Hopp til innhold
Kronikk

I helvete heller

Hver tiende nordmann tror på helvete. Det er en god grunn til at vi trenger religionskritikk.

Kors hals ateisme

Hvorfor skal folk få forkynne at andre skal lide i all evighet, og selv spares for kritikk fordi det er ubehagelig å bli kritisert, spør forfatter Gunn Hild Lem.

Foto: Helen Sotiriadis (CC BY-NC-ND 2.0)

Predikanten Tor André Haddeland i Indremisjonsforbundet forteller i radiodokumentaren «Et sant helvete» at han vil at vi skal snakke om helvete igjen. Det vil jeg også, men ikke av samme grunn.

«Hvis du visste at det var en bombe som kom til å smelle om en halvtime, så hadde du advart alle», sier han til NRK. Bomben er helvete, skjebnen Gud har tiltenkt alle som ikke tror. Haddeland vil ikke si det som et press, sier han, men som en tankevekker. Men er virkelig en trussel om evig lidelse en «tankevekker» som bør forkynnes uimotsagt fordi alle har rett til å tro hva de vil?

Er vi alle fordømte?

God kritikk er ikke anklager og mistenksomhet, den stiller spørsmål, undersøker og vurderer. Religionskritikere har stilt spørsmål ved flere sider av helvetestroen. Sier virkelig teksten at livet har to utganger, himmel eller helvete? Er det forenlig med en god Gud? Og litt mer prosaisk: Hvordan påvirker det mennesker å tro på dette?

Er virkelig en trussel om evig lidelse en «tankevekker» som bør forkynnes uimotsagt?

Gunn Hild Lem, skribent og forfatter

For dem som ikke har brukt særlig mye tid på saken, kan det være vanskelig å forestille seg helvete. Vi trenger ikke noen middelalderske beskrivelser, vi kan ta en trivelig og human prests ord, nemlig Helga Byfugliens: «I min tanke er det først og fremst en tilværelse uten Gud, uten kjærlighet og godhet. Jeg kan ikke forestille meg noe verre enn det.»

En tilværelse uten kjærlighet og godhet – uten mulighet for benådning? Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet, forklarer i samme artikkel at den som ikke tror, er allerede fordømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Er det faktisk hva jeg, en milliard muslimer, en milliard hinduer og en milliard kinesere samt et ukjent antall millioner ikke-troende fortjener fra en visstnok kjærlig Gud?

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Gud og den elektriske stol

Hva om vi tar en sammenligning vi lettere forholder oss til? Hvordan ville vi reagert om prestene og predikantene sa at Gud skulle henrette alle som ikke tror ved skyting eller kanskje den elektriske stol? Personlig ville jeg foretrukket det. Faktisk tror jeg at jeg ville foretrukket en raskt overstått henrettelse fremfor å være i himmelen mens fabelaktige mennesker jeg kjenner og er glad i skulle tilbringe en evighet uten kjærlighet eller godhet.

Er helvete hva jeg, en milliard muslimer, en milliard hinduer, en milliard kinesere og millioner ikke-troende fortjener fra en visstnok kjærlig Gud?

Gunn Hild Lem, skribent og forfatter

I 2009 utga Arnfinn Nordbø boka Betre død enn homofil? der han forteller om sin oppvekst i et kristent miljø som homofil. I flere år skammet han seg så over sine egne følelser at han ønsket han var død. Problemet var bare at de samme følelsene som gjorde at han ønsket seg død, ville sende ham til helvete hvis han faktisk døde..

På Modum finnes det en egen avdeling for mennesker som sliter med angst knyttet til helvete. Det er ikke rart om mange opplever senskader av å tro at en som omtales som rettferdig, god og allmektig også er i stand til å tildele umenneskelige straffer for slike «forbrytelser» som manglende tro eller kjærlighet til feil person.

10 % av den norske befolkning tror at helvete finnes. Det er mange! Hvis noen av dere leser denne teksten og tenker at jeg tror i hvert fall ikke Gud vil sende homofile eller vantro til helvete, så si det høyt! Det er religionskritikk som kan hjelpe noen.

SE OGSÅ: Ytring TV om «Kristne i skapet»

Ord kan skade

Ny-ateisten Richard Dawkins går i rette med det engelske ordtaket som sier at: «Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me.» Han bruker ordet barnemishandling når lærere og prester lærer barn å tro at straffen for å synde er evig helvete.

På Modum finnes det en egen avdeling for dem som sliter med helvetesangst.

Gunn Hild Lem, skribent og forfatter

Ord kan absolutt skade deg dersom du tror på dem. Dersom du fullt og helt tror at det dine foreldre og ditt miljø har fortalt deg er sant, at syndere skal brenne i helvete, da er det absolutt mulig at effekten vil være mer langvarig og ødeleggende enn handlinger.

Ideen om helvete henger sammen med ideen om at vi er grunnleggende syndige. Å ta inn over seg helveteslæren er å ta inn over seg at du og jeg fortjener å lide i all evighet om ikke Gud i sin svimlende nåde hadde valgt å la sin egen sønn dø i mitt og ditt sted.

Svært få som sliter med religiøse traumer søker noensinne hjelp. En av grunnene er at det kan være vanskelig å forstå, også for en psykolog, som ikke har vært utsatt for slik forkynnelse selv. En annen grunn er at disse forestillingene blir møtt med så mye latterliggjøring i det sekulære samfunn. Sammen med den skammen mange blir pålagt fra sine kristne fellesskap der depresjon og angst forklares med opprør og manglende tillit – troen sies jo å gjøre deg trygg og glad – blir det enormt krevende å skulle si at man er påført et traume utenfra.

Den evige pine

Jeg er ingen «sinna-ateist» som vil at alle skal slutte å tro på Gud eller oppgi tradisjoner som betyr mye for dem. Men det hender jeg blir en sinna-ateist likevel når mennesker mener det er deres rett å forkynne at andre skal lide i helvete for sine misgrep, mens de selv skal spares for kritikk fordi det er ubehagelig.

Jeg er ingen «sinna-ateist».

Gunn Hild Lem, skribent og forfatter

Halvparten av oss tror på himmelen. Jeg tror vi kan takke den store helvetesdebatten på femti-tallet for at det ikke er like mange som tror på helvete. Mange hørte både forkynnelsen og motargumentene og konkluderte med at de ikke forstod teksten like bokstavelig som domspredikantene. Tar vi en ny runde med debatt kan kanskje enda flere spares for skam og angst for evig pine.