Replikk

Ikke gi oss meninger vi ikke har

Debatten om vindkraft blir ikke bedre av at vår bransje tillegges motiver vi ikke har.

Vindmøllepark Fitjar

Å hevde at vindkraft er en direkte trussel mot reiselivsnæringen er en retorisk forenkling, skriver forfatteren i denne replikken.

Foto: Siri Løken, NRK

NHO Reiseliv og DNT har helt rett i at produksjon av fornybar kraft er en del av svaret på det grønne skiftet. Men de tillegger oss meninger og motiver vi ikke har.

Kristin Devold i NHO Reiseliv og Dag Terje Solvang i Den Norske Turistforening fremmer en grunnløs påstand i NRK Ytring 11/2

Våre medlemmer ønsker ikke et konsesjonsregime for vindkraft med haste-saksbehandling og begrenset lokal innflytelse. Debatten blir ikke bedre og mer opplysende av at vår bransje tillegges motiver vi ikke har. Slik vi kjenner Devold og Solvang har vi godt håp om at vi ved å oppklare misforståelsene oppnår det viktigste: En ryddig og saklig debatt basert på faktiske forhold.

Vi er opptatt av naturhensyn

Å hevde at vindkraft er en direkte trussel mot reiselivsnæringen er en retorisk forenkling, men sier lite om hvor varierte naturopplevelser Norge kan by på, også med vindturbiner. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gått gjennom studier som har vurdert virkninger for reiselivsinteresser fra vindkraftverk i drift. Ingen av studiene dokumenterer negative virkninger for reiselivet så langt.

Når det er sagt er vi selvsagt helt enige i at reiselivsinteresser skal tillegges vekt når nye prosjekter vurderes, og noen områder vil være mer sårbare for inngrep enn andre. Vi håper det fremover blir mulig å diskutere med utgangspunkt i at det ikke finnes energiløsninger uten konsekvenser.

Ingen av studiene dokumenterer negative virkninger for reiselivet så langt.

Vi må ta utgangspunkt i at norske arbeidsplasser trenger grønn kraft og at vi alle må ha mulighet til å oppleve uberørt natur i Norge.

I nær sagt alle kommuner som har vindkraft, rapporteres det om at befolkning og turister har positive opplevelser ved at områder blir mer tilgjengelige for tur og rekreasjon. Områdene blir mer tilgjengelige, og brukes mer!

Vi ønsker lokal forankring

Norweas medlemmer forholder seg til Stortinget og regjeringers vedtatte forskrifter og lover for utvikling, bygging og drift av vindkraftverk. Prosessene er lange, og som i andre saker hvor det gjøres store investeringer er man avhengig av at rammevilkårene er forutsigbare og stabile.

Systemet må hele tiden forbedres, og vi er positive til endringer som gir bedre lokal involvering og mer lokal velferd.

Norweas oppfordring er derfor at vi nå må begynne å snakke konstruktivt sammen.

I Norge har vi tradisjon for å samarbeide, finne kompromisser og gode løsninger. Vi ønsker å bygge ut vindkraft på en skånsom måte og i forståelse med norske kommuner og lokalsamfunn som skal avstå areal til kraftverkene.

I Norge har vi teknologi, kunnskap og et stabilt politisk system. Det har gitt oss stabile industriarbeidsplasser og gode velferdssystemer.

Framtiden bør bygge på fortidens suksess, men også på nye løsninger som er tilpasset behovet for mer klimavennlig produksjon av kraft. Klarer vi ikke begge deler, vil konfliktnivået øke og den norske suksessoppskriften ødelegges.

Norweas oppfordring er derfor at vi nå må begynne å snakke konstruktivt sammen og finne samhandlingsløsninger for lokal velferd, norsk industri, klima og gode naturopplevelser.