Replikk

Ingen annenrangs statsborger

Hassan Abu Bakra mener Israel er det eneste landet i verden som ikke aksepterer hans norske pass, og at han ikke får besøke Gaza. Det mener vi er feil.

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS

Bildet viser Erez grenseovergang mellom Gaza og Israel. 'Når det gjelder innreise til Gaza, er det kun personer tilknyttet ulike humanitære organisasjoner som kan bli godkjent innreise til området; uten hensyn til nasjonalitet eller statsborgerskap', skriver konsulen ved Israels ambassade i Norge.

Foto: TSAFRIR ABAYOV / AP

Det er nødvendig å rette feilinformasjonen som Hassan Abu Bakra presenterer i sin kronikk «Annenrangs statsborger». Som en del av Oslo-avtalen i 1993, ble partene enige om at palestinere som vil reise til de De Palestinske territoriene på Vestbredden, må gjøre så gjennom Jordan og grenseovergangen Allenby, ikke gjennom Ben Gurion – Israels internasjonale flyplass.

Dette gjelder selv om de gir avkall på sin palestinske tilknytning og får statsborgerskap fra andre land, som Abu Bakra. Loven er en del av avtalen som ble signert av begge parter, og er fremdeles gjeldende praksis.

Israelske borgere nektes adgang

Dette er hjemlet praksis utøvd av en suveren stat, slik Norge har retten til å bestemme hvem som får adgang til riket. Abu Bakra har muligheten til å besøke Vestbredden og Israel, mens israelske borgere blir nektet adgang til mange arabisk-muslimske land.

Abu Bakra har muligheten til å besøke Vestbredden og Israel, mens israelske borgere blir nektet adgang til mange arabisk-muslimske land.

I tillegg står det i for eksempel pakistanske, malaysiske og bangladeshiske pass at man «kan besøke alle andre land i verden bortsett fra Israel». Som turist kan det by på problemer å få innreisetillatelse til ulike land i Midtøsten hvis du har israelsk stempel i passet.

Innreise Gaza

Når det gjelder innreise til Gaza, er det kun personer tilknyttet ulike humanitære organisasjoner som kan bli godkjent innreise til området; uten hensyn til nasjonalitet eller statsborgerskap. Grunnen til dette er den pågående, væpnede konflikten mellom Hamas og Israel.

Loven er en del av avtalen som ble signert av begge parter, og er fremdeles gjeldende praksis.

Beslutningen er legitim, og har ingen sammenheng med Abu Bakras bakgrunn. Det er også verdt å nevne at Gaza deler grense med Egypt, og derfor kan Abu Bakra forsøke å komme inn fra egyptisk side.

FØLG DEBATTEN: Facebook og Twitter