Replikk

Ikke svartmal

Regjeringen gjør hverdagen enklere for frivillige. Vi driver ikke med overstyring, som de rødgrønne.

Frivillighet

Det er feil at regjeringen ikke gjør en innsats for at frivillige skal slippe å betale inn penger til staten, mener kronikkforfatteren. Bildet viser en redningsøvelse i regi av Røde Kors Hjelpekorps sommeren 2018. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Frivillighet Norges generalsekretær, Stian Slotterøy Johnsen, påstår i en kronikk på NRK Ytring 16. mai at regjeringen nekter å fjerne «avgift» på frivillighet. Han sikter til momskompensasjonsordningen, der frivillige organisasjoner slipper å betale moms.

Sannheten er at dette er en ordning regjeringen har styrket betraktelig.

I motsetning til venstresiden, vil Frp i regjering styrke frivilligheten som en uavhengig sektor.

Sørger for momsløft

Jeg tror Slotterøy Johnsen egentlig er klar over dette. Senest i fjor uttalte han om avtalen mellom regjeringen og KrF: «Budsjettavtalen viser at de fire partiene i fellesskap prioriterer frivilligheten».

Det stemmer. Vi tar store steg mot å bedre frivillighetens kår og gjøre hverdagen enklere for landets frivillige. Momskompensasjon er viktig for frivilligheten. For meg er det viktig som prinsipp. Når noen gjør en innsats frivillig, som samfunnet i sin helhet tjener på, skulle det bare mangle at vi arbeider for at de skal slippe å betale inn penger til staten.

Derfor er jeg stolt over at Frp i regjering øker momskompensasjonsordningen med 184 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019. Det vil bety at vi siden 2013 har økt ordningen med over 650 millioner kroner. Til sammen vil frivillige organisasjoner motta over 1,5 milliarder kroner.

Det er helt unødvendig at fotballtreneren skal bruke energi på å rapportere inn til staten hvor mange fotballer laget har kjøpt inn.

Stoler på de frivillige

Når man organiserer momskompensasjon, har man valget mellom å gjøre det på den enkle eller den byråkratiske måten.

Frp er Norges største forkjemper for ubyråkratiske løsninger. Derfor har det vært viktig for oss å finne enkle løsninger for frivilligheten. Vi stoler på de frivillige organisasjonene og stiller ikke krav til rapportering for bruk av pengene.

Det er helt unødvendig at fotballtreneren skal bruke energi og krefter på å rapportere inn til staten hvor mange fotballer laget har kjøpt inn. Lederen for aktivitetssenteret skal slippe å melde inn hva det kostet å kjøpe nytt piano.

Frivillige rundt om i landet gjør en uvurderlig innsats for lokalsamfunn rundt om i landet. Det vil rett og slett være urettferdig å kreve at frivillige skal bruke masse tid på unødvendig papirarbeid.

Frp har gått bort fra de rødgrønne partienes lange tradisjon for å ville overstyre kultur- og frivillighetsorganisasjoner.

Bryter med rødgrønn overstyring

Frivillighetens viktige rolle er tverrpolitisk anerkjent. Men i motsetning til venstresiden, vil Frp i regjering styrke frivilligheten som en uavhengig sektor. Frivilligheten skal ikke være et nyttig redskap for politikerne, men et mål i seg selv.

Frp i regjering har gått bort fra de rødgrønne partienes lange tradisjon for å ville overstyre kultur- og frivillighetsorganisasjoner som mottar offentlig støtte. Det bør være en selvfølge at staten ikke griper inn og for eksempel regulerer hvem frivillige organisasjoner skal samarbeide med.

Vi har troen på at frivillige lag og foreninger vet best selv hvordan å drive foreningen og hva å bruke penger på. Derfor legger vi opp til en uavhengig frivillig sektor som ikke overstyres av staten.

Jeg er stolt over regjeringens styrking av den norske frivilligheten, og kommer til å arbeide hardt for at vi fortsetter den positive utviklingen, slik at vi alle kan fortsette å nyte godt av korpsmusikken på 17. mai.

Jeg berømmer Johnsens innsats i å bli kvitt den urimelige momsinnkrevingen for frivilligheten, men det er ingen grunn til å svartmale regjeringens frivillighetspolitikk. Vi leverer, og kommer til å fortsette å levere.