Replikk

Ingen vanlig religion

Verken Dagbladet eller Assidiq forstår islam.

Yousef Assidiq

Hvis Yousef Assidiq (bildet) leser Koranen med et åpent sinn, vil han måtte konstatere at islam ikke er noen vanlig religion, skriver SIAN-leder Arne Tumyr.

Foto: Nadir Alam / NRK

NRK Ytring har 19. april gitt plass til en kronikk av skribent og muslim, Yousef Assidiq, der han – etter å ha kritisert Dagbladet for å ha trykket en annonse for Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) – med avsky og innbitt hat svinger sverdet over islammotstandere – i denne sammenhengen SIAN generelt og undertegnede spesielt.

I et tilsvar forsvarer sjefredaktør John Arne Markussen på prinsipielt grunnlag at avisen slapp annonsen gjennom internkontrollen, men han føyer til at han ikke liker SIAN. Han har ingen «problemer med å forstå skribentens ubehag knyttet til det SIAN står for». Dermed stiller sjefredaktøren seg sammen med islam-sympatiserende strømninger – samtidig som SIAN brennemerkes også av Dagbladet.

Sperrer mennesker inne

Assidiq skriver i sin kronikk at han ikke trodde sine egne øyne da han så en annonse for SIAN i Dagbladet. Så spørs det om han tror sine egne øyne når han i Koranen og sharia ser de barbariske og inhumane lovregler muslimer skal følge. Hvis han leser med et åpent sinn, vil han måtte konstatere at islam ikke er noen vanlig religion, men et sammenvevd totalitært samfunnssystem som består av politikk, religion, kultur, juss, sosialpolitikk, økonomi og militærvesen. Det islamske diktatur sperrer mennesker inne i et liv i ufrihet.

Det er ganske interessant å registrere at Assidiq forholder seg til ytringsfriheten på samme måte som islamister verden over: Vi er for ytringsfrihet, men grensen trekkes når islam og «Profeten» kritiseres.

Arne Tumyr, leder av SIAN

Det er dette islamister ikke vil høre snakk om. Det er ganske interessant å registrere at Assidiq forholder seg til ytringsfriheten på samme måte som islamister verden over: Vi er for ytringsfrihet, men grensen trekkes når islam og «Profeten» kritiseres. Som stormuftien av Jerusalem uttrykte
sentensen: «Profeten står over ytringsfriheten».

Det bor noe autoritært og propagandistisk i Assidiqs tekst når han lar leserne forstå at SIAN har «et menneskesyn som strider mot grunnleggende verdier i landet». Alle som kan lese og som følger med vet at SIAN står for demokratiet, menneskerettighetene, norsk lov og rettsstatens prinsipper. Det samme kan ikke sies om islam.

Må få ny informasjon

Assidiq er oppbrakt over en spissformulert metaforisk formulering der jeg skrev at «de Allah-infiserte hjernene bør hjernevaskes med salmiakk».

Alle som kan lese og som følger med vet at SIAN står for demokratiet, menneskerettighetene, norsk lov og rettsstatens prinsipper.

Arne Tumyr, leder av SIAN

Formuleringen er adekvat fordi muslimer blir hjernevasket på madrasa-skolene. Denne skolering er uegnet for borgere i det norske samfunnet. Derfor må islamister få ny informasjon der de lærer om demokrati, religionsfrihet, ytringsfrihet, likestilling og hvilke verdier det norske samfunnet bygger på.

Når denne skribenten hevder at vår annonse ikke skulle ha kommet på trykk, burde han også fått et kurs i demokratiets grunnmur. Ytringsfriheten.
Assidiq kritiserer dessuten at SIAN går i rette med Shoaib Sultan som i år er leder i 17. mai-komiteen i Oslo. Vi har så visst ikke hetset Sultan – vi har pekt på at han som tilhenger av islam står for et budskap som er uforenlig med de verdier 17. mai symboliserer.

Har ikke forstått hva det dreier seg om

Både Dagbladet og Assidiq tar avstand fra vårt «forbudsskilt mot det islamske halvmånesymbolet». De hadde neppe hatt innvendinger dersom «antirasister» hadde hatt en annonse med forbudsskilt mot hakekorset.

Dette viser i klartekst at verken Dagbladet eller Yousef Assidiq fullt ut forstår hva islam dreier seg om.