Replikk

Import av asiatisk lønnsnivå får konsekvenser

Torstein Ulserød i Civita raljerer over NRKs hovedoppslag i Dagsrevyen, som dokumenterer lønnsbetingelsene til thai-ansatte i kabinen til Norwegian. Dessverre har ikke Ulserød fått med seg hovedpoenget i disse sakene.

Norwegian-fly på Gardermoen
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Dette er en replikk til kronikken «Urettferdighet i luften» av rådgiver i Civita, Torstein Ulserød.

Når jeg og Parat karakteriserer lønnsnivået til de kabinansatte som sosial dumping, er det ikke fordi lønningene ikke er som i Norge.

Vi har aldri sagt at ansatte som flyr Norwegian sine fly i andre markeder skal ha norsk lønn. Det vi har sagt, er at Norwegian må lønne og gi sine ansatte arbeidsbetingelser som er i tråd med det som er vanlig i de markedene der de opererer.

Les også:

Jobber ikke i Thailand

Norwegians informasjonssjef mener de kan sammenligne lønn til ansatte på Fornebu, med lønn til ansatte i Telenor i India.

Vi snakker imidlertid ikke om lønn til ansatte som bor, spiser og jobber i Thailand.

Lønningene som NRK kunne dokumentere ligger langt lavere enn det som er vanlig i de markedene hvor de thai-ansatte i kabinen faktisk flyr, som er mellom Europa og Asia, og mellom Europa og USA.

Det er her de flyr, vinge mot vinge med Europeiske og amerikanske selskaper, som lønner sine ansatte på nivå med det som er vanlig på disse rutene.

Følgen av en slik utvikling er nødvendigvis at dagens arbeidskraft på fly mellom Asia og Europa, og mellom Europa og USA i sin helhet erstattes med billig arbeidskraft fra Asia.

Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat

Det er også i disse landene de thai-ansatte i kabinen oppholder seg når de ikke flyr. Da er det selvfølgelig også relevant å se på forholdet mellom kjøpekraften lønningene gir dem og hva kostnadsnivået er i de landene de oppholder seg i store deler av måneden, som er i Europa og USA.

Tvinger konkurrentene etter

Når Norwegian henter arbeidskraft fra land der arbeidskraften er billig og setter denne i produksjon i land og markeder hvor denne er dyrere så har det flere konsekvenser.

Konkurransevilkårene for flyselskapene blir veldig forskjellige ved at Norwegians ansattkostnader blir lavere enn i de selskapene de konkurrerer med. Dersom denne konkurranseforskjellen aksepteres, vil selskapene Norwegian konkurrerer med måtte vurdere å gjøre det samme.

Følgen av en slik utvikling er nødvendigvis at dagens arbeidskraft på fly mellom Asia og Europa, og mellom Europa og USA, i sin helhet erstattes med billig arbeidskraft fra Asia.

Selv om europeiske arbeidstakere skulle velge å jobbe gratis, er arbeidere med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår billigere på grunn av lovpålagte kostnader.

Les mer:

Handler om konsekvensene

Der er selvfølgelig relevant å se på forholdet mellom kjøpekraften lønningene gir dem og hva kostnadsnivået er i de landene de oppholder seg i store deler av måneden, som er i Europa og USA.

Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat

Parat er den første til å innrømme at luftfart er en utfordrende bransje med kompliserte nyanser det er vanskelig å se forskjeller på, men må likevel kunne forvente at en representant for Cevita klarer det.

Det handler altså ikke om hva som er en grei lønn i Thailand, noe kanskje 3000 NOK er, og som Norwegian forsvarer sin praksis med og som Cevita tydeligvis synes er det viktigste, men hva konsekvensen av å importere asiatisk lønnsnivå til Europa og USA er.