelsen.

En radikal forbedring

Jeg kommer helt sikkert til å remikse og gjenbruke deler av deres politikk i mitt eget arbeid på Alltinget her på Island. Internet Partys presentasjon av sine forslag om for eksempel opphavsrett og tilgang til forskning, minner meg litt om hvordan vi utformet Icelandic Modern Media Initiative (IMMI). Det var basert på lover og reguleringer som hver for seg ikke er radikale, men heller pragmatiske og gjennomførbare – forandringer verden desperat trenger for å kunne bevege seg litt framover.

Piratene kommer til å forandre og tilpasse seg, og kanskje er det ikke lenger behov for oss når vi har fått spredt kunnskap i de ulike delene av statsapparatet.

Birgitta Jonsdottir

Men skulle alle våre forslag gå gjennom og bli vedtatt, vil det føre til en radikal forbedring av de grunnleggende bestanddelene av vårt demokrati.

Man kan med en viss rett hevde at avdelinger av Piratpartiet rundt om i verden har inspirert andre til å følge opp med lignende politikk og interesseområder – og det er selvfølgelig helt i vår ånd at andre lar seg inspirere og gjenbruker og remikser det vi har bidratt med. Piratene kommer til å forandre og tilpasse seg, og kanskje er det ikke lenger behov for oss når vi har fått spredt kunnskap i de ulike delene av statsapparatet.

FØLG DEBATTEN : @NRKYtring på Twitter

For alles framtid

Kim Dotcoms Internet Party har en enkel, men storslått agenda. Den er gjennomførbar, og den må settes ut i livet.

Internet Party og Piratpartiet har så mye til felles at det må finnes en felles grunn for remiksing og kunnskapsdeling om hvordan vi skal forbedre våre samfunn og verden for øvrig for framtiden til oss alle.