Indianerprinsesser på karneval – hva er problemet?

Halloween nærmer seg, og du er kanskje invitert på kostymefest. Hva skal du kle deg ut som? Ikke kle deg ut som noens kultur, er mitt første råd.

Christina Henriksen, medlem av Samerådet, er skuffet over Siv Jensens bruk av indianerkostyme på fest. Hun forklarer hvorfor hun mener at urfolk som har blitt undertrykket gjennom århundrer ikke er morsomme kostymer.

VIDEOKRONIKK: Christina Henriksen legger frem sine fem problemer med indianerkostymer.

Ikke kle deg ut som en representant for et folk eller en kultur som har vært undertrykket og latterliggjort gjennom århundrer.

Ikke reduser noens kultur til et kostyme. Finn på noe annet, og følg ikke finansminister Siv Jensens eksempel.

Mangel på respekt

– Jeg synes hun skal ha litt glimt i øyet”, sier både FrPs kommunikasjonsrådgiver og kommentarfelt, fordi jeg uttaler til NRK at jeg ble sjokkert og flau av finansministerens festkostyme.

Hva er egentlig problemet, mange har jo kledd seg ut med fjær, ansiktsmaling og Hiawatha-drakt av polyester helt siden barnehagealder?

Siv Jensen i indianerkostyme

KOSTYME: Fredag la Siv Jensen ut et bilde av seg selv i indianerkostyme under en temafest i Finansdepartementet.

Foto: Instagram

Kjolen eller lendekledet av polyester, som du kjøper på morobutikken, har ingenting med urfolks kultur å gjøre.

Det finnes over 400 ulike urfolk i Nord-Amerika, og når du ikler deg et slikt kostyme, reduserer du disse menneskenes kulturer og identitet til én ussel stereotypi.

Det viser mangel på respekt, og mangel på evne til å sette deg inn i både historie og den aktuelle samfunnssituasjonen.

Så, hvor blir det av glimtet i øyet? Glimtet er på plass, det. Men misbruk av kultur og seksualisering av urfolkskvinner er ikke humor. Bruk fantasien, kle deg ut som noe annet.

Som om noen spytter på meg

Det samme gjelder for kostymer som skal forestille samiske klær. Når jeg pynter meg med min kofte (gákti), er det fordi det er det fineste jeg har, og fordi jeg er stolt av min bakgrunn og den kulturen jeg tilhører.

Kofta og pynten forteller hvem jeg er, hvor jeg kommer fra og av og til mer enn det.

Når noen kler på seg noe som skal forestille samiske kofter for å lage humor, gjerne ispedd stereotypier som spiller på oppfatninger av samen som enkel, skitten, uintelligent og alkoholisert, da er det som om noen spytter på meg.

Kofta er også et viktig førsteskritt for mange samer, i prosessen med å ta tilbake sin identitet, sin kultur, etter århundrer med assimilering og undertrykking fra myndigheter og storsamfunnet.

Å se kofta redusert til et kostyme, kjennes både respektløst og vondt. Mange urfolkskulturer er fortsatt truet av utslettelse, blant annet fordi myndigheter ikke respekterer dem eller anerkjenner deres eksistens.

Kjolen eller lendekledet av polyester, som du kjøper på morobutikken, har ingenting med urfolks kultur å gjøre.

Hån mot urfolkskvinner

Urfolkskvinner er utsatt for mer vold enn kvinner som tilhører majoriteten. Det omfatter seksualisert vold, vold i nære relasjoner, bortføringer og drap.

I 2015 viste Saminors rapport at samiske kvinner, i betydelig større grad enn majoritetskvinner, har opplevd vold og/eller seksuelle overgrep.

Seksualisering av urfolkskvinner er et alvorlig problem. Når noen kler seg ut som ”sexy Pocahontas”, er det en hån mot de urfolkskvinner som har vært utsatt for seksualisert vold, som har blitt myrdet, eller som kanskje ikke engang familien vet hvor er.

Ingen eksotisk kultur

Vi er levende mennesker, vi er ikke noen eksotisk, antikk eller forsvunnet kultur. Mohawker, navajoer, inuitter, maasaier og samer, vi lever i dag, i levende kulturer.

Slike kostymer, som det finansministeren brukte på høstfesten med sine ansatte, er med på å redusere urfolks kulturer til noe som ikke lenger ikke eksisterer.

Sannsynligvis har du ikke lært noe særlig mer enn det om oss på skolen, men det rettferdiggjør ikke at du kler deg ut som oss, som om vi var eventyrfigurer.

Å se kofta redusert til et kostyme, kjennes både respektløst og vondt.

Misbruk av kultur er ikke humor

Ikke forsøk å viske ut århundrer med undertrykkelse og overgrep. Du liker kanskje ikke å tenke på det, men urfolk over hele verden bærer, så godt som uten unntak, på en smertefull historie med undertrykking, latterliggjøring og til og med folkemord.

Dette har ført til utvisking av kulturer, fornektelse av egen identitet, tap av språk, splittelse av familier, som igjen har ført til betydelige samfunnsproblemer.

Det finnes statistikk som viser at urfolkssamfunn har lavere levealder, høyere grad av rusmisbruk og vold. Det er ikke fordi vi er genetisk mer disponible for dette, det er resultatet av all dritten jeg har nevnt ovenfor.

Alt dette henger sammen, og da trenger vi ikke at noen kler seg ut som oss for å vise seg fram på fest og i sosiale medier. Det er ikke synd i oss, vi klarer oss stort sett bra. Vi er fortsatt her.

Så, hvor blir det av glimtet i øyet? Glimtet er på plass, det. Men misbruk av kultur og seksualisering av urfolkskvinner er ikke humor. Bruk fantasien, kle deg ut som noe annet.