NRK Meny
Kronikk

Ingen etterlyser funksjonshemmede

Fraværet av funksjonshemmede i norske departementer er påfallende. Men mediene bryr seg ikke. De er nemlig rammet av «blendahvit-fiksering».

Hundetrener trener hunden Abbe for Norges Blindeforbund

'Den iherdige «blendahvit-fikseringen» er bare ett av utallige eksempler på medias ensidige og svært selektive mangfoldsforståelse', skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Norske journalister synes å ha forelsket seg i «blendahvit»-uttrykket. Og det kan åpenbart brukes fullstendig ukritisk. I et stort oppslag 2. august slår NRK stort opp at norske departementer er nær blendahvite.

Til grunn for påstanden oppgis tall som baserer seg på 16,3 prosent av den norske befolkningen er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. I den statlige arbeidsstyrken er derimot innvandringsandelen på rundt ti prosent, og under fem prosent i departementene.

Sannheten er at over halvparten av denne innvandrergruppen NRK løfter frem er europeere, hvorav polakker og svensker utgjør de største gruppene. Er det disse NRK mener er diskriminert? Er det større representasjonen av hvite europeere som vil ivareta mangfoldet NRK etterlyser?

Lite troverdig

Bekymring for demokratisk underskudd og utslag av manglende mangfold er prisverdig. Men fra vårt ståsted som interesseorganisasjon for Norges største minoritet gjennom alle år fremstår denne type journalistikk lite tillitvekkende og troverdig.

Det skal nemlig letes lenge og grundig for å finne tilsvarende oppslag der media bekymrer seg for det nesten totale fraværet av funksjonshemmede i norske departementer.

Er det større representasjonen av hvite europeere som vil ivareta mangfoldet NRK etterlyser?

Funksjonshemmede i Norge utgjør 585.000 personer mellom 15 og 66 år, og om lag 17 prosent av befolkningen som helhet, viser tall fra SSB. Men det finnes ingen oversikt over hvor mange fra vår gruppe som er ansatt i statlig sektor.

VG kunne i 2012 fortelle at daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ikke visste om noen i hennes departement hadde funksjonsnedsettelse. Det viste seg at ingen hadde det. Og ingen hadde noen oversikt i det hele tatt.

Påfallende fravær

Når det kommer til politisk ledelse, kan ingen ha unngått å se at det faktisk kontinuerlig i flere år har vært flere ikke-etnisk norske, og åpne homofile og lesbiske, i sentrale posisjoner. Fraværet av funksjonshemmede er derimot påfallende.

At funksjonshemmede ikke er representert på toppnivå i statsforvaltningen og i politikken er svært merkbart i vår kamp mot diskriminering. Det gjenspeiles i så vel kompetansenivå som statsråders prioritering av saker og utspill.

FØLG DEBATTEN: Twitter og Facebook

Mangler erfaring

For oss står det krystallklart at norske medier rammes av den kritikken som rettes mot departementer, hvis det er bekymring for demokratisk underskudd og reell variasjon man er opptatt av.

At funksjonshemmede ikke er representert på toppnivå i statsforvaltningen og i politikken er svært merkbart i vår kamp mot diskriminering

Like sikkert som politikk utformes for og av velfungerende mennesker som mangler erfaring med konsekvenser av sin egen politikk for funksjonshemmede, domineres norsk medier av vinklinger, perspektiver, språkbruk og stemmer fra velfungerende mennesker.

Disse menneskene, uavhengig av variasjon i kjønn, hudfarge og seksuell orientering, har verken interesse av eller kunnskap om hvordan diskriminering gir seg utslag for funksjonshemmede.

Vi ser ingen bedring

Den iherdige «blendahvit-fikseringen» er bare ett av utallige eksempler på medias ensidige og svært selektive mangfoldsforståelse. Etter å ha frontet kampen mot diskriminering av funksjonshemmede i mer enn 15 år, må vi dessverre konkludere med at vi ser ingen bedring. Verken når det gjelder reelt mangfold i politikk og medier, eller premissgivende posisjoner i norsk samfunnsliv for øvrig.

Kvinner, innvandrere og homofile har måtte vente lenge på å få gjennomslag for sin sak, og det er selvsagt prisverdig at media er opptatt av mangfold. Men noen venter enda, og blir oversett av både makthaverne og media gang på gang. Er det ikke snart på tide at noen interesserer seg for oss?