Kommentar

Intense timer i retten

Statsadvokatens utspørring gikk inn i en intens fase i formiddag. Svarene fra tiltalte kan bli avgjørende for skyldspørsmålet.

Sigrid-tiltalte og Nina Prebe

Foreldrene til den drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne fikk heller ikke i dag flere svar på hva som skjedde med datteren, skriver Olav Rønneberg. Bilde fra Oslo Tingrett tirsdag ettermiddag.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Den tiltalte 38-åringen hadde ingen forklaring på hvorfor det ble funnet flere titalls blodspor fra Sigrid i campingvogna han disponerte. Han kunne heller ikke forklare hvorfor jenta ble funnet pakket inn i tekstiler som kan stamme fra den samme vogna.

Aktor Nina Prebe gikk grundig til verks da den tiltalte fortsatte sin forklaring i formiddag. Hun startet med å be 38-åringen fortelle om låven på Bryn i Oslo, der han disponerte en campingvogn. Han har tidligere forklart at han pleide å sove i vogna da han var i Oslo. På direkte spørsmål bekreftet 38-åringen at låven var låst med to hengelåser, og at det var han som disponerte nøklene på tiden da Sigrid forsvant.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facbook

Fjernet innredning i campingvogn

På spørsmål fra statsadvokaten bekreftet 38-åringen at han i tidsrommet rundt forsvinningen satte i gang en større ominnredning og rengjøring av campingvogna.

Årsaken skal ha vært at han nylig hadde hatt en venninne på besøk, og at han ville fiffe opp vogna i tilfelle nye besøk. Han fortalte hvordan han rev opp senga, tok ned gardinene og fjernet deler av en vegg. Han kvittet seg også med dyner og puter, og deler av et teppe som lå på gulvet i vogna.
– Hvorfor ville du bygge om på akkurat dette tidspunktet?, ville aktor vite.

– Det var tilfeldig, svarte 38-åringen.

På spørsmål fra statsadvokaten bekreftet 38-åringen at han i tidsrommet rundt forsvinningen satte i gang en større ominnredning og rengjøring av campingvogna.

Olav Rønneberg, krimredaksjonen i NRK

Men aktor gav seg ikke. Hun viste til at det er funnet flere titalls blodspor fra Sigrid i denne delen av campingvogna. Den tiltalte avviste at han på noe som helst tidspunkt har observert blod inne i campingvogna. Heller ikke da han bestemte seg for å fjerne gardiner, puter, sengebunn og teppe.
– Når du velger å fjerne disse tingene, så har det ingenting med å gjøre at det er blod fra Sigrid i sengedelen av campingvogna?, spurte Prebe

– Nei, svarte den tiltalte.

NRKs SAMLESIDE: Drapet på Sigrid Schjetne

Tekstiler fra vogna

Han ble senere vist bilder av tekstiler som Sigrid var pakket inn i da hun ble funnet. Påtalemyndigheten mener flere av tekstilene stammer fra campingvogna.

– Hvordan kan det ha seg at hun er pakket inn i disse tingene?

– Det er ganske merkelig. Ingen har spurt meg hva jeg ville gjort, men jeg ville i alle fall ikke ha pakket inn en haug med bevis.

Heller ikke da han ble konfrontert med flere andre blodfunn var det mulig for 38-åringen å gi noen fullgod forklaring.

Olav Rønneberg, krimredaksjonen i NRK

Heller ikke da han ble konfrontert med flere andre blodfunn var det mulig for 38-åringen å gi noen fullgod forklaring. Men han avviste på det mest bestemte at han har noe med drapet å gjøre, og holder fast på at han ikke vet hvordan blodet fra Sigrid kan ha havnet i campingvogna han disponerte.

Også blodfunn på en brosjyre i en container på utsiden av låven, skader på bilen og innkjøp av salmiakk har den tiltalte problemer med å gi fullgode forklaringer på. Selv hevder han at vaskemiddelet ble innkjøpt for å rengjøre campingvogna, påtalemyndigheten mener formålet var å skjule spor på avdøde.

FØLG DEBATTEN: @NRKytring på Twitter

Ingen svar

De manglende forklaringene på rekken av tekniske funn kan bli avgjørende for den tiltalte. Sammen med det faktum at han husker svært lite, spesielt fra dagene da Sigrid forsvant. Samtidig er det viktig å huske på at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden i saken. Det er statsadvokaten som skal overbevise retten om at han er skyldig, ikke motsatt.

Sigrids mor var tilbake i retten i dag, sammen med sin mann. Sittende få meter fra den tiltalte var det utvilsomt en stor belastning å følge utspørringen. Men alle detaljene til tross; heller ikke i dag fikk foreldrene noen flere svar på hva som skjedde med datteren.