Replikk

Ikke bare bestemor som sprer falske nyheter

Nei, document.no fremsetter ikke konspirasjonsteorier og løgn.

Trond Ellingsen

Hva i all verden er det kronikkforfatterne tenker på når de til dels nazistiske nettstedene som oppgis nevnes i samme åndedrag som document.no, spør replikkforfatteren.

Foto: Olav Heggø / Olav Heggø / FotoVisjon AS

Red anm.: Dette er et svar på en kronikk som inneholdt en feil påstand om document.no. I den første publiserte versjonen av kronikken er document.no nevnt blant nettstedene som kommer opp når man googler «kulturmarxisme». Dette ble etter kort tid redigert ut av teksten.

NRK på nett har den 9. mai inntatt en Ytring som er kalt «Når bestemor sprer falske nyheter», skrevet av Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet, og Stig Arild Pettersen, redaktør i Store norske leksikon. Selv for oss som driver nettavisen document.no og som derfor er vant til ukvemsytringer inneholder denne kronikken usedvanlig sterk kost.

Kronikken slik den først var publisert inneholdt følgende utsagn: Når vi googler «kulturmarxisme», begrepet som 22. juli-terroristen brukte for å rettferdiggjøre sitt massedrap i 2011, kommer disse fem nettstedene blant de åtte øverste treffene: Frihetskamp.net, Document.no, Metapedia, Vigrid og Riksavisen. Alle er på hver sin måte kjent for å spre konspirasjonsteorier, løgn, antisemittisme og islamhat, og blir publisert av nynazister og andre høyreekstreme.

Hva i all verden er det kronikkforfatterne tenker på når de til dels nazistiske nettstedene som oppgis nevnes i samme åndedrag som document.no? Og hva tenker NRK på når dette inntas i nettavisen til vår statsstøttede allmennkringkasting? Hvor er kvalitetskontrollen?

Det artikkelforfatterne derimot ikke vil finne hos document.no er muslimhat.

Kan kronikkforfatterne nevne ett – bare ett – eksempel på at document.no har fremsatt konspirasjonsteorier og løgn? Og hva med at document.no sprer antisemittisme? Har de fått med seg at vi arrangerer tur til Israel for våre lesere i oktober? Det er fremdeles ledige plasser så det er bare å melde seg på.

Det eneste som jeg kan gi forfatterne delvis rett i er at det i kommentarfeltet kan forekomme islamhat. Men rent bortsett fra at hat er en særdeles primitiv reaksjon, hva er galt med å hate en religion eller en ideologi? Hadde avskyen vært den samme om noen uttrykte hat mot kristendommen? Det artikkelforfatterne derimot ikke vil finne hos document.no er muslimhat. Det slettes konsekvent av våre moderatorer. En religion eller en ideologi er bare noe som eksisterer inne i hodene til sine tilhengere. En religion eller en ideologi kan derfor ikke kreve respekt eller bli krenket.

Og hva tenker NRK på når dette inntas i nettavisen til vår statsstøttede allmennkringkasting?

Tvert imot skal religioner og ideologier kunne kritiseres sønder og sammen – og når det gjelder islam er dette absolutt på sin plass. Når det imidlertid gjelder islams tilhengere – muslimene - så skal de nyte godt av den samme religiøse frihet som alle oss andre, slik dette er nedfelt både FNs menneskerettserklæring og i Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Document.no har eksistert i 16 år og vi har et betydelig antall lesere. Hvor mange som leser en nettavis kan ikke måles på samme måte som man måler opplaget for papiraviser, men vi har det siste år hatt ca 400.000 innlogginger fra unike ip-adresser hver eneste måned. Er det noen som tror at det er så mange nynazister og andre høyreekstreme i Norge? Kan åsaken i stedet være at våre lesere ønsker et alternativt nyhetssted fordi de mangler tillit til det som skrives i de ordinære mediene?

Kan det være at våre lesere ønsker et alternativt nyhetssted fordi de mangler tillit til det som skrives i de ordinære mediene?

Og særlig at de ønsker å vite om det som ikke skrives i de øvrige norske mediene, men som man må gå til utenlandske medier for å få informasjon om? Våre lesere setter til og med så stor pris på oss at de helt frivillig støtter oss økonomisk, og dessuten kjøper de bøker vi gir ut på Document Forlag. Vi får nemlig ikke en eneste krone i statsstøtte. Ikke vil vi ha det heller, vår policy er å være uavhengig av offentlig støtte av enhver art.

Når NRK tar inn en kronikk som advarer mot falske nyheter er det ganske utrolig at denne kronikken i seg selv inneholder falske nyheter. Både kronikkforfatterne og NRK bør gå i seg selv. De som driver document.no og som jobber døgnet rundt for å gi leserne et troverdig alternativ til de øvrige norske medier fortjener en uforbeholden unnskyldning.