NRK Meny
Kronikk

Ikke alle har «gjort det»

Det er ikke alle tenåringer og unge voksne som har hatt sex. Når dette utelates fra seksualopplysningen, føler mange seg stemplet som avvikere.

Seksualopplysning i NRK

'Det er en god del mennesker som langt opp i tjueårene fremdeles aldri har funnet noen. Men svært mange av dem føler at samfunnet stempler dem som mislykkede eller avvikere,' skriver kronikkforfatteren. Her ser vi klipp fra et knippe seksualopplysningsprogram laget av NRK.

Foto: NRK

Seksualopplysning er i våre dager lett tilgjengelig. Det undervises i det på skolene, NRK har laget mange programmer om det og vi har nettsider som klara-klok.no og ung.no. Barn og unge, og voksne for den saks skyld, har utvilsomt nytte av å se sex og kjærlighet fremstilt som en god og naturlig del av livet, men har normaliseringen gått for langt?

Har alle andre erfaring?

Innslaget fra Newton om pubertet og sex, som for tiden ligger ute på nrk.no, er et godt eksempel på slik seksualopplysning. Det er saklig og laget slik at barn og unge tenåringer kan forstå det, men det nevnes bare med én tvetydig setning at kjærlighet og seksualitet ikke nødvendigvis kommer av seg selv. Denne setningen er: «Og husk: sex er ingen ting å stresse med, det kommer tidsnok.».

Har normaliseringen gått for langt?

Alvar N. Bergendal, student

I resten av innslaget fremstilles kjærlighet og seksuell utfoldelse som en selvfølgelig fortsettelse av de rent fysiske endringene som finner sted i puberteten. For mange stemmer kanskje det, men det bidrar likevel, sammen med mindre seriøse kilder som musikk, filmer og jevnaldrende venner, til å skape en illusjon om at «alle andre» har erfaring med disse tingene, og at det er noe galt med dem som ikke har det.

LES OGSÅ: «Sexkringkastingen»

Stemples som avvikere

Denne illusjonen er nok dessverre ganske utbredt både hos dem som har opplevd kjærlighet og sex, og dem som ikke har det. Den står nok også for en stor del av det prestasjonspresset som er den mest utbredte forklaringen på at mange unge i dag sliter psykisk. Unge kvinner bruker mer antidepressiver enn før, mens unge menn er overrepresentert i selvmordsstatistikken.

Det er en god del mennesker som langt opp i tjueårene fremdeles aldri har funnet noen.

Alvar N. Bergendal, student

Ifølge klara-klok.no er gjennomsnittlig debutalder i Norge 16,7 år for jenter og 18 år for gutter, så det er riktignok ingen tvil om at de fleste unge voksne, og mange ungdommer, har et kjærlighets- og seksualliv. Likevel er det en god del mennesker som langt opp i tjueårene fremdeles aldri har funnet noen. Disse menneskene finnes både i byen og på bygda, blant håndverkere og studenter, og er i utgangspunktet akkurat like forskjellige som andre mennesker. Men svært mange av dem føler at samfunnet stempler dem som mislykkede eller avvikere, og opplever en følelse av utenforskap som er svært usunn.

FØLG DEBATTEN: Facebook

Vanskelig å komme i kontakt

Disse følelsene av utenforskap, håpløshet og frustrasjon er nok kanskje mest utbredt blant menn, fordi det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret fremdeles har stor makt. Samtidig er det klart at kvinner heller ikke er upåvirket. Dette er ikke bare ødeleggende for de enkeltmenneskene det gjelder, det er også et problem for hele samfunnet fordi disse menneskene lett faller utenfor i arbeidslivet og når det gjelder utdannelse, og tar opp kapasitet i psykiatrien.

Disse følelsene av utenforskap, håpløshet og frustrasjon er nok kanskje mest utbredt blant menn, fordi det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret fremdeles har stor makt.

Alvar N. Bergendal, student

Det ser også ut til at de kan være overrepresentert blant kriminelle og i miljøer med ekstreme holdninger, men her kan årsakssammenhengen naturligvis også være motsatt, altså at det er vanskeligere for personer i slike miljøer å komme i kontakt med det motsatte kjønn.

LES OGSÅ: Derfor viser vi barn hvordan sex foregår

Også naturlig å være jomfru

Å fullstendig bli kvitt denne illusjonen er nok dessverre umulig. Seksualdriften og ønsket om kjærlighet vil alltid være grunnleggende menneskelige behov. Likevel burde det uten tvil komme mye klarere fram i seksualopplysningen at det også er naturlig ikke å ha funnet kjærligheten eller hatt sex. Dette vil antakeligvis få dem som ikke har klart seg så bra når det gjelder disse tingene til å tenke at de også er normale, og gjøre det lettere.